Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

'DUBAI MODEL' IN ISTANBUL FINANCE CENTER'S COMPETITION WİTH THE WORLD

İSTANBUL International Modern Scientific Research Congress-V, İstanbul, Turkey, 9 - 11 July 2023, pp.1-8

Blokchain Teknolojisi, Anarşi Sorunsalı ve Güvenlik

INTPOLSEC Uluslararası Güvenlik Kongresi 2022, Malatya, Turkey, 5 - 06 September 2022, pp.177-191 Creative Commons License

Faizsiz Finans Kuruluşlarının Sürdürülebilirliğinde İç Denetimin Etkinliği ve Önemi

3.ULUSLARARASI İSLAMİ FİNANS VE MUHASEBE KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 26 May 2022, pp.56-57

İÇ KONTROLÜN TARİHSEL GELİŞİMİ

2. International Congress on Accounting and Finance History, Trabzon, Turkey, 14 - 16 October 2021

Tek Düzene Geçişte Kritik Kurum Olarak Umumi Murakabe Heyeti’xxnin (Yüksek Denetleme Kurulu) Rolü

1. Uluslararası Türkiye Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi, Malatya, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.353-361

Cumhuriyet Döneminde Muhasebe Denetimi Uygulamalarının Gelişimi

1. Uluslararası Türkiye Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi, Malatya, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.496-510

Tek Düzen Muhasebe Sistemine Geçişte Kritik Kurum Olarak Umumi Murakabe Heyeti’nin Rolü

1. Uluslararası Türkiye Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi, Malatya, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.353-361 Creative Commons License Sustainable Development

Muhasebenin Tarihsel Dönüşümünde Muhasebe Meslek Mensuplarının Düşünceleri: Denizli İlinde Odak Grup Çalışması

1. Uluslararası Türkiye Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi, Malatya, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.242-249 Creative Commons License

Galata Bankers and Their Effects on Today's Financial System

1. Uluslararası Türkiye Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi, Malatya, Turkey, 10 - 12 October 2019, vol.1, pp.235-241 Creative Commons License

Cumhuriyet Döneminde Muhasebe Denetimi Uygulamalarinin Gelişimi

1. Uluslararası Türkiye Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi, Malatya, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.496-510 Creative Commons License Sustainable Development

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNE GEÇİŞTE KRİTİK KURUM OLARAK UMUMİ MURAKABE HEYETİ’NİN ROLÜ

1. Uluslararası Türkiye Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi, Malatya, Turkey, 10 October 2019

Türkiye’deki Katılım Bankalarının Tarihsel Gelişimi

1. Uluslararası Türkiye Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi, Malatya, Turkey, 10 - 12 October 2019, vol.1, pp.68-82 Creative Commons License Sustainable Development

A NEW INVESTMENT SUPPORT MODEL FOR OUR COUNTRY ENTREPRENEURS: INITIAL COIN OFFERING (ICO)

5TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, no.1, pp.14-32 Creative Commons License Sustainable Development

A NEW FINANCIAL INSTRUMENT: CRYPTOCURRENCIES AND THEIR FUTURE

5TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, no.1, pp.51-61 Creative Commons License Sustainable Development

Osmanlı Döneminde Menkul Kıymet Piyasaları

2. İşletme Tarihi Konferansı, İstanbul, Turkey, 21 - 22 March 2019, pp.151-154

OSMANLI DÖNEMİNDE MENKUL KIYMET PİYASALARI

2. İşletme Tarihi Konferansı, İstanbul, Turkey, 21 - 22 March 2019, pp.170-173 Creative Commons License Sustainable Development

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

1.ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÖALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, vol.3, pp.2772-2784 Creative Commons License Sustainable Development

APPLICATION OF INTERNATIONAL PRACTICE OF FOREIGNINVESTMENTS PROTECTION IN KYRGYZSTAN

7th International Congress on Entrepreneur (ICE 2016) Bishkek, Bishkek, Kyrgyzstan, 12 - 14 May 2016, pp.923-938

DÖVİZ KURUNUN GİRİŞİMCİLER İÇİN ÖNEMİ VE TAHMİN EDİLMESİ DÖVİZ KURU RİSKİNİN ÖLÇÜLMESİNDE GARCH YÖNTEMİNİN UYGULANMASI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 9-11 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu”na Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi “II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, Muğla, Turkey, 9 - 11 October 2015, pp.38-50

