Engelli İstihdamına Yönelik Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları: Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı Üzerine İnceleme


Creative Commons License

GAZİ M. A. , ÇAKI C.

SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, cilt.9, ss.409-430, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.409-430

Özet

Son yıllarda dünya genelinde engelli bireylerin istihdamına yönelik pek çok yasanın yürürlüğe girildiği görülmektedir. Yürürlüğe giren bu yasalar kapsamında işverenler, engelli bireylerin çalıştırmaları konusunda teşvik edilmektedir. Diğer yandan engelli istihdamına yönelik hazırlanan kamu spotu reklamları ile de engellilerin çalışma hayatına kazandırılması amaçlanmaktadır. Özellikle yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan "What can you do?/Ne yapabilirsin?" isimli reklam kampanyası engelli istihdamı konusunda gerek ulusal gerekse uluslararası alanda farkındalık oluşturulmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu çalışmada "Ne yapabilirsin?" başlıklı reklam kampanyasında, engelli istihdamını arttırma amacıyla engelli bireylerin nasıl ve ne şekilde kamu spotu reklamlarında sunulduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada incelenen kamu spotu reklamları, İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure'ün Göstergeler Modeli ışığında analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgularda, kamu spotu reklamlarında engellilerin istihdama katkıları olmadığı yönündeki olumsuz mitlerin ortadan kaldırılarak, aksine istihdamın önemli bir parçası oldukları şeklinde olumlu mitlerin inşa edilmeye çalışıldığı ortaya çıkarılmıştır.

In recent years, it has been observed that many laws have been put into effect worldwide for the employment of disabled citizens. Within these laws, employers have been encouraged to employ disabled citizens. On the other hand, it is aimed to bring the disabled citizens to the working life by public spot advertisements prepared for the disability employment. Especially the advertising campaign "What can you do?" prepared with the support of Department of Labor in United States played an important role in raising awareness on the employment of disabilities in both national and international areas. In the study, it was tried to show how and in what way the disabled citizens are presented in public spot ads in order to increase the employment of disabled people at the advertising campaign "What can you do?". In this study, semiotic analysis method in qualitative research methods was used. The public spot ads examined in the study were analyzed in the light of the Indicators Model of the Swiss linguist Ferdinand de Saussure. In the findings obtained in the study, it was revealed that positive myths that disabilities are an important part of employment were attempted to be constructed by eliminating the negative myths that they don't have contribution to employment in public spot advertisements.