Yeni Ekonomi Programı Çerçevesinde (2020-2022) Girişimcilere Yönelik Yeni Nesil BirFinansman Yöntemi: Kitle Fonlaması


Creative Commons License

TETİK N.

TURKISH STUDIES -ECONOMICS, FINANCE, POLITICSINTERNATIONAL ACADEMIC JOURNALS, cilt.15, ss.925-940, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 15 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: TURKISH STUDIES -ECONOMICS, FINANCE, POLITICSINTERNATIONAL ACADEMIC JOURNALS
  • Sayfa Sayıları: ss.925-940

Özet

Öz: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2020-2022 yıllarını kapsayan “Değişim Başlıyor” ana temasıyla şekillenen Orta Vadeli Yeni Ekonomi Programında oluşturulan eylem planlarıyla güçlü Türkiye’yi oluşturacak yeni bir ekonomik modele geçiş öngörülmektedir. Bu programın finansal istikrar ana başlığında, program dönemi boyunca finansal istikrarın sağlanarak güçlendirilmesi amacıyla politika ve tedbirler alt başlığında atılacak adımlar sistematik olarak sıralanmıştır. Söz konusu politika ve tedbirlerden birisi de ülke kalkınmasının temel direğini oluşturan girişimcilerin finansman sorunlarına çare olabilecek, dijital dönüşüm teşvik edilerek yenilikçi projelerin finansmanı için kitle fonlaması (crowdfunding ) adı altında çağdaş yeni nesil bir finansman kanalı oluşturmak hedeflenmektedir. İngilizce karşılığı crowdfunding olan kitle fonlaması finansman yöntemi kısaca, finansal kaynak bulmada sorun yaşayan girişimcilerin ihtiyaçları oldukları fonları genel kitlelerin küçük oranlardaki fonlarını bir araya getirerek oluşturdukları fon toplama yöntemi olarak ifade edilebilir. Ülkemiz girişimcileri için önemli bir alternatif finansman yöntem olacağı düşünülen kitle fonlaması yöntemi dünyada 1990’lı yılların sonlarından itibaren uygulanmaktadır. Türkiye’de ise 2010 yılında küçük boyutlarda uygulama sahasına çıkmıştır. Söz konusu Yeni Ekonomi Programı ile girişimcilerin kitle fonlaması modelini kullanmaları teşvik edilmektedir. Dolayısıyla girişimciler için oldukça yeni bir uygulama olan kitle fonlaması yönteminin bütün boyutlarıyla ele alınarak irdelenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi zaruridir. Çalışmada, dünyada kitle fonlaması hakkında genel bilgilere yer verilerek ülkemizde farkındalığının artırılması ve sistemin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için değerlendirmeler yapılıp öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, ülkemizin kalkınma hamlesinin bir yansıması olan kitle fonlaması uygulamasının fırsatının iyi değerlendirilmesi, günün şartlarına paralel gerekli regülasyon ve revizelerle yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılarak etkin bir denetim sisteminin tesis edilmesi son derece önemlidir. Ayrıca bu finansman yönteminin oldukça yeni olmasından kaynaklanan bilgi ve tecrübe eksiklerinin giderilmesi amacıyla sahanın uzman kişi ve kurumları tarafından bilgilendirme ve tanıtım toplantılarının aktif bir şekilde yapılması, kamuoyuna tanıtıcı broşür ve kitapçıkların dağıtılması yararlı olacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Finansman, Ekonomi Programı, Girişimcilik, Kitle Fonlaması, Finansman Yöntemi.

With the action plans created in the Medium Term New Economy Program by the Ministry of Treasury and Finance of Republic of Turkey, shaped with the main theme of "Interchange Begins" embracing the years 2020-2022, it is proposed transition to a new economic model would create a powerful Turkey. In the major topic of this program as financial stability, during the program period to strengthen and ensure financial stability, the steps to be taken under the subtitle of policies and measures are listed systematically. The point is the question of these policies and measures is aimed to create a modern next-generation finance channel under the name of crowd funding for the financing of innovative projects by encouraging digital transformation for would be a solution to the financing problems of entrepreneurs who are the main pillar of the country's development. The term of crowd funding is a financial approach which could be expressed as fund raising method for entrepreneurs who have trouble finding financial resources for the funds they need. This financial approach bands together by gathering small amounts of funds from general masses for entrepreneurs. The crowd funding approach is an alternative financial method for Turkish entrepreneurs which have been applied around the world since end of 1990's. In Turkey, it has increased the practice field at small sizes in 2010. With the New Economy Program, Turkish entrepreneurs have been encouraged for using crowd funding approach. Consequently, it is essential to examine with including all dimensions for the purpose of informing the public for this quite new application for entrepreneurs. In this study, we give general information about crowd funding for expecting awareness in Turkey. We study to improve and evaluation the system in a healthy manner and try to develop proposal. In this context, crowd funding which is a reflection of Turkey's development move, should use an opportunity, it is extremely important to establish an effective supervision system by making legal arrangements immediately with the necessary regulations and revisions in line with the current conditions. Besides, in the lack of knowledge and experience arising from the fact that this financing method is quite new, we speculate that it would be useful for making up the shortage, organizing contact meetings and distribution of introductory brochures and booklets to the public by experts and institutions whom qualified on this field