Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MICROBIOLOGICAL AND PHYSICOCHEMICAL EVALUATION OF DRIED BISCUIT AND CRACKER PRODUCTS OF YOUNG CHILDREN

INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS Natural & Medical Sciences-VI, İzmir, Turkey, 20 - 22 December 2022

ÇİLEK SUYUNDAKİ BİYOAKTİF BİLEŞİKLER VE PROBİYOTİK BAKTERİ CO-ENKAPSÜLASYONU

Uluslararası Maldia Sağlık Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 14 - 16 October 2022

Extending Shelf Life of Mini Breads by Development and Application of Edible Cellulose-Based Films

AGBIOL- IV. INTERNATIONAL AGRICULTURAL, BIOLOGICAL &LIFE SCIENCECONFERENCE, Edirne, Turkey, 29 August 2022

GELECEĞIN MALZEMESI OLARAK DOĞAL BIYOKÜTLELERDEN ÜRETILEN KARBON/GRAFEN KUANTUM NOKTACIK VE UYGULAMA ALANLARI

ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK, DOĞA VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU-ISENS 21, Batman, Turkey, 25 - 28 November 2021

EVALUATION OF THE MICROWAVE DRIED ON SWEET CHERRY LEAF/STALK IN TERMS OF ANTIOXIDANT ACTIVITY

5th The International Engineering and Natural Sciences Conference 2020 (IENSC2020), Diyarbakır, Turkey, 5 - 06 November 2020 Creative Commons License

Türkiye’xxde yetişen kuşburnu (Rosa caninaL.) meyvelerinin toplam fenolik içeriği, antioksidan ve antimikrobiyal aktivitelerininbelirlenmesi

2nd International Eurasian Conference on Science,Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020), Gaziantep, Turkey, 7 - 09 October 2020

Determination of physicochemical and technological properties of different wheat varieties

1st International Göbeklitepe Agriculture Congress, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 November 2019

Enkapsüle Propolisin Antimikrobiyal Aktivitesi

ICAFOP 2019, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019, pp.1378

Biberiye Uçucu Yağının Mikroenkapsülasyonu Ve Antioksidan Aktivite Düzeyinin Belirlenmesi

2nd International Conference onAgriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), İzmir, Turkey, 2 - 05 April 2018

LİMON ESANSİYEL YAĞININ ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ

International symposium on medicinal, aromatic and dye plants, 5 - 07 October 2017, pp.61

Zein-kazein kompleksi ile mikrokapsüllenmiş nane uçucu yağının antioksidan aktivite düzeylerinin belirlenmesi

INTERNATIONAL ADVANCED RESEARCHES & ENGINEERING CONGRESS 2017 , Osmaniye, Turkey, 16 - 18 November 2017 Creative Commons License

Enkapsüle Nane Esansiyel Yağının Karakterizasyonu ve Biyoaktif Özellikleri

International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants (REYHAN 2017), 5 - 07 October 2017

Determination of Total Dietary Fiber Content and Antioxidative Properties of Turkish Tarhanas

The 3rd Intenational Symposium on ”Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015

Utilization of Brewer's Spent Grain in the Production of Tarhana, a Fermented Wheat Flour-Yoghurt Product

3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015

Utilization of Bulgur By-Products in the Production of Tarhana

International Journal of Arts and Sciences, International Conference for Academic Disciplines, Paris, France, 31 March - 03 April 2014, vol.3, pp.207-215

Uçucu Yağların Mikroenkapsülasyonu

YABİTED I. Bitkisel Yağ Kongresi, Adana, Turkey, 12 - 14 April 2012

Total Phenolics and Antioxidant Activities of Some Apricot Varieties.

1st International Congress on Food Technology, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2010