İnsan Ticaretine Karşı Hazırlanan Uluslararası Kamu Spotu Reklamları: Çocuk İstismarı Üzerine İnceleme


ÇAKI C.

İçişleri Bakanlığı Göç Araştırması Dergisi, cilt.5, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: İçişleri Bakanlığı Göç Araştırması Dergisi

Özet

İnsan ticareti kapsamında her yıl çok sayıda insan, farklı ülkelere çalıştırılmak üzere getirilmektedir. Kimi zaman insanların gönül rızası alınmadan baskı ve tehdit ile zorla çalıştırılması söz konusu olabilmektedir. Bu süreçte uluslararası kuruluşlar tarafından insan ticaretinin önüne geçebilmek amacıyla kamu spotu reklamları hazırlanmaktadır. Özellikle insan ticareti boyutunda çocuk istismarını konu alan çok sayıda kamu spotu reklamı hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında son dönemde uluslararası alanda çocuk istismarına karşı hazırlanan kamu spotu reklamlarında verilmek istenen mesajların ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla çalışmada farklı konu ve içerikte 8 kamu spotu reklamı, nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelemiştir. Çalışmada Rus dilbilimci Roman Jakobson'ın göstergebilim kavramları ışığında kamu spotu reklamlarında verilmek istenen mesajlar detaylı olarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularda kamu spotu reklamlarında genel olarak çocuk istismarına karşı farkındalık oluşturulmaya çalışıldığı görülmüştür. Diğer yandan kamu spotu reklamlarında hüzün duygusunun oluşturulduğu, oluşturulan hüzün duygusu ile de insanların, çocuk istismarına karşı harekete geçmesinin teşvik edildiği ortaya konulmuştur.

Many people have been brought to work from different countries within the scope of human trafficking every year. It is sometimes possible for people to be forced to work with pressure and threats without their consent. In this process, public spot advertisements have been prepared by international organizations in order to prevent human trafficking. Especially numerous public spot advertisements were prepared about child abuse in the dimension of human trafficking. Within the scope of the study, it was aimed to reveal the messages given in public spot advertisements prepared against the human trafficking in the international field recently. For this purpose, 8 public spot advertisements in different subjects and contents were analyzed using semiotic analysis method. In the study, the messages intended to be given in public spot advertisements were analyzed in detail in the light of semiotic concepts of Russian linguist Roman Jakobson. According to the findings, it was seen that it was tried to raise awareness against child abuse in public spot advertisements. On the other hand, it was revealed that the sense of sadness was formed in public spot advertisements and the sense of sadness formed encouraged people to take action against child abuse.