2. Dünya Savaşı'nda Çizgi Filmlerin Mihver Devletleri Tarafından Karşı Propaganda Amaçlı Kullanımı


Creative Commons License

GAZİ M. A. , ÇAKI C.

SineFilozofi, cilt.4, ss.249-265, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 8
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: SineFilozofi
  • Sayfa Sayıları: ss.249-265

Özet

2. Dünya Savaşı'nda Müttefik Devletleri tarafından, Mihver Devletleri'ne karşı propaganda amaçlı pek çok çizgi film üretilmiştir. Müttefik Devletler, çizgi filmlerde Mihver Devletleri'ne karşı nefret söylemi inşa ederek, kamuoyundan savaşa yönelik destek almayı amaçlamıştı. Bu süreçte Mihver Devletleri, Müttefik Devletleri'ne yönelik karşı propaganda amaçlı çizgi filmler üretme yolu gitti. Bu çalışmada, 2. Dünya Savaşı'nda Mihver Devletleri'nce propaganda amaçlı üretilen çizgi filmler "karşı propaganda" amaçlı olarak ele alınmıştır. Bu amaçla çalışmada, 1940 Almanya yapımı Der Störenfried (Oyunbozan), 1941 İtalyanyapımı Il Dottor Churkill (Doktor Churkill) ve 1943 Japonya yapımı Momotaro no Umiwashi (Momotaro'nun Deniz Kartalları) çizgi filmleri nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelemiştir. Çalışmada çizgi filmler, İsviçreli Dil Bilimci Ferdinand de Saussure'ün göstergebilim anlayışı çerçevesinde analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, Mihver Devletleri'nce çekilen propaganda amaçlı çizgi filmlerde Müttefik Devletleri'ne karşı nefret söylemi inşa edilmeye çalışıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

            In World War II, many cartoons were produced by the Allied Powers for propaganda against the Axis Powers. The Allied Powers intended to obtaion the support from the public for the war by building hate speech against the Axis Powers in cartoons. In this process, the Axis Powers also started to produce the cartoons against the Allied Powers. In this study, cartoons produced for propaganda purposes by the Axis States in World War II were examined in terms of "counter propaganda". For this purpose, in the study ,1940 German made Der Störenfried, 1941 Italian made Il Dottor Churkill (Doctor Churkill) and 1943 Japan made cartoons Momotaro no Umiwashi (Momotaro's Sea Eagles) were analyzed using the semiotics analysis method in qualitative research methods. Cartoons in the study were analyzed within the framework of the semiotics concept Swiss Language Scientist Ferdinand de Saussure. In the light of the findings obtained, that the propaganda cartoons made by the Axis Powers were used to build the hate speech against the Allied Powers was found.