Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kore Savaşı Ekseninde ABD-Çin İlişkilerinin Çin Propaganda Posterleri Üzerinden Analizi

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nazi Almanyası İşgalindeki Sırbistan'da Antisemitist Propaganda Faaliyetleri

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.8, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İnsan Ticaretine Karşı Hazırlanan Uluslararası Kamu Spotu Reklamları: Çocuk İstismarı Üzerine İnceleme

İçişleri Bakanlığı Göç Araştırması Dergisi, cilt.5, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Goebbels Liderliğinde Nazi Almanyası'nda Propaganda Sineması

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.19, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vietnam Savaşı Sırasında Çin-ABD İlişkileri: Çin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ, cilt.7, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çin Propagandasında Çin-Tayvan İlişkilerinin Sunumu: Mao Zedong Dönemi Üzerine İnceleme

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.6, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet Partizanlara Yönelik Hazırlanan Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme

Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.123-143, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Çin Milliyetçi Partisi Tarafından Japon İşgali'ne Karşı Yürütülen Ulusal Seferberlik Propagandası

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.8, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nazizm İdeolojisinde Sporun Sunumu: Spor Konulu Nazi Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme

TRT Akademi Dergisi, cilt.7, ss.346-367, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çin Halk Cumhuriyeti'nde Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde (1953-1957) Kadınların Propaganda Posterlerindeki Sunumu

Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.13-37, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mao Zedong'un Kült Liderlik Propagandasında Kullanılan Posterlerin Göstergebilimsel Analizi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.19, no.1, ss.189-210, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hipodermik İğne Modeli Bağlamında Nazi Propagandasının Walt Disney Çizgi Filmlerinde Eleştirisi

İnönü University International Journal of Social Sciences, cilt.8, ss.292-307, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Şili Ulusal İnsan Hakları Örgütü'nün Göçmen Ayrımcılığına Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları Üzerine İnceleme

Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı Göç Araştırmaları Dergisi, cilt.5, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antisemitist Mitlerin İnşasında Nazi Propagandasının Rolü

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.9, ss.203-219, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Birinci Dünya Savaşındaki İtalyan Propaganda Afişlerinde Almanlara Yönelik Nefret Söylemi

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Balkanlarda Bir Nazi Ordusu: Nazi Propaganda Afişlerinde Hançer Tümeni

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Nazizm İdeolojisinde Alman Kadınları: ”Ns-Frauen-Warte” Propaganda Dergisi Üzerine İnceleme

Necmettin Erbakan Üniversitesi Medeniyet ve Toplum Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siyahi Ayrımcılığa Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları

International Journal of Labour Life and Social Policy (IJLLSP), 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İspanya İç Savaşı’xxnda Cumhuriyetçilerin Antifaşist Propagandası

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Use of Nationalism Discourses in the Soviet Propaganda in the Second World War

International Journal of Social Science Research, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İspanya 2000 Partisi’xxnin Göçmen Karşıtı Propaganda Faaliyetleri Üzerine İnceleme

Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nazi Propagandasında Mizah Çekiciliğinin Kullanımı: "Lustige Blätter" Mizah Dergisi Üzerine İnceleme

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.73-98, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İkinci Dünya Savaşı Dönemi Sovyet Propaganda Afişlerinin Mizah Çekciliği Bağlamında İncelenmesi: Adolf Hitler Figürü Örneği Üzerinden Görsel Analiz

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi’xx, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Examination on Propaganda Activities of The Todt Organization in Italy

International Journal of Labour Life and Social Policy (IJLLSP), 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nazizm İdeolojisi Altında Hitler Gençliği: Nazi Almanyası Propaganda Afişleri Üzerine İnceleme

Cumhuriyet Üniversitesi Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2. Dünya Savaşı’xxndaki Sovyet Propaganda Posterlerinin Öfke Çekiciliği Bağlamında İncelenmesi

İnönü University International Journal of Social Sciences, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“İş Kazası Diye Bir Şey Yoktur”: Kanada İş Güvenliği Reklamları Üzerine İnceleme

