Çin Propagandasında Çin-Tayvan İlişkilerinin Sunumu: Mao Zedong Dönemi Üzerine İnceleme


ÇAKI C. , FİDAN Y.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.6, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Özet

            1949 yılında Çin Komünist Partisi (ÇKP) lideri Mao Zedong, Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintang) lideri Çan Kay Şek'i kesin olarak yenilgiye uğratmıştı. Mao, ülkenin yönetimini ele geçirmiş, Şek ise Tayvan adasına kaçarak yönetimini burada sürdürmüştü. Bu tarihten itibaren Çin ve Tayvan arasında düşmanlık dönemi başlamıştır. Bu aşamada Mao yönetimi, Çin kamuoyunda Tayvan'a karşı yoğun bir propaganda faaliyetine yönelerek, Tayvan'ı düşman bir ülke olarak yansıtmıştı. Çin yönetiminin Tayvan karşıtı faaliyetlerinde en sık kullandığı kitle iletişim araçlarından birisi posterler olmuştu. Bu çalışmada Çin propagandası tarafından Tayvan'a karşı kullanılan posterlerde, Tayvan'ın nasıl ve ne şekilde sunulduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çalışma kapsamında  Şanghay Propaganda Posterleri Sanat Müzesi'nden belirlenen altı propaganda posteri, nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada belirlenen Çin propaganda posterleri, Fransız dilbilimci Roland Barthes'ın göstergebilim anlayışı üzerinden ele alınmıştır. Çalışmada ele edilen bulgularda Çin propagandası tarafından Tayvan'a yönelik doğrudan nefret söylemi oluşturulduğu ortaya çıkarılmıştır. Diğer yandan Çin propagandası posterler üzerinden Mao'nun ölümüne dek Çin'in Tayvan'ı ele geçireceği mesajını verdiği, bu yolla iki ülke arasındaki düşmanlığı canlı tutmaya çalıştığı sonucuna ulaşılmıştır.

            The leader of Chinese Communist Party (CCP) Mao Zedong defeated the leader of Chinese Nationalist Party (Kuomintang) Chiang Kai-Shek in 1949. Mao seized the control of country and Shek escaped to Taiwan. From that time, the period of enmity between China and Taiwan began. At this stage, the Mao administration showed the Taiwanese as a hostile country, focusing on an intense propaganda campaign in the Chinese public opinion. One of the mass media tools used by the Chinese administration in anti-Taiwan propaganda was posters. In this study, it was tried to show how and in what way Taiwan was presented in posters used by China propaganda against Taiwan. For this purpose, six propaganda posters determined from the Shanghai Propaganda Posters Art Museum were examined using semiotic analysis in qualitative research methods. The Chinese propaganda posters, determined in the study, were analyzed in terms of the semiotical concepts of the French linguist Roland Barthes. The findings of the study revealed that there was a hate speech against Taiwan in Chinese propaganda. On the other hand, it was concluded that Chinese propaganda gave the message that China would conquer Taiwan until Mao's death, continuing the enmity between the two countries through the posters.