Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tüberküloz ve COVID-19: Eş Zamanlı İki Salgın

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 2020 Çevrimiçi Sempozyumu, Turkey, 24 December 2020 Sustainable Development

HEV seroprevalence in blood donors in Turkey: Comparison of two commercial anti-HEV total Ab ELISA kit

International Liver Congress / 54th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-the-Liver (EASL), Vienna, Austria, 10 - 14 April 2019, vol.70 identifier

Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarının Rolü ve Hızlı Yöntemler

38. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 4 - 08 November 2018

Hepatitis E infection in solid organ transplant recipients in Turkey

21th European Society of Clinical Virology Congress, Atina, Greece, 23 September - 26 March 2018 Sustainable Development

ÇOGUL DIRENÇLI ACINETOBACTER BAUMANNII SUSUNA ÖZGÜ LITIK BAKTERIYOFAJ ARASTIRILMASI

4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017, pp.198 Creative Commons License

Antimicrobial Resistance Pattern of Vancomycin Resistant Enterococci and Molecular Epidemiological Analysis by PFGE as a Gold Standard”

INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS (IDDGC) 2017” 24 to 28 April 2017,Ahi Evran University, Kırşehir (Turkey)., 24 - 28 April 2017

Molecular Epidemiological Analysis of Bacillus spp. Pseudo Outbreak by Using Arbitrarily- Primed Polymerase Chain Reaction

INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS (IDDGC) 2017” 24 to 28 April 2017,Ahi Evran University, Kırşehir (Turkey)., 24 - 28 April 2017

Host-pathogen interactions: is there a relationship between TLR 4 polymorphisms and tuberculosis in a group of Turkish patients?

41st FEBS Congress on Molecular and Systems Biology for a Better Life, Kusadasi, Turkey, 3 - 08 September 2016, vol.283, pp.147 Sustainable Development identifier

Malatya’daki Tüberküloz Hastalarında TLR 6 Gen Polimorfizmlerinin Taranması

5. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Konya, Turkey, 18 - 21 July 2016, pp.98 Sustainable Development

Malatya da Tüberküloz hastalarında TLR 6 Gen Polimorfizmlerinin Taranması

5. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Konya, Turkey, 18 - 21 July 2016, pp.23 Sustainable Development

Expression levels of inflammasome genes and Caspase 1 during acute brucellosis

3rd Molecular Immunology and Immunogenetics (MIMIC 2016), Antalya, Turkey, 27 - 30 April 2016, vol.4, pp.33-34

Expression levels of inflammasome genes and Capase 1 during acute brucellosis

3. 3rd International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress MIMIC-III, Antalya, Turkey, 27 - 30 April 2016, vol.4, pp.33-34

SİROZLU HASTALARDA SPONTAN BAKTERİYEL PERİTONİT İLE NOD2 MUTASYONU VE BAKTERİYEL TRANSLOKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

10.ULUSAL HEPATO GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ VE 1. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ, MAGOSA, Cyprus (Kktc), 25 - 29 September 2013

Books & Book Chapters

Pandemide Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarının Yönetimi

in: Moleküler Mikrobiyoloji Tanı ve Epidemiyoloji, Rıza Durmaz,Özgen Eser,Barış Otlu, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.13-22, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Mikobakterilerde Laboratuvar

in: Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı, Altındiş Mustafa, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.261-277, 2022

COVID-19 Etkeninin Özellikleri

in: Mikrobiyoloji ve COVID-19, Candan Çiçek, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.7-14, 2020 Sustainable Development

Laboratory Diagnosis of COVID-19

in: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Turkey Perspective, Yeşim Taşova,Mustafa Kemal Çelen, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.29-40, 2020 Sustainable Development

COVID-19 Etkeninin Özellikleri

in: Mikrobiyoloji ve COVID-19, Candan Çiçek, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.7-14, 2020 Sustainable Development

Mikrobiyota Çalışmalarında Moleküler Tanı Yöntemleri

in: Mikrobiyota Probiyotikler ve Akılcı Beslenme, Mustafa Altındiş, Editor, Nobel, Ankara, pp.73-92, 2020

Laboratory Diagnosis of COVID-19

in: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Turkey Perspective, Yeşim Taşova, Mustafa Kemal Çelen, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.29-40, 2020 Sustainable Development

Tüberküloz immünopatogenezi: doğal bağışık yanıt ve tedavi hedefleri için köşe taşları

in: Her Yönüyle Tüberküloz, Hülya Şimşek, Meral Gülhan, Ayşegül Taylan Özkan, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.16-27, 2019 Sustainable Development

Mycobacterium tuberculosis suşlarının genotiplendirilmesi: IS6110 ve pTBN12 fingerprinting

in: Uygulamalı Moleküler Mikrobiyoloji, Rıza Durmaz, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, Malatya, pp.173-180, 2001

Metrics

Publication

243

Citation (WoS)

1522

H-Index (WoS)

22

Citation (Scopus)

1147

H-Index (Scopus)

16

Project

11

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals