Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Using Mobile Phone Technology in EFL Classes

English Teaching Forum , vol.46, no.4, pp.34-39, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Lisansüstü eğitimde öğretim üyeleri tarafından sergilenen istenmeyen davranışlar

3rd Education Research and Teacher Education Congress/ ERTE Congress, Uşak, Turkey, 01 December 2021

Uzamsal Yetenek Testinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

VIIth International Eurasian Educational Research Congress, Turkey, 10 - 13 September 2020

Investigation of Relationship between Digital Game Addiction and English Listening Skills among University Students

IAC-GETL 2019: Global Education, Teaching and Learning, Viyana, Austria, 29 - 30 November 2019

Kesintisiz Eğitim Yönetiminde Mobil Teknolojilerin Kullanimi: Whatsapp Örneği

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

BİR KOLTUKTA ÜÇ KARPUZ TAŞIMAK: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNDE İŞ AİLE VE OKUL ÇATIŞMASI

2. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.434-446

Mobile or Hostile? Using Smartphones in Learning English as a Foreign Language

The European Conference on Educational Research ECER2018, Bolzano, Italy, 3 - 07 September 2018, vol.0, no.0 Creative Commons License

Development of Smartphone Use in Learning Foreign Language Scale.

3rd International Conference on Education, Culture and Identity – ICECI 2017, Sarajova, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.31

The association between high school students’ WhatsApp use and their levels of connectedness in the classroom

3rd International Conference on Education, Culture and Identity – ICECI 2017, Sarajova, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.16

World Heritage Sites Awareness among Students

3rd International Conference on Education, Culture and Identity – ICECI 2017, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.57

Students’ Knowledge about Sustainable Tourism

3rd International Conference on Education, Culture and Identity – ICECI 2017, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.54 Sustainable Development

Okul Müdürlerinin Okullarındaki Öğretmenlerle İletişim Aracı Olarak Whatsapp

11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Okul Yöneticilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

11. International Computer & Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017, pp.1-2

İngilizce Okutmanlarının Yabancı Dil Öğretiminde Teknoloji Kullanım Düzeyleri

11. International Computer & Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017, pp.1-2

Okul Yöneticilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

11. International Computer & Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017, pp.1-2

Öğretmenlik Uygulaması Dersi İçin Bir Model Önerisi Video Portfolyo Temelli Uzman Geribildirimi Ve Yansıtıcı Öğretim Uygulaması

11. International Computer & Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017, pp.1-2

Okul Yöneticilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Mezunların gözünden imam hatip liselerinde sunulan eğitim hizmetinin niteliği.

Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Uluslararası Sempozyumu, Malatya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

Mezunların gözünden imam hatip liselerinde sunulan eğitim hizmetinin niteliği

Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Uluslararası Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 April 2017

Öğrencilerin imam hatip okullarını tercih etme nedenleri

Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Uluslararası Sempozyumu, Malatya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

Öğrencilerin imam hatip okullarını tercih etme nedenleri

Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Uluslararası Sempozyumu, Malatya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

Öğrencilerin imam hatip okullarını tercih etme nedenleri

Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Uluslararası Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 April 2017

İnternet Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyon Anketinin Türkçe ye Uyarlanması

4th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 6 - 08 October 2016

İnternet Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Türkçe ye Uyarlanması

3rd International Euroasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Phenomenological Research on Motives of Non Education Faculty Undergraduates to Choose Teaching Profession

4th International Symposium on New Issues in Teacher Education, SAVOLINNA, Finland, 30 August - 01 September 2016

Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Teknofobi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

III. International Eurasian Educational Research Congress, 31 May - 03 June 2016

(How) does item order matter in multiple-choice exams?

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1585-1586

İnternet Özyeterlik Algısı Ölçeğinin Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Türkçe’ye Uyarlanması

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.274-279

Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Teknofobi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1472-1473

Lise Öğrencilerinin Yaşadıkları Gelişimsel Sorunlar

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1719-1720

İnternet Tabanlı Öğrenme İnançları Ölçeğinin Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Türkçe’ye Uyarlanması

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.537-541

Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Teknofobi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1472-1473

Lise öğrencilerinin yaşadıkları gelişimsel sorunlar

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1723-1724

Lise öğrencilerinin yaşadıkları gelişimsel sorunlar

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1723-1724

Lise öğrencilerinin yaşadıkları gelişimsel sorunlar

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1723-1724

8. Sınıf Öğrencilerinin Biyoteknolojiye İlişkin Bilgi Ve Tutumları

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1-2

Lise öğrencilerinin yaşadıkları gelişimsel sorunlar

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1723-1724

Lise Öğrencilerinin Yaşadıkları Gelişimsel Sorunlar

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1719-1720

Turkish Tourism Students’ International Posture

Conference on Social, Economics, Business and Educational Science (MIRDEC 2016), Budapest, Hungary, 24 - 26 May 2016, pp.43

Öğretmenlik Mesleği açısından Dijital Yerlilik Dijital Göçmenlik ve Dijital Melezlik

10 International Computers and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

Mathematics Teachers Beliefs about Teaching as Predictor of their Approaches to Measurement and Assessment

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016), Elazığ, Turkey, 12 - 14 May 2016

