Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Suçluların Topluma Yeniden Kazandırılması Aracı Olarak Cezaevi İşyurtları

Academic Social Resources Journal, vol.5, no.19, pp.689-703, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

665 Sayılı kanun Hükmünde Kararname Sonrası İŞKUR’da Yaşanan Değişimin Etkileri

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, vol.16, no.63, pp.931-946, 2019 (Other Refereed National Journals)

KAMU KURUMLARINDA ERGONOMİK DÜZENLEMENİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ

TURAN-SAM(TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi), vol.11, pp.267-276, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İŞKUR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İŞBAŞINDA EĞİTİM POLİTİKALARINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Ulakbilge Sosyal bilimler dergisi, vol.7, no.33, pp.125-141, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İŞKUR Tarafından Yürütülen İş ve Meslek Danışmanlığı Uygulamasına Yönelik Bir Değerlendirme

Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.32, pp.1835-1852, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRETİN UYGULANMASI

SOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL, vol.4, no.13, pp.58-73, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Aracılık Hizmetlerinin Mevcut Durumu: Malatya Örneği

TARIM EKONOMİSİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.1-6, 2017 (Other Refereed National Journals)

4857 Sayılı İş Kanununda Ücret Kesme Cezası ve Ceza Paralarının kullanımı

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Dergisi, vol.13, no.51, pp.1383-1411, 2016 (Other Refereed National Journals)

Suriyeli sığınmacılar ve İstihdam Problemleri

Birey ve Toplum sosyal bilimler Dergisi, vol.5, no.1, pp.63-94, 2015 (Other Refereed National Journals)

Türk İş Hukukunda Ücret Kesme Cezası

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.15-32, 2014 (Other Refereed National Journals)

Türkıye de Tarım Aracıları: Uygulama, Sorunlar Ve Çözüm Önerılerı

Hikmet Yurdu, vol.6, no.12, pp.132-153, 2013 (Other Refereed National Journals)

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Personel Yapısı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Hikmet Yurdu, vol.6, no.11, pp.341-356, 2013 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de İşsizlik Sigortası Uygulaması Ve Sonuçları 2000 2010

E-Journal of New World Sciences Academy, vol.7, no.2, pp.127-160, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

4857 Sayılı İş Kanunu na Gör Kısmi Çalışma Uygulaması ve Sonuçları

ÇALIŞMA VE TOPLUM, vol.28, pp.149-178, 2011 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Mevsimlik Tarım İşçiliği: Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, vol.3, no.5, pp.189-220, 2010 (Other Refereed National Journals)

Türk Çalışma Mevzuatında Ücret Garanti Fonu ve Uygulamaları

Kamu-İş Hukuku ve İktisat Dergisi, vol.10, no.4, pp.85-103, 2009 (Other Refereed National Journals)

Türk Çalışma Hayatında Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması

Hikmet Yurdu, vol.1, no.2, pp.77-89, 2008 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de İstihdam Hizmetlerinde Değişim ve Uygulama Sonuçları

İş Hukuku ve İktisat Dergisi, vol.10, no.2, pp.19-42, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İŞKUR Örgüt Yapısı ve Örgüt Yapısından kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

III. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar kongresi, Malatya, Turkey, 21 - 23 September 2019, pp.470-475

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARININ 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE DURUMU

III. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 21 - 23 September 2019

TÜRKİYE’DE DEMOGRAFİK YAPIDA DEĞİŞİM VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ÜZERİN OLASI ETKİLERİ

USE 3. ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Malatya, Turkey, 3 - 04 May 2019

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Örgütlenme Sorunu

I. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 7 - 09 December 2018, vol.2, pp.2641-2647

İstihdamı Artırma Aracı Olarak Kupon Sistemi Üzerine Bir İnceleme

I. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 7 - 09 December 2018, vol.2, pp.1129-1134

TELE ÇALIŞMA: TÜRK ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ BİR ESNEK ÇALIŞMA MODELİ

GAP ZİRVESİI.ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ4-6 MAYIS 2018ŞANLIURFA, 4 - 06 May 2018

İşkur Tarafından Yürütülen İşbaşında Eğitim Politikalarına Yönelik Bir Değerlendirme

Asoscongress 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 4 - 06 May 2018, vol.1, pp.176

Tele Çalışma: Türk Çalışma Hayatında Yeni Bir Esnek Çalışma Modeli

I. Uluslararası İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 May 2018, vol.1, pp.57

Books & Book Chapters

İş Kazalarının nedenleri ve Önlenmesi

in: İş sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış, Selim Gündüz, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.41-66, 2020

Functions And Problems Of The Structure Of Foundations Of Social Aid And Solidarity İn Turkey

in: The Most Recent Studiesin Science and Art, Arapgirlioğlu H, Atik A, Hızıroğlu S,Elliott R, Atik D, Editor, Gece Akademibokhandeln Direkt, Ankara, pp.162-179, 2018

Tele Çalışma (Evde Çalışma)

in: Sosyal, Beşerı Ve Idarı Bılımler Alanında Yenılıkçı Yaklaşımlar, Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI Doç Dr. Murat Cem DEMİR Dr. Öğr Üyesi Olcay TİRE Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Sena ARVAS Dr. Uğur Köksal Odabaş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.285-306, 2018

Functions And Problems Of The Structure Of Foundations Of Social Aid And Solidarity İn Turkey

in: The Most Recent Studiesin Science and Art, Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atik, Salim Hızıroğlu, Robert L. Elliott, Dilek Atik, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.162-179, 2018

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2015

İslâmiyetin Kabulünden Sonraki Dönemlerde Türklerde Eğitim

in: Türk Eğitim Tarihi, ARIBAŞ S.,KÖÇER,M, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.22-52, 2011