ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

TETİK N. , UĞUR A. , MEHMET K.

1.ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÖALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, cilt.3, ss.2772-2784

  • Cilt numarası: 3
  • Basıldığı Şehir: Malatya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.2772-2784

Özet

Finansal okuryazarlık bireylerin bütçe, sigorta, tasarruf, yatırım, kredi gibi finansal konularda bilgi
sahibi olmalarını, finansal konularda doğru kararlar almalarını ve doğru davranışlar göstermelerini
içermektedir. Bireylerin finansal farkındalık seviyelerini artırmaya yönelik yükselen uluslararası ilgi
finansal okuryazarlığın önemini arttırmıştır. Finansal okuryazarlık, toplumun her kesimini
ilgilendiren, dolayısıyla üniversite öğrencilerini de yakından ilgilendiren bir konudur. Finansal
okuryazarlığı oluşturan unsurlar finansal bilgi, finansal tutum ve finansal davranış kapsamında ele
alınabilmektedir. Bireylerin finansal sistem hakkında daha fazla bilgiye sahip olmaları, bireysel
tasarrufların artırılması ve karşılaşılabilecek finansal risklerin daha iyi yönetilebilmesi açısından
önemlidir. Finansal bilgi düzeyinin artması, bireylerin sağlıklı finansal kararlar almalarında da etkili
olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin finansal bilgi, tutum ve okuryazarlık düzeyinin
belirlenmesi, artırılması için yapılması gerekenlerin araştırılmasıdır. Bu amaçla İnönü Üniversitesi
öğrencilerine bir anket uygulaması yapılarak öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyleri farklı
demografik özellikleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ankette Üniversitede okuyan 502
öğrenciden oluşan bir örneklem kullanılmış; genel finansal okuryazarlık seviyesi, farklı fakültelerde
okuyan öğrenciler ile erkek-bayan öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyi karşılaştırmaları
yapılmış ve öğrenci ailelerinin eğitim durumlarının öğrencilerin finansal okuryazarlıklarına etkisi
araştırılmıştır. Finansal okuryazarlık düzeyleri, frekans yüzde dağılımlarıyla belirlenmeye
çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; İnönü üniversitesi öğrencilerinin finansal okuryazarlık
seviyesi beş tam puan üzerinden 3,028 puandır. Erkek öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyi
bayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu, öğrencilerin finansal okuryazarlıkla ilgili en fazla temel
düzeyde ekonomi ve finans bilgisine sahibi oldukları, en az bilgiye sahip oldukları alanın ise yatırım
konusu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin güncel ekonomi haberlerini takip etme
konusundaki puan ortalamalarının çok iyi olmadığı belirlenmiştir.
3