Çin Milliyetçi Partisi Tarafından Japon İşgali'ne Karşı Yürütülen Ulusal Seferberlik Propagandası


ÇAKI C. , ÇAKI G., AKSOĞAN M. , GÜLADA M. O.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.8, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Özet

            7 Temmuz 1937 tarihinde Japonya ve Çin arasında dünya tarihinin en kanlı savaşlarından biri başlamıştı. Japonya, 1937 yılından itibaren Çin'in topraklarını işgale girişmiş ve ülkenin doğu bölgesindeki toprakların önemli bir bölümünü ele geçirmeyi başarmıştı. Çin'de o dönemde etkin olan Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintang, KMT), ulusal seferberlik ilan ederek, Japonya'ya karşı Çin halkının tüm gücüyle savaşmasını istemişti. Bu aşamada KMT tarafından tarihteki en etkili ulusal seferberlik propagandalarından biri gerçekleştirilmiş ve yüz binlerce Çin vatandaşının Japonya'ya karşı verilen mücadelede aktif olarak rol alması sağlanmıştı. KMT ulusal seferberlik propagandasında posterleri etkili bir şekilde kullanmıştı. Çalışma kapsamında KMT tarafından kullanılan propaganda posterlerinde ulusal seferberlik propagandası bağlamında hangi mesajların verildiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma kapsamında Şanghay Propaganda Posterleri Sanat Müzesi'nden (SPPAC) amaçlı örneklem metodu kullanılarak belirlenen altı propaganda posteri, nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada belirlenen KMT'nin propaganda posterleri, ABD'li dilbilimci Charles Sanders Peirce'in göstergebilim ışığında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular kapsamında, KMT'nin posterler üzerinden Japonya'nın yenilebilmesi için mutlaka Çin halkının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladığı ve diğer yandan Çin halkının Japonya'ya karşı verilen mücadelede kararlı bir şekilde savaştığı algısını oluşturduğu ortaya çıkarılmıştır.

            One of the bloodiest wars in the history of the world started between Japan and China on July 7, 1937. In the war, Japan occupied China's territory and managed to conquer a significant part of the territory in the eastern part of the country. The Chinese Nationalist Party (Kuomintang, KMT), which was active in China at that time, called for national mobilization and wanted to fight against Japan with the Chinese people's all power. At this stage, one of the most effective national mobilization propaganda in history was realized by KMT and hundreds of thousands of Chinese citizens actively involved in the struggle against Japan. KMT effectively used posters in national mobilization propaganda. The aim of the study was to determine which messages were given in the context of national mobilization propaganda in the posters used by KMT. For this purpose, six propaganda posters, which were determined using the sampling method from the Shanghai Propaganda Posters Art Museum (SPPAC), were examined using semiotic analysis method in qualitative research methods. Propaganda posters of the KMT, which were determined in the study, were analyzed in the light of USA linguist Charles Sanders Peirce's semiotics. According to the findings, it was revealed that the KMT emphasized that the Chinese people should act together against Japan and on the other hand, the perception that Chinese people fought against Japan determinedly was built through the posters