21 yy Girişimcileri için Melek Sermayenin Modern Finansal Teknikler İçersindeki yeri ve Önemi

6.Uluslararası Girişimcilik Kongresi.(ICE’14), Bishkek, Kyrgyzstan, 24 - 26 April 2014, pp.264-272

Türk Menşeli Ürünlere karşı Tüketicilerin Tutum ve Davranışları Bişkek Kırgızistan Uygulaması

6.Uluslararası Girişimcilik Kongresi.(ICE’14), Bishkek, Kyrgyzstan, 24 - 26 April 2014, pp.497-504

The Foundation of Turkish Capital Markets and the Importance of Galata Bankers in the Foundation of Turkish Capital Markets

Thırteenth World Congress of Accountıng Historians,Newcastle University, Newcastle, Australia, 17 - 19 July 2012, pp.521-547

Türkiye de Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

International Symposıum on Accountıng and Finance, Gaziantep, Turkey, 31 May - 02 June 2012, pp.876-886

Kriz Döneminde Kredi Kartına Tercih Eden Faktörlerin Belirlenmesi Malatya Örneği

Turgut Özal Uluslar arası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-1,Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim, Malatya, Turkey, 15 - 16 April 2010, pp.409-431

Financial Crises and Stock Price Performances

Turgut Özal Uluslar arası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-1,Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim, Malatya, Turkey, 15 - 16 April 2010, pp.2318-2332

Ortadoğu Ülkeleri Hisse Senedi Piyasaları Bütünleşik mi Ekonometrik Bir Değerlendirme

II. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı,İzmir, İzmir, Turkey, 24 - 25 September 2009, pp.235-245

Kamu Sağlık Harcamalarını Belirleyen Faktörler: Ekonometrik Bir Değerlendirme.

Anadolu Uluslar arası İktisat Kongresi,Eskişehir, Eskişehir, Turkey, 17 June - 19 July 2009, pp.65-72

Books & Book Chapters

The Effect of the RussianUkraine War on Turkey’s Economy and Financial Markets

in: Handbook of Research onWar Policies, Strategies,and Cyber Wars, Özsungur Fahri, Editor, Global Publications , Pennsylvania, pp.312-334, 2023 Creative Commons License

6 Şubat 2023’te Yaşanan Depremin Ekonomik ve Finansal Etkileri: İhracat Üzerinden Bir İnceleme

in: Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası içinAkademik Öneriler, Öztürk Musa,Kırca Mustafa, Editor, ÖZGÜR, Gaziantep, pp.93-103, 2023 Creative Commons License

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli Depremin Bölgede Yer Alan Kobiler Üzerindeki Olası Ekonomik ve Finansal Etkileri

in: Kahramanmaraş MerkezliDepremler Sonrası İçinAkademik Öneriler, Öztürk Musa,Kırca Mustafa, Editor, ÖZGÜR, Gaziantep, pp.83-93, 2023 Creative Commons License

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Bist (Borsa İstanbul) Üzerindeki Etkileri

in: Kahramanmaraş MerkezliDepremler Sonrası İçinAkademik Öneriler, Öztürk Musa,Kırca Mustafa, Editor, ÖZGÜR, Gaziantep, pp.113-122, 2023 Creative Commons License

Faizsiz Finans Kuruluşlarının Sürdürülebilirliğinde İç Denetimin Etkinliği ve Önemi

in: İSLAMİ FİNANS VE MUHASEBEDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, ÇELİK Mazlum,KAYGUSUZOĞLU Mehmet, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.353-374, 2022 Creative Commons License

Financial Literacy Practices as a 21st Century Skill in Turkey and the World Within the Framework of Public Administration Policy

in: Handbook of Research on Cyber Approaches to Public Administration and Social Policy, Özsungur Fahri, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.115-137, 2022 Sustainable Development

The Study of Developing a Financial Literacy Scale for University Students in the Digital Era: Evidence From Inonu University

in: Handbook of Research on Digital Violence and Discrimination Studies, Özsungur Fahri, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.652-684, 2022 Sustainable Development

Finansal Okuryazarlık

in: YÜKSEKÖĞRETİMDE 21. YY BECERİLERİ, Aypay Ahmet, Editor, Nobel, Ankara, pp.299-321, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

