Nazizm İdeolojisinde Sporun Sunumu: Spor Konulu Nazi Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme


Creative Commons License

ÇAKI C.

TRT Akademi Dergisi, cilt.7, ss.346-367, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 8
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: TRT Akademi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.346-367

Özet

Nazizm ideolojisinde ırklar arası bir mücadelenin olduğu ve bu mücadelenin de güçlü olan ırk tarafından kazanılacağına inanılmaktaydı. Bu nedenle Nazizm, kitlelerin güçlü olabilmesi için spora önem verilmesi gerektiğini vurgulamaktaydı. Nazizm ideolojisiyle yönetilen Nazi Almanyası'nda spora büyük önem verilmiş ve ülke genelinde spor yayıncılığının gelişmesinde önemli adımlar atılmıştır. Spor yayıncılığı Nazi Almanyası döneminde büyük gelişmeler yaşamış olsa da doğrudan Nazizm ideolojisinin etkisi altında şekillenmiştir. Bu çalışmada Nazi Almanyası döneminde spor yayıncılığının Nazizm ideolojisi altında nasıl şekillendiğinin açıklanması amaçlanmaktadır. Bu açıdan Nazi propagandasında kullanılan posterler üzerinden Nazizm ideolojisi bağlamında spor yayıncılığı incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz metodu kullanılmıştır. Çalışmada belirlenen propaganda posterleri ABD'li dilbilimci Charles Sanders Peirce'in göstergebilim yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında Nazi propaganda posterlerinde Nazizm ideolojisine göre ari ırk olarak kabul edilen Alman toplumunun yaşam mücadelesinde zafere ulaşabilmesi için spor yapması gerektiğinin telkin edildiği ortaya konulmuştur. Böylece posterler üzerinden, Alman halkı için sporun çok önemli bir yer teşkil ettiğine dair bir algı inşa edilmeye çalışılmıştır.

It was believed that there was an inter-racial struggle in the Nazism ideology and that this struggle would be won by the strong race. At this stage, Nazism emphasized that the masses should give importance to the sport in order to be strong. For this reason, Nazi Germany, which was governed under the Nazism ideology, gave great importance to sports and important steps were taken in the development of sports broadcasting throughout the country. Even though the sports broadcasting had great developments during Nazi Germany, it was shaped directly under the influence of Nazism ideology. In this study, it is aimed to explain how sports broadcasting was shaped under Nazism in Nazi Germany. In this respect, sports broadcasting in the context of Nazism ideology was examined through the poster used by Nazi propaganda. In the study, the semiotic analysis method in the qualitative research methods was used. The propaganda posters determined in the study were analyzed in the light of semiotics of the USA linguist Charles Sanders Peirce. In the light of the findings, it was revealed that Nazi propaganda posters suggested that the German society, which was considered to be pure race according to the Nazism ideology, should do sports in order to achieve victory in the survival struggle. Thus, it was tried to construct a perception that sport had a very important place for German people through posters in public opinion.