Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AN ANALYSIS ON THE TERORIST ATTACKS OF THE ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM

20. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Malatya, Turkey, 21 October 2021, pp.316-332 Creative Commons License Sustainable Development

Siyasi Partilerin Teknolojik Türü Olarak E-Parti: Türkiye İçin Bir Model Önerisi

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.720-728 Creative Commons License

Milli Görüş Partilerinin Programlarında Demokrasi

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.713-719 Creative Commons License

DIRECTORATE FOR EUROPEAN UNION AFFAIRS IN PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM AND EUROPEAN UNION-TURKEY RELATIONS

VIII. Uluslararası Kongre Toplum, Siyaset Ve Ekonomi, Malatya, Turkey, 12 - 13 October 2019, pp.310-318 Creative Commons License

Türkiye’deki Demokratikleşme Sürecine Etkileri Bakımından 2017 Anayasa Değişikliği

2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 15 - 17 March 2019, pp.100-108 Creative Commons License Sustainable Development

TÜRK SİYASAL HAYATINDA TÜRK-İSLAM SENTEZİ DÜŞÜNCESİ

VII. Uluslararası Sempozyum İdealden Gerçeğe Toplum, Siyaset Ve Ekonomi, Malatya, Turkey, 12 October 2018, vol.1, pp.201-211 Creative Commons License

Seçmen Tercihlerine Etkisi Bakımından Ekonomik Krizler

1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi, Yozgat, Turkey, 24 - 26 October 2018, pp.84 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Askeri Müdahalelerin Türkiye’de Siyasal İdeolojiler Üzerindeki Etkileri: Seçimler ve Partiler Üzerinden Bir Analiz

in: Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Siyaset ve İdeolojiler Üzerine Tartışmalar, Oktay,Ercan ve Turan,Abdullah, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.91-120, 2023 Creative Commons License

Anayasal Bilgi Edinme ve Denetim Yollarından Yazılı ve Sözlü Soru Önergeleri Işığında Yasama Organı ve Göç: TBMM Ne Soruyor?

in: İSLAM VE YORUM VI III. CİLT, Kubat, Mehmet, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.35-44, 2022

Uluslararası Örgütler ve Küresel Sorunlar

in: Küresel Sorunlar ve Türkiye (Göç, Terör, Yoksulluk, Çatışma, Rekabet), Baharçiçek, Abdulkadir; Tuncel, Gökhan; Ağır, Osman, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.93-116, 2022

Anarşizm ve Devlet

in: Siyaset, Devlet ve Uluslararası İlişkiler, Torun,Abdullah, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.169-181, 2021 Creative Commons License

Kurdistan Workers Party (KWP)

in: Terror and Propaganda, Baharçiçek,Abdulkadir,Tuncel,Gökhan ve Ağır,Osman, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.210-265, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Kürdistan İşçi Partisi (PKK-Partiya Karkeren Kurdistane-)

in: Terör ve Propaganda, Baharçiçek Abdulkadir, Tuncel Gökhan, Ağır Osman, Editor, Nobel Yayıncılık, pp.211-253, 2021

Felicity Party

in: National View Parties, Maruf,Muhammed ve Yalanız,Yusuf, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.201-232, 2021 Creative Commons License

Seçmen Tercihlerine Etkileri Bakımından Ekonomik Krizler: Türkiye Üzerine Bir Analiz

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II (Cilt 3), Mete Mustafa, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.15-40, 2020 Creative Commons License

Türk Demokratik Sol’xxunun Sosyal Demokrasi İle Karşılarştırılması (1970-1980 Dönemi)

in: Siyaset, Yönetim ve Toplum Çalışmaları, Mustafa Talas, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.123-155, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Other Publications

Metrics

Publication

27

Project

2

Open Access

21
UN Sustainable Development Goals