Çalışma İlişkileri Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2. Dünya Savaşı’xxnda Kullanılan Sovyet Propaganda Posterlerinde Coşku Çekiciliği Bağlamında Kadınların Temsili

Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Duvar Resimleri Üzerinden Kült Liderlik Propagandası: Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin Üzerine İnceleme

Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkinci Dünya Savaşı’xxnda Sovyet Kült Lider Propagandasında Vladimir Lenin ve Joseph Stalin’xxin Sunumu

Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Leyla Saz Hanım’ın Sanat Anlayışıyla İttihat Ve Terakki Propagandası: Türk Sanat Müziği Vicdân-I Muâzzam

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, cilt.13, ss.66-81, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkinci Dünya Savaşı’ndaki Propaganda Savaşlarında Çizgi Filmin Rolü: Nazi Almanyası ve Amerika Birleşik Devletleri Üzerine İnceleme

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi (HİRE), 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İran-Irak Savaşı’nda Kullanılan İran Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi

Sakarya Üniversitesi İran Çalışmaları Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adolf Hitler’xxin Kült Lider İnşasında Kullanılan Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik İncelemeler Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vichy Fransası’xxnda İşgal Propagandası

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Almanya İçin Alternatif Partisi’nin Göçmen Karşıtı Propaganda Faaliyetlerini 2017 Alman Federal Seçimleri Üzerinden Okumak

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Akademia, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti’xxnin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vichy Fransası'nda İşgal Propagandası

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, ss.53-80, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Weimar Cumhuriyeti’xxnde Bolşevizm’xxin Korku Çekiciliği Bağlamında Alman Propaganda Posterlerinde Kullanımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi e-KiAD İletişim Araştırmaları Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Komünizm İdeolojisinde Kült Lider Olgusu: ”Berlin’xxin Düşüşü” Propaganda Filmi’xxnin Alımlama Analizi

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Horst-Wessel” Propaganda Marşı Üzerinden Nazizm İdeolojisinin İnşası

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim ve Kuram Dergisi, ss.90-111, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mitinglerin Propagandadaki Rolü: Nürnberg Mitingleri’xxne Ait Fotoğrafların Göstergebilimsel Analizi

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Roland Barthes’xxın Göstergebilimsel Çözümlemesi İle Nazi Propagandasında Engelliler

Süleyman Demirel İletişim Fakültesi İfade Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adolf Hitler’in Korku Çekiciliği Bağlamında Kamu Spotu Reklamlarında Kullanımı

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Akademia, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adolf Hitler’in Reklamlarda Kullanımı: Mercedes ve Biomen Reklamları Üzerine İnceleme

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - INJOSS, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sovyetler Sonrası Rus Sinemasında Komünizm İdeolojisi: Amiral Filmi ve Göstergebilimsel Analizi

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - INJOSS, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Research of The Level of Social Media Addictıon of University Students

International Journal of Social Sciences and Education Research, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NAZISM IDEOLOGY IN TURKISH CINEMA: "KIRIMLI" FILM AND SEMIOTICS ANALYSIS

ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, ss.65-93, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The use of the social media as a marketing communication tool in European airports Case study of Facebook

Journal of Tourism Theory and Research, cilt.2, ss.82-106, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

NAZİ ALMANYASI'NDA VOLKSTURM PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNE İNCELEME

2. Anadolu Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2019, ss.165-176

NAZİ ALMANYASI İŞGALİ ALTINDAKİ HOLLANDA'DA WAFFEN-SS PROPAGANDA FAALİYETLERİ ÜZERİNE İNCELEME

2. Anadolu Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2019, ss.152-164

SOVYETLER BİRLİĞİ GENÇLİK ÖRGÜTÜ KOMSOMOL'UN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA KULLANILAN PROPAGANDA POSTERLERİNDEKİ SUNUMU

III. ULUSLARARASI AVRASYA MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Kütahya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, ss.314-321

