Goebbels Liderliğinde Nazi Almanyası'nda Propaganda Sineması


ÇAKI C. , GAZİ M. A. , ÇAKI G.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.19, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 19 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Özet

Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin (NSDAP) 30 Ocak 1933 tarihinde iktidara gelmesi ile birlikte Almanya'da Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı kurulmuştu. NSDAP lideri Adolf Hitler, kurulan bu yeni bakanlığın başına partisinin önde gelen isimlerinden Joseph Goebbels'i getirmişti. Goebbels, bakanlığın başına geçtikten kısa bir süre sonra ülkedeki tüm medya kuruluşları üzerinde sıkı bir denetim kurma yoluna gitmişti. Goebbels, medya üzerinde kurulan sıkı denetim sayesinde, ülkedeki tüm kitle iletişim araçlarını Nazi rejiminin propaganda faaliyetleri için kullanmayı hedeflemişti. Özellikle bu aşamada sinema, Goebbels'in en önemli propaganda araçlarından bir haline gelmişti. Goebbels, Nazizm ideolojisinin kitleler üzerinde tahakküm kurabilmesinde sinemanın etkili bir propaganda aracı olacağına inanmıştı. Bundan dolayı Goebbels, propaganda bakanı olarak görev aldığı 12 yıl boyunca (1933-1945), Almanya'da dünya tarihinin en etkili propaganda filmlerinin çekilmesini sağlamıştı. Çalışmada Goebbels'in bakanlığı döneminde Almanya'da sinema sektörünün gelişim süreci, uygulanan sansürler, boykotlar, yaşanan krizler, devlet teşvikleri ve Nazi rejimi tarafından çekilen propaganda filmleri detaylı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında propaganda sinemasının dönüm noktalarından biri olan Goebbels liderliğindeki Alman sinemasına ışık tutulması amaçlanmıştır.

The Ministry of Public Lighting and Propaganda was established in Germany, when the National Socialist German Workers' Party (NSDAP) came to power on January 30, 1933. Adolf Hitler appointed Joseph Goebbels, one of the leading figures in his party, as minister to the ministry. Shortly after he took over the ministry, Goebbels assumed control over all media outlets in the country. Goebbels sought to use all the mass media in the country for the propaganda activities of the Nazi regime, because of the strict control over the media. Especially at this stage, cinema became one of the most important propaganda tools for Goebbels. Goebbels believed that cinema would be an effective propaganda tool for Nazism ideology to dominate the masses. Therefore, Goebbels made the most effective propaganda films in world history during the 12 years he served as propaganda minister in Germany. In the study, the development process of cinema sector in Germany, censors, boycotts, crises, government incentives and propaganda films made by the Nazi regime were tried to be explained in detail. The aim of the study is to give information on German cinema led by Goebbels, one of the turning points of the propaganda cinema.