Nazi Almanyası İşgalindeki Sırbistan'da Antisemitist Propaganda Faaliyetleri


YILMAZ M. B. , ÇAKI C. , GAZİ M. A.

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.8, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Özet

 Çalışma kapsamında Naziler tarafından posterler üzerinden Sırbistan'da antisemitizmin nasıl ve ne şekilde inşa edildiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Amerika Birleşik Devletleri Holokost Anıt Müzesi'nde bulunan antisemitist propaganda posterleri içerisinden amaçlı örneklem metodu kullanılarak belirlenen 8 propaganda posteri, nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz metodu kullanılarak incelenmiştir. Posterler, Fransız dilbilimci Roland Barthes'ın göstergebilim modeli ışığında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularda, posterler üzerinden Yahudilerin Sırbistan'a ekonomik ve sosyal alanda hakim olacağına yönelik propaganda mitinin inşa edildiği ve böylece Yahudilere yönelik doğrudan nefret söylemi meydana getirilmeye çalışıldığı görülmüştür. Böylece antisemitist propaganda ile Nazilerin, Sırbistan'da ortak bir düşman oluşturulmasını ve Sırp halkının Alman işgal yönetimi ile işbirliği içerisine girmesini amaçladığı ortaya çıkarılmıştır.

In the context of the study, it was tried to explain how and in what way the anti-Semitism was built by the Nazis through the posters in Serbia. For this purpose, 8 propaganda posters, which were determined by using purposeful sampling method among the anti-Semitic propaganda posters in the United States Holocaust Memorial Museum, were examined by semiotic analysis method in the qualitative research methods. The posters were analyzed in the light of the semiotic model of the French linguist Roland Barthes. In the findings, it was seen that the propaganda myth that the Jews dominated Serbia in the economic and social arenas. So it was tried to made a hate speech aganist the Jews. Thus, it was revealed that the Nazis aimed at forming a common enemy in Serbia and the Serbian people cooperated with the German occupation administration with anti-Semitic propaganda.