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAKİ SOVYET PROPAGANDA POSTERLERİNDE COŞKU ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA EKİM DEVRİMİ'NİN SUNUMU

III. ULUSLARARASI AVRASYA MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, ss.305-313

LENİNGRAD KUŞATMASI ÜZERİNDEN SOVYET PROPAGANDA FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ

II. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 15 - 17 Mart 2019, ss.632-640

SOVYET PROPAGANDA POSTERLERİNDE ALMAN ASKERLERİNİN KORKU ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA SUNUMU

II. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 15 - 17 Mart 2019, ss.885-895

LUSITANIA FACİASI’xxNIN PROPAGANDA AMAÇLI KULLANILMASI

I. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 7 - 09 Aralık 2018

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’xxNDA KULLANILAN İRLANDA PROPAGANDA POSTELERİ ÜZERİNE İNCELEME

I. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 7 - 09 Aralık 2018

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA KANADA PROPAGANDA POSTERLERİNDE ALMANLARIN SUNUMU

2. Uluslararası Katılımlı ve Hakemli GAP Zirvesi, 4 - 07 Ekim 2018

“NAZİ ALMANYASI DÖNEMİNDE BASILAN POSTA PULLARININ PROPAGANDA AMAÇLI KULLANIMI

1. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi, 12 - 13 Mayıs 2018

BAUDRILLARD’xxIN TÜKETİM TOPLUMU BOYUTUNDA JİL ÇORAP REKLAMI ÖRNEĞİ

1.Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi, 12 - 13 Mayıs 2018

THE SOCIAL MEDIA USAGE OF MINISTRIES IN TURKEY IN THE CONTEXT OF PUBLIC INFORMATION MODEL

1st Eurasian Conference on Language and Social Sciences, 22 - 24 Mayıs 2017

THE PRESENTATION OF THE GERMANS AND GERMANY IN KEMAL SUNAL FILMS:SAMPLE STUDY GURBETÇİ ŞABAN

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences IBA, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.1-249

TÜRK SİNEMASINDA NAZİZM İDEOLOJİSİNİN SUNUMU: KIRIMLI FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

THE EFFECTS ON ETHICAL PERCEPTIONS OF THE STUDENTS OF MACHIAVELIST TENDENCIES

14TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM COMMUNICATION IN THE MILLENNIUM, 5 - 07 Mayıs 2016

THE RESEARCH OF THE LEVEL OF SOCIAL MEDIA ADDICTION OF UNIVERSITY STUDENTS

2nd International Conference on Social Sciences and Education Researchs, 4 - 06 Kasım 2016

THE USE OF THE SOCIAL MEDIA AS A COMMUNICATION TOOL IN EUROPEAN AIRPORTS CASE STUDY OF FACEBOOK

2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

TÜRK SİYASAL HAYATINDA PROPAGANDA MÜZİKLERİ

TÜRK SİYASAL HAYATINDA PROPAGANDA MÜZİKLERİ, DERYA KARABURUN DOĞAN, CANER ÇAKI, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.195-208, 2018

1980’xxLİ YILLARDA TÜRK SİYASAL HAYATINDA PROPAGANDA MÜZİKLERİ

TÜRK SİYASAL HAYATINDA PROPAGANDA MÜZİKLERİ, DERYA KARABURUN DOĞAN, CANER ÇAKI, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.33-53, 2018

Propaganda

İletişim ve Propaganda, Mustafa Karaca, Caner Çakı, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.13-44, 2018

THE ANALYSIS ON ELECTION MUSIC AND PROPAGANDA POSTERS OF POLITICAL PARTIES IN 1999 GENERAL AND LOCAL ELECTIONS IN TURKEY

RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21 ST. CENTURY TURKEY, HASAN ARAPGİRLİOĞLU, ATİLLA ATİK, ROBERT L. ELLIOTT, EDWARD TURGEON, Editör, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, ss.179-186, 2017

The Effects on Ethical Perceptions of The Students of Machiavelist Tendencies

14th International Symposium Communication in The Millennium, , Editör, Anadolu, 2016