İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet Partizanlara Yönelik Hazırlanan Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme


Creative Commons License

GÜLADA M. O. , ÇAKI C.

Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.123-143, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 17
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.123-143

Özet

22 Haziran 1941 tarihinde Nazi Almanyası, Sovyetler Birliği'ne saldırmıştı. Bu süreçte Sovyetler Birliği ülke genelinde seferberlik ilan ederek, Sovyet halkını Alman Ordusu'na karşı savaşa çağırmıştı. Sovyet halkından oluşturulan partizan gruplar, Alman Ordusu'na karşı gerilla savaşı vermeye başlamıştı. Sovyet partizanlar, savaşın en kritik anlarında sabotajlar düzenleyerek, Alman birliklerine karşı ağır kayıplar verdirmekteydi. Aynı zamanda Sovyet partizanları Alman Ordusu'nun ulaşım yollarına zarar vermekte, iletişim hatlarını kesmekte ve Alman birliklerinin konumlandıkları yerleri Kızıl Ordu'ya haber vermekteydi. Sovyet propagandası, ülke çapında savaşan partizan sayısını arttırmak amacıyla Nazi Almanyası'na karşı propaganda faaliyetleri yürütmekteydi. Çalışma kapsamında İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet yönetimi tarafından Nazi Almanyası'na karşı Sovyet halkını partizan olarak örgütlemek için Sovyet propaganda posterlerinin nasıl ve ne yönde kullanıldığı incelemiştir. Posterler, nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz metodu kullanılarak ele alınmıştır. Posterler İsviçreli Dil Bilimci Ferdinand de Saussure'ün Göstergeler Modeli üzerinden analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularda, Sovyet propaganda posterlerinde Alman Ordusu'nun yol açtığı yıkımın nefret söylemine dönüştürüldüğü ve oluşturulan nefret ile Sovyet halkının Alman Ordusu'na karşı partizan olarak mücadele etmesinin amaçlandığı görülmüştür. 

Nazi Germany attacked to Soviet Union on June 22, 1941. In this process, the Soviet Union declared mobilization throughout the country and called on the Soviet people to fight against the German Army. Partisan groups formed from the Soviet people began to give guerrilla war against the German Army. The Soviet partisans, during the most critical moments of the war, organized heavy sabotages, causing heavy losses against German troops. At the same time, the Soviet partisans damaged the German Army's transport lines, cut off communication lines and informed the Red Army about the places where German troops were located. Soviet propaganda made propaganda activities against Nazi Germany in order to increase the number of partisans who fought throughout the country. How and in what way the Soviet posters prepared to organize the Soviet people against Nazi Germany as partisans for propaganda purposes in the Second World War was examined. The posters were analyzed by using the semiotic analysis method in qualitative research methods. The posters were analyzed by the Swiss Language Scientist Ferdinand de Saussure's Indicators Model. In the findings, it was revealed that the destruction caused by the German Army in the Soviet propaganda posters was transformed into hate speech and with the help of hate, the Soviet people was called to fight as a partisan against the German Army.