Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Aracılık Hizmetlerinin Mevcut Durumu: Malatya Örneği

TARIM EKONOMİSİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.3, ss.1-6, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

4857 Sayılı İş Kanununda Ücret Kesme Cezası ve Ceza Paralarının kullanımı

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Dergisi, cilt.13, ss.1383-1411, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suriyeli sığınmacılar ve İstihdam Problemleri

Birey ve Toplum sosyal bilimler Dergisi, cilt.5, ss.63-94, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk İş Hukukunda Ücret Kesme Cezası

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.15-32, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkıye de Tarım Aracıları: Uygulama, Sorunlar Ve Çözüm Önerılerı

Hikmet Yurdu, cilt.6, ss.132-153, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Personel Yapısı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Hikmet Yurdu, cilt.6, ss.341-356, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de İşsizlik Sigortası Uygulaması Ve Sonuçları 2000 2010

E-Journal of New World Sciences Academy, cilt.7, ss.127-160, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

4857 Sayılı İş Kanunu na Gör Kısmi Çalışma Uygulaması ve Sonuçları

ÇALIŞMA VE TOPLUM, cilt.28, ss.149-178, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Mevsimlik Tarım İşçiliği: Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, cilt.3, ss.189-220, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Çalışma Mevzuatında Ücret Garanti Fonu ve Uygulamaları

Kamu-İş Hukuku ve İktisat Dergisi, cilt.10, ss.85-103, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Çalışma Hayatında Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması

Hikmet Yurdu, cilt.1, ss.77-89, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tele Çalışma: Türk Çalışma Hayatında Yeni Bir Esnek Çalışma Modeli

I. Uluslararası İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2018, cilt.1, ss.57

İşkur Tarafından Yürütülen İşbaşında Eğitim Politikalarına Yönelik Bir Değerlendirme

Asoscongress 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2018, cilt.1, ss.176

Kitap & Kitap Bölümleri

Functions And Problems Of The Structure Of Foundations Of Social Aid And Solidarity İn Turkey

The Most Recent Studiesin Science and Art, Arapgirlioğlu H, Atik A, Hızıroğlu S,Elliott R, Atik D, Editör, Gece Akademibokhandeln Direkt, Ankara, ss.162-179, 2018

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2015

İslâmiyetin Kabulünden Sonraki Dönemlerde Türklerde Eğitim

Türk Eğitim Tarihi, ARIBAŞ S.,KÖÇER,M, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.22-52, 2011