Mao Zedong'un Kült Liderlik Propagandasında Kullanılan Posterlerin Göstergebilimsel Analizi


Creative Commons License

ÇAKI C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.19, no.1, ss.189-210, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 19 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.189-210

Özet

Mao Zedong, 1949 yılında Çin'de milliyetçi lider Çan Kay Şek'i iç savaşta yenerek Komünizm ideolojisi altında Çin Halk Cumhuriyeti kurmuştu. Mao'nun ülke yönetimini ele geçirmesinden sonra Çin propagandası Mao'yu ülke genelinde kült lider olarak inşa etmeye başlamıştı. Böylece Mao'nun kurduğu rejiminin ülkede sağlam temellere oturması amaçlanmıştı. Mao'nun kült liderlik propagandasında dönemin kitle iletişim araçları yoğun bir şekilde kullanılmıştı. Dönemin en etkili kitle iletişim araçlarından biri olan posterlerden de Mao'nun kült liderlik propagandasında etkin bir şekilde yararlanılmıştı. Bu çalışmada Çin propagandası tarafından Mao'nun kült liderlik inşasında posterleri nasıl ve ne yönde kullandığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çalışma kapsamında amaçlı örneklem metodu kullanılarak belirlenen 8 propaganda posteri, nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz metodu kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada belirlenen Çin propagandasına ait posterler Fransız dilbilimci Roland Barthes'ın göstergebilim kavramları ışığında analiz edilmiştir. Çalışma elde edilen bulgular ışığında, Çin propaganda posterlerinde Mao'nun Çin Halk Cumhuriyeti'nin ekonomik refahının artmasında, sosyal adaletin sağlanması ve iç huzurun sağlanmasında temel aktör olarak inşa edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Mao Zedong founded the People's Republic of China under the Communism ideology, defeating the nationalist leader Chiang Kai-Shek in the civil war in 1949. After Mao came to power in the country, the Chinese propaganda began to build Mao as a cult leader throughout the country. Thus, Mao's regime was intended to ensure its legitimacy. In Mao's cult leadership propaganda, the mass media tools of that period were used extensively. The posters, one of the most influential mass media tools in that time, were effectively used in Mao's cult leadership propaganda. In this study, it was tried to find out how and in what way the posters were used in Mao's cult leadership construction by Chinese propaganda. For this purpose, 8 propaganda posters, which were determined by using purposive sampling method, were examined by using semiotic analysis method in qualitative research methods. In the study, Chinese propaganda posters were analyzed in the context of semiotics concepts of the French linguist Roland Barthes. In light of the findings obtained, it was concluded that Mao was constructed as the main actor in increasing the economic prosperity, ensuring social justice and ensuring inner peace of the People's Republic of China in Chinese propaganda posters.