BİTİŞİK EĞİK YAZI VE DİK TEMEL YAZI BİÇİMİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ

15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

Meta analysis of the Relationship between Turkish Students Attitudes towards Mathematics and Mathematics Achievement

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

A Meta Analysis Of The Relationship Between Burnout And Job Satisfaction Of Educational Stakeholders

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

A Meta Analysis Of The Relationship Between Burnout And Job Satisfaction Of Educational Stakeholders

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

Meta analysis of the Relationship between Mathematics Anxiety and Mathematics Achievement Turkishcase

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

Meta analysis of the Relationship between Turkish Students Attitudes towards Mathematics and Mathematics Achievement

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

Meta analysis of the Relationship between Mathematics Anxiety and Mathematics Achievement Turkishcase

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

Relationship between Student Engagement and Trust in Professors A Study on Turkish College Students

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

A Meta Analysis Of The Relationship Between Burnout And Job Satisfaction Of Educational Stakeholders

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

Relationship between Student Engagement and Trust in Professors A Study on Turkish College Students

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

Relationship between student engagement and trust in professors A Study on Turkish college students

European Conference on Educational Research-ECER 2015., Budapest, Hungary, 8 - 11 September 2015

Relationship between Student Engagement and Trust in Professors A Study on Turkish College Students

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

Meta analysis of the Relationship between Turkish Students Attitudes towards Mathematics and Mathematics Achievement

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

Relationship between Student Engagement and Trust in Professors A Study on Turkish College Students

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

Meta analysis of the Relationship between Mathematics Anxiety and Mathematics Achievement Turkishcase

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

A Meta Analysis Of The Relationship Between Burnout And Job Satisfaction Of Educational Stakeholders

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

Facebook as a Peer Assessment Tool Does it Work in Visual Art Education

International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015), Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.545-547

Once I had an English class A story of the change from in class instructed English course to a web based one

9th International IDEA Conference “Studies in English”, Malatya, Turkey, 15 - 17 April 2015

Silent scream: "I d Do Not Want to Participate Professor!"

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.2532-2536 identifier

Turkish parental involvement scale: validity and reliability studies

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.487-491 identifier identifier

Do Physical Education Programs Contribute to Lifelong Sport?

The European Conference on Educational Research, Viyana, Austria, 28 - 30 September 2009, vol.1, no.1, pp.15

Aday İngilizce öğretmenlerinin alan derslerinde İngilizce konuşmama nedenleri: Nitel bir çalışma

XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 03 September 2009, pp.1

Turkish Version of Teacher Concern Questionnaire-Physical Education: Validity and Reliability Studies

1st International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009, vol.1, no.1, pp.56

Kalkınmış ülkelerde ve Türkiye'de teknoloji öğretimi.

XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya, Turkey, 1 - 03 September 2008, pp.1

İngilizce öğretmenlerinin çoklu zeka kuramına dayalı materyal ve etkinlik kullanma düzeyleri

XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Turkey, 5 - 07 September 2007, pp.1

Books & Book Chapters

Eğitim Araştırmalarında Kuramın Yeri

in: Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Erkan Dinç,Kasım Kıroğlu, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.68-78, 2021

Kod ve Kodlama Sürecine Giriş

in: Nitel Araştırmacılar için Kodlama El Kitabı (Çeviri), Aysel Tüfekçi,Süleyman Nihat Şad, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-42, 2019

İkinci Döngü Kodlama Sonrası

in: Nitel Araştırmacılar için Kodlama El Kitabı (Çeviri), Aysel Tüfekçi,Süleyman Nihat Şad, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.273-290, 2019

İkinci Döngü Kodlama Yöntemleri

in: Nitel Araştırmacılar için kodlama el kitabı, Aysel Tüfekçi,Süleyman Nihat Şad, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.233-272, 2019

Motivational and Ethical Issues in Seamless Learning: Use of Tablet PCs in a Mobile and Ubiquitous Technology-Enhanced Learning Context

in: Digital Tools for Seamless Learning, Şad,S.N & Ebner,M., Editor, Igı Global Publications, California, pp.240-254, 2017

Eğitimin Teknolojik Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, Gülay Ekici, Editor, Paradigma Akademi, Ankara, pp.336-374, 2017

Prospective Teachers—Are They Already Mobile?

in: Mobile Ubiquitous and Pervasive Learning Fundaments Applications and Trends, Alejandro Peña-Ayala, Editor, Springer International Publishing, Cham, pp.139-166, 2016

Karma Yöntem Araştırma Sorularının Oluşturulması

in: Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleri, Y. Dede & S.B.Demir, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.129-165, 2015

Sınıfta yönetimi ve teknoloji

in: Sınıf Yönetimi, Dönmez Burhanettin, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-20, 2014

Çocuk suçları ve okulda şiddet (Malatya örneği)

in: Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu: Eğitim ve Şiddet, Şule Erçetin, Editor, HEGEM YAYINLARI, Ankara, pp.275-315, 2006

Metrics

Publication

186

Citation (WoS)

216

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

179

H-Index (Scopus)

6

Citation (Scholar)

1

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

8

H-Index (TrDizin)

2

Project

6

Thesis Advisory

11

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals