Şili Ulusal İnsan Hakları Örgütü'nün Göçmen Ayrımcılığına Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları Üzerine İnceleme


GAZİ M. A. , ÇAKI C.

Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı Göç Araştırmaları Dergisi, cilt.5, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı Göç Araştırmaları Dergisi

Özet

 Son yıllarda ulusal ve uluslararası insan hakları kuruluşları, dünya genelinde göçmenlere yönelik ayrımcılıkları önlemek amacıyla kamu spotu reklamları hazırlamaktadırlar. Bu reklamlarda göçmenlere yapılan ayrımcılığın yasal olmadığı ve göçmenlerin bulundukları ülkelere önemli katkılar sağladıkları aktarılmaktadır. Özellikle sürekli göç alan ülkelerde yoğun olarak göçmen ayrımcılığına karşı kamu spotu reklamlarının hazırlandığı görülmektedir. Bu ülkelerin başında da son dönemde göçmen nüfusun istatistiksel olarak katlanarak arttığı Şili gelmektedir. Bu çalışmada Şili Ulusal İnsan Hakları Örgütü (INDH) tarafından göçmen ayrımcılığına karşı hazırlanan "Yo Aparto / Katkı Sağlıyorum" başlıklı kamu spotu reklamı incelenmiştir. INDH tarafından kullanılan görseller üzerinden, Şili'de göçmen ayrımcılığına karşı ne gibi mesajların verildiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılmaktadır. Çalışmada elde edilen bulgularda, Şili'de yaşanan göçmen ayrımcılıklarının istatistiki veriler üzerinden açıklandığı görülmektedir. Buna karşın günlük örnekler üzerinden seçilen göçmenlerin yaşamları ön plana çıkarılarak, Şili'de yaşayan göçmenlerin bulundukları topluma adapte oldukları ve katkı sağladıkları aktarılmaya çalışılmıştır.  

In recent years, national and international human rights organizations have started to prepare public spot advertisements to prevent discrimination against immigrants worldwide. In these advertisements, it is stated that the discrimination against immigrants is illegal and that the immigrants have made significant contributions to the countries where they live. It is seen that public spot advertisements have been prepared against immigrant discrimination especially in the countries that let in immigrants continuously. One of these countries is Chile, where the migrant population has increased statistically. In this study, the public spot advertisement "Yo Aparto", which was prepared by the Chilean National Human Rights Organization (INDH) against immigration discrimination, was examined. It was tried to reveal what kind of messages were given against the immigration discrimination in Chile through the visuals used by the INDH. In the study, semiotic analysis method in qualitative research methods was used. In the findings of the study, it was seen that the migrant discrimination in Chile was explained by statistical data. On the other hand, highlighting the daily life of the immigrants, It was tried to be explained that migrants living in Chile have adapted and contributed to the society.