Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mechanical behavior of pressurized composite pipes made of various materials

MATERIALS TESTING, cilt.62, ss.389-394, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mechanical characterization of composite pipe systems joined using different radii pipes subject to internal pressure

Mechanics Based Design of Structures and Machines, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effect of welding parameters on microstructure and mechanical properties of AA7075/AA5182 alloys joined by TIG and MIG welding methods

JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING, cilt.42, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Microstructure and mechanical properties of AA7075/AA5182 jointed by FSW

JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, cilt.268, ss.107-116, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Repair of an aluminum plate with an elliptical hole using a composite patch

MATERIALS TESTING, cilt.60, ss.1104-1110, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Failure and stress analysis of internal pressurized composite pipes joined with sleeves

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.32, ss.816-832, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A study on the strength of adhesively bonded joints with different adherends

COMPOSITES PART B-ENGINEERING, cilt.62, ss.167-174, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Experimental and Numerical Strength Analysis of Double Lap Joints Subjected to Tensile Loads

MATERIALS TESTING, cilt.56, ss.160-168, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

3-D non-linear stress analysis on the adhesively bonded T-joints with embedded supports

COMPOSITES PART B-ENGINEERING, cilt.53, ss.314-323, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Increasing single-lap joint strength by adherend curvature-induced residual stresses

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.27, ss.244-251, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of protrusion at the ends of bondline in single lap joints under tension and bending

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.26, ss.2591-2602, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of Mechanical Properties of Double-Strap Adhesive Joints with an Embedded Patch

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.25, ss.2555-2567, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of curing pressure on the strength of adhesively bonded joints

JOURNAL OF ADHESION, cilt.83, ss.553-571, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Application of bi-adhesive in double-strap joints subjected to bending moment

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.20, ss.1547-1560, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Stress analysis of shrink-fitted joints for various fit forms via finite element method

MATERIALS & DESIGN, cilt.26, ss.281-289, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of adherend thickness on the failure of adhesively-bonded single-lap joints

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.19, ss.705-718, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of overlap length on durability of joints bonded with a pressure-sensitive adhesive

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.19, ss.57-71, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A study on durability of joints bonded with pressure-sensitive adhesives

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.18, ss.1187-1198, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Non-linear stress and failure analyses of adhesively-bonded joints subjected to a bending moment

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.18, ss.1589-1602, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of overlap length and adherend thickness on the strength of adhesively bonded joints subjected to bending moment

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.18, ss.313-325, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

FE stress analysis of thick composite laminates with a hole in bending

APPLIED COMPOSITE MATERIALS, cilt.10, ss.103-117, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of Remanufacturing Parameters of Al7039 Armor Alloy Uğur

El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VAKUM İNFÜZYON YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN KAYISI ÇEKİRDEĞİ KABUĞU TOZU KATKILI TABAKALI KOMPOZİTLERİN KIYASLANMASI

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.125-146, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Ballistic Behavior of Agricultural Waste Doped Hybrid Composite Plates in Vacuum Infusion Method

El-Cezerî Journal of Science and Engineering, cilt.6, ss.881-893, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Production Method and Microstructure Investigations of Functionally Graded SiC Reinforced Layered Metal Matrix Composite

International Journal of Mechanical and Production Engineering, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Developer Effects of Pre-Heating Applied to the Al7039 Armor Plates Prior to the Friction Stir Welding

El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.5, ss.773-784, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı çentik boyutlarına sahip alüminyum levhaların alüminyumyamalarla tamiri

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.56-69, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Çentik Geometrisine Sahip Alüminyum LevhalarınAlüminyum Yamalarla Tamirinin Araştırılması

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stress Analyses of Multi-Layered Composite Pipes Subjected to Internal Pressure

Academic Journal of Science, cilt.4, ss.187-193, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çekmeye maruz ara parçalı çift takviyeli yapıştırma bağlantılarında gerilme analizi

Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences, cilt.17, ss.49-59, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ÇİFT TAKVİYELİ YAMALARI GÖMÜLÜ YAPIŞTIRMA BAĞLANTILARININ EĞİLME ALTINDA ANALİZİ

Erzincan University Journal of Science and Technology, cilt.5, ss.165-172, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CHARACTERIZATION OF INTERNAL PRESSURIZED CARBON FIBER PIPESJOINTED WITH NON-EMBEDDED ADHESIVE SLEEVES TUBULAR JOINT

MAS 13th INTERNATIONAL EUROPEANCONFERENCE ON MATHEMATICS,ENGINEERING, NATURAL MEDICALSCIENCES, Faryab, Afganistan, 23 - 25 Ekim 2020

3 Boyutlu Yazıcı İle Farklı Renklerde Abs Ve Pla Filamentler Kullanılarak Üretilen Çekme Numunelerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Gap Matematı̇K - Mühendı̇Slı̇K - Fen Ve SağLık Bilimleri Kongres, 29 Kasım - 01 Aralık 2019

3 Boyutlu Yazıcı İle Pla Filament Kullanılarak Farklı Tabla Ve Nozul Sıcaklıklarında Üretilen Çekme Numunelerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Gap Matematı̇K - Mühendı̇Slı̇K - Fen Ve SağLık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım - 01 Aralık 2019