The Relationship between Cryptocurrency Prices and the VIX Index: A Study on the Cryptocurrencies with the Highest Market Capitalization

in: CRYPTO ASSETS Conceptual Framework and Empirical Evidences, Karaca Süleyman Serdar,Kandil Göker İlkut Elif, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.113-131, 2021 Creative Commons License

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ VAKASI: VEKÂLET TEORİSİ VE TEMSİL MALİYETİ

in: FİNANSAL VAKA ANALİZLERİ VAKALARLA BANKACILIK, Aysan Ahmet Faruk,Camgöz Mevlüt,Yiğit Fatih, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.207-226, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Katılım Bankalarının Bankacılık Sektörü İçindeki Yeri ve Gelişimi

in: İslami İktisat ve Fnans Üzerine Araştırmalar, ÖZTÜRK M., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.67-90, 2020 Creative Commons License

TÜRKİYE'DE YATIRIM-FAİZ ORANLARI-DÖVİZ KURU-BORSA İLİŞKİSİ

in: Finansal Dinamikler Küreselleşme Sürecinde Finansal Gelişmeler, ÖZTÜRK M., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.49-62, 2020 Creative Commons License

TÜRKİYE’DE YATIRIM-FAİZ ORANLARI-DÖVİZ KURU-BORSA İLİŞKİSİ

in: FİNANSAL DİNAMİKLER KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE FİNANSAL GELİŞMELER, ÖZTÜRK MUSA, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK, Ankara, pp.49-62, 2020

FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE ARAS VE MOORA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

in: FİNANSAL ETKİNLİK ÇERÇEVESİNDE UYGULAMALI ÇALIŞMALAR, AHMET ŞİT, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.161-179, 2020

KATILIM BANKALARININ BANKACILIK SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ YERİ VE GELİŞİMİ

in: İslami İktisat ve Finans Üzerine Araştırmalar, ÖZTÜRK MUSA, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK, Ankara, pp.67-90, 2020

MALİ TABLOLAR ANALİZİNE GİRİŞ

in: MALİ TABLOLAR ANALİZİ, ELMAS B., Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğetim Fakülte Kitabevi, Erzurum, pp.1-20, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

INCREASING IMPORTANCE OF FINANCIAL LITERACY FOR ECONOMIC UNITS and EVALUATION OF ACTIVITIES FOR AWARENESS

in: Contemporary approaChes in Businesses, Uyar S., Editor, Ijopec Publication, London, pp.120-132, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

MALİ TABLOLAR ANALİZİNE GİRİŞ

in: MALİ TABLOLAR ANALİZİ, Bekir Elmas, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-20, 2019

INCREASING IMPORTANCE OF FINANCIAL LITERACY FOR ECONOMIC UNITS andEVALUATION OF ACTIVITIES FOR AWARENESS

in: Contemporary Approaches in Businesses, Uyar Süleyman, Editor, IJOPEC Publication Limited., London, pp.119-132, 2019

FİNANSAL OKURYAZARLIK

Akademisyen Kitapevi, Ankara, 2018 Creative Commons License Sustainable Development

KARŞILAŞTIRMALI MALİ TABLOLAR ANALİZİ

in: MALİ TABLOLAR ANALİZİ, , Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, Erzurum, pp.1-19, 2018

DİKEY YÜZDE ANALİZİ

in: MALİ TABLOLAR ANALİZİ, , Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, Erzurum, pp.1-20, 2018

FİNANSALOKURYAZARLIK

in: FİNANSALOKURYAZARLIK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, , Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, pp.1-175, 2018

Sekizinci bölüm Duran Varlılar Yönetimi, Onuncu bölüm Uzun Vadeli Finansman Kaynakları

in: Finansal Yönetim, Famil Şamiloğlu ve Ali İhsan Akgün, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.209-259, 2012

Küresel Krizin Dünyada ve Türkiye de Etkileri ve Malatya Sanayi İşletmelerine Yansımaları Üzerine Bir Alan Araştırması

in: Küresel Krizin Dünyada ve Türkiye de Etkileri ve Malatya Sanayi İşletmelerine Yansımaları Üzerine Bir Alan Araştırması, , Editor, Ekin basım yayın dağıtım, Bursa, pp.1-50, 2009

Metrics

Publication

99

Project

3

Thesis Advisory

8

Open Access

28
UN Sustainable Development Goals