Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Endoscopic Transoral Resection of Tongue Base Ancient Schwannoma

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.31, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sudden death in relation to inhaling lighter fluid in adolescents

ROMANIAN JOURNAL OF LEGAL MEDICINE, cilt.25, ss.379-383, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Copper Staining in Wilson Disease: A Liver Explant Study

EXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION, cilt.15, ss.542-546, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Protective Effects of Molsidomine Against Cisplatin-Induced Nephrotoxicity

ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.24, ss.585-593, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Preventive and early therapeutic effects of beta-Glucan on the bleomycin-induced lung fibrosis in rats

EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, cilt.19, ss.1505-1516, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Assessment of mucosal changes associated with nasal splint in a rabbit model

BRAZILIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.81, ss.184-189, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Molsidomine Prevents Cisplatin-induced Hepatotoxicity

ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCH, cilt.44, ss.521-528, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Follicular dendritic cell sarcoma associated with hyaline-vascular castleman's disease

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.63, ss.393-395, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of children with inguinoscrotal ectopic adrenal tissues

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.43, ss.553-556, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cystic Adrenal Lymphangioma - Report of two cases and review of the literature

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.62, ss.962-964, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A rare cause of ankle pain: concomitant intravenous lobular capillary haemangioma and arteriovenous fistula

EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, cilt.16, ss.1120-1122, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of pinealectomy and exogenous melatonin on the brains, testes, duodena and stomachs of rats

EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, cilt.16, ss.860-866, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Metastatic Renal Cell Carcinoma to the Condyle of the Mandible

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.23, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Solitary Anterior Abdominal Wall Neurofibroma in an Infant: Case Report

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.32, ss.818-821, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of montelukast on burn wound healing in a rat model

CLINICAL AND INVESTIGATIVE MEDICINE, cilt.33, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ancient schwannoma in phthisis bulbi: Case Report

Medicine Science International Medical Journal, ss.1, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sentetik kannabinoidlerden JWH-018’in kardiyovasküler etkileri

MEDİCİNE SCİENCE, cilt.5, ss.1049-1054, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The effects of Ankaferd, a hemostatic agent, on wound healing

TURKDERM-ARCHIVES OF THE TURKISH DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, cilt.49, ss.218-221, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Gastric schwannoma coexists with peptic ulcer perforation

Dicle Medical Journal, cilt.38, ss.339-341, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primer Renal Hidatik Kist

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.33, ss.236-238, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

New and different expanded criteria for liver transplantation in hepatocellular carcinoma: Malatya criteria

25th Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Toronto, Kanada, 15 - 18 Mayıs 2019, cilt.103, ss.421-422 identifier

New and different expanded criteria for liver transplantation in hepatocellular carcinoma: Malatya criteria

International Liver Trnasplantation Society Annual Congress 2019, Toronto, Kanada, 15 - 18 Mayıs 2019, ss.421-422

Metastatic ovarian tumors originated from pancreas

1st International and XVI th National Gynecologic Oncology Congres, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Kasım 2018

Metastatik ovarian tumors orginated from pancreas

1. International XVI. National Gynecologic Oncology Congress, 21 - 25 Kasım 2018

Ameloblastik Fibroodontom:Nadir Bir Olgu

28. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2018, cilt.2

Hepatoselüler kanserde karaciğer nakli için yeni ve farklı genişletilmiş kriterler: Malatya kriterleri

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018

Prenatal dönemde tanı almış konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu tip I vakası

10. OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK ULTRASONOGRAFİ KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.1

Prenatal dönemde tanı almış konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu tip I vakası

10. OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK ULTRASONOGRAFİ KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.64-66

Prenatal dönemde tanı almış konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu tip I vakası

10. OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK ULTRASONOGRAFİ KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.1

Sentetik Kannabinoidlerden JWH-018’in Ratlardaki Akut ve Subakut Kardiyovasküler Etkilerinin Araştırılması

2. Uluslararası Turaz Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2018

Thymic seminoma with Regressive changes obscured bv Granulomatous Reaction.

Science Justice, 2. International Congress ITAC 2018 1-4 September 2018.İstanbul-Turkey., 1 - 04 Eylül 2018

Fitizik göz içerisinde Anchient schwannoma

2. Uluslararası Turaz Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2018

Primer pulmoner karsinosarkom olgusu

2. Uluslararası Turaz Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, 1 - 04 Eylül 2018

Primary pulmonary carcinocarcoma case.

Science Justice, 2. International Congress ITAC 2018 1-4 September 2018.İstanbul-Turkey., 1 - 04 Eylül 2018

Fungal Laryngitis:Report of 5 cases

the 7th Annual Meeting of Middle-Eastern Association of Cancer Research, 21 - 22 Aralık 2017

DEV PARATIROID KISTI: OLGU SUNUMU

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017, cilt.1, ss.47

SLEEVE GASTREKTOMİ SPESMENLERİNDEKİ HİSTOPATOLOJİK BULGULAR

26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2016

Primary extraskeletal osteosarcoma of the pleura mimicking mesothelioma A case report

XXXI International Congress of the International Academy of Pathology and 28th Congress of the European Society of Pathology, 25 - 29 Eylül 2016

[PO-348], Orta Mediastinal Schwannoma Nadir Lokalizasyon

Türk Toraks Derneği 19 Yıllık Kongresi, Türkiye, 6 Nisan - 10 Haziran 2016

İnterkostal sinirden gelişen kistik Schwannom olgusu ve VATS ile rezeksiyonu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2015

Konjenital posterior mediastinal kist nadir olgu Mullerian Kist

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Antalya, Antalya, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2015 Creative Commons License

Sisplatinin neden olduğu böbrek hasarı üzerine molsidominin koruyucu etkisi

1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 Ekim - 07 Eylül 2012, ss.1

Peptik ülser perforasyonuna eşlik eden gastrik schwannoma

8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 14-18 Eylül 2011 Antalya, Türkiye, 14 - 18 Eylül 2011

Uzun dönem pinealektomiye bağlı uzak organ hasarı, melatonin ve apoptozis ilişkisi.

Türk Farmakoloji Derneği 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi., Antalya, Türkiye, 1 - 02 Ocak 2009, ss.1