Kore Savaşı Ekseninde ABD-Çin İlişkilerinin Çin Propaganda Posterleri Üzerinden Analizi


KARACA M., GAZİ M. A. , ÇAKI C.

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özet

Çin Halk Cumhuriyeti, 25 Ekim 1950 tarihinde Kore Savaşı'na müdahalede bulunarak, Kuzey Kore'ye askeri yardım göndermişti. Çin'in yardımı ile savaşın kaderi değişmiş ve ABD savaştaki inisiyatifini kaybetmişti. Bu süreçte Çin yönetimi,Çin halkından destek bulabilmek için ABD karşıtı yoğun bir propaganda faaliyetine girmişti. Çin, bu süreçte posterleri etkili bir şekilde propaganda aracı olarak kullanmış ve Çin halkını ABD'ye karşı harekete geçirmek için çalışmıştı. Çalışma kapsamında Çin propagandası tarafından Kore Savaşı'nda kullanılan posterlerde ABD karşıtı hangi öğelere yer verildiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çalışma kapsamında Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü'nden amaçlı örneklem metodu kullanılarak seçilen altı propaganda posteri, nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışma için seçilen posterler Fransız antropolog Claude Lévi-Strauss'un İkili Karşıtlıklar Modeli üzerinden ele alınmıştır. Çalışmada özellikle Lévi-Strauss'un "somutlama mantığı" üzerinden analizler yapılmıştır. Elde edilen bulgularda Çin propaganda posterlerinde ABD'nin işgalci, barbar, katil soyut kavramları üzerinden somutlanarak, Çin kamuoyunda ABD karşıtı nefret söylemi inşa edilmeye çalışıldığı ortaya konulmuştur.

The People's Republic of China intervened in the Korean War on 25 October 1950 and sent military aid to North Korea. With the help of China, the fate of the war changed and the USA lost its initiative in the war. In this process, the Chinese government started propaganda campaign against the USA to get support from the Chinese people. China effectively used the posters as a propaganda tool and tried to mobilize the Chinese people against the USA. Within the scope of the study, it was tried to reveal how posters were used for anti-USA discourses by Chinese propaganda in the Korean War. For the purpose, six propaganda posters were selected by using the method of sampling from International Institute of Social History (IISH). The posters selected for the study were discussed by the French Anthropologist Claude Lévi-Strauss's Binary Contrast Model. In the study, especially the analysis was made via the embodiment of logical of Lévi-Strauss. The findings of the study revealed that the Chinese propaganda posters were based on US occupation, barbaric, and killer abstract concepts.