.3 Boyutlu Yazıcı İle Abs Filament Kullanılarak Üretilen Sandviç Kompozit Yapıların Basma Yükü Altındaki Davranışlarının İncelenmesi

3. Uluslararası Gap Matematı̇K - Mühendı̇slı̇K - Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım - 01 Aralık 2019

3 Boyutlu Yazıcı İle Pla Filament Kullanılarak Üretilen Sandviç Kompozit Yapıların Basma Yükü Altındaki Davranışlarının İncelenmesi

3. Uluslararası Gap Matematı̇K - Mühendı̇slı̇K - Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım - 01 Aralık 2019

3 Boyutlu Yazıcı İle Farklı Dolgu Desenleri Kullanılarak Abs Ve Pla Filamentlerle Üretilen Çekme Numunelerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Gap Matematı̇K - Mühendı̇Slı̇K - Fen Ve SağLık Bı̇Lı̇Mleri Kongresi, 29 Kasım - 01 Aralık 2019

3 Boyutlu Yazıcı İle Abs Filament Kullanılarak Farklı Tabla Ve Nozul Sıcaklıklarında Üretilen Çekme Numunelerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Gap Matematı̇K - Mühendı̇Slı̇K - Fen Ve SağLık Bı̇Lı̇Mleri Kongresi, 29 Kasım - 01 Aralık 2019

Investigation of the Effects of Core Thickness and Surface Orientation on Mechanical Properties of Sandwich Composite Sheets

International Conference on Science, Engineering Technology – ICSET Dubai, United Arab Emirates, 26 - 27 Haziran 2019

Hibrit Özellikli Fonksiyonel Derecelendirilmiş Metal Matrisli Kompozit Üretimi Ve Mikro Yapı İncelemeleri

Çukurova II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 26 - 28 Nisan 2019

FUNCTIONAL GRADUATED METAL MATRIX COMPOSITE PRODUCTION AND MICRO STRUCTURE INVESTIGATIONS

ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 26 - 28 Nisan 2019

EPOKSİ REÇİNEDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ VİSKOZİTE VE SICAKLIK DEĞİŞİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

1. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, cilt.1, ss.891-897

Determination of Remanufacturing Parameters of Al7039 Armor Alloy

III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (UMTEB 2018), 21 - 22 Haziran 2018

Al2O3 Takviyeli 7XXX Serisi Alüminyum Matrisli Kompozit Levha Üretim Aşamaları ve Mikroyapı İncelemeleri

III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (UMTEB 2018), 21 - 22 Haziran 2018

EFFECT OF NANOCOMPOSITE POWDERS ON THE STRENGTH OFJOINTS BONDED WITH EPOXY ADHESİVE INCLUDED VARIEDPROPORTİONS

Proceedings of 130th The IIER International Conference, Saint Petersburg, Russia, 8th-9th October 2017, 8 - 10 Ekim 2017

EFFECT ON MICROSTRUCTURE AND MICROHARDNESSPROPERTIES OF HEAT DISTRIBUTION DURING FRICTION STIRWELDING OF 7039 Al ALLOY

2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), October 11-13, 2017, Nevsehir, Turkey, 11 - 13 Ekim 2017

Burst Failure and Stress Analyses of Multi-Layered Composite Pipes Jointed with Tubular Single-Lap Joint Subject to Internal Pressure

International Engineering, Science and Education Conference, Diyarbakır, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016, ss.1220-1230

Numerical analyses of composite pipes jointed with different orientation angles using patches subject to internal pressure

International Engineering, Science and Education Conference,, Diyarbakır, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016, ss.1208-1219

Repair of Aluminum Plates Which Has Different Sizes Notch withComposite Patch

International Conference on Natural Science and Engineering(ICNASE’16), 19 - 20 Mart 2016

Investigation of the Effects of Patch Size for Aluminum Plates with Elliptical Hole Repaired by Composite Patch

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), Kilis, Türkiye, 19 - 20 Mart 2016, ss.997-1007

Stress Analyses of Multi-Layered Composite Pipes Subjected to Internal Pressure

International Journal of Arts and Sciences, Roma, İtalya, 19 - 22 Ekim 2015, ss.187-193

Repair Of Small Damages In Pipes With Adhesive Joints

8th International Conference On Advanced Computational Engineering And Experiment(ACEX 2014) Paris, Paris, Fransa, 30 Haziran - 03 Temmuz 2014

Investigating Mechanical Properties Of Patch- Adhesive Connections In Repair Of Damaged Pipes Subjected To Internal Pressure

8th International Conference On Advanced Computational Engineering And Experiment(ACEX 2014), Paris, Fransa, 30 Haziran - 03 Temmuz 2014

Investigating Mechanical Properties Of Patch- Adhesive Connections In Repair Of Damaged Pipes Subjected To Internal Pressure

8th International Conference On Advanced Computational Engineering And Experiment(ACEX 2014), Paris, Fransa, 30 Haziran - 03 Temmuz 2014

Repair Of Small Damages In Pipes With Adhesive Joints

8th International Conference On Advanced Computational Engineering And Experiment(ACEX 2014), Paris, Fransa, 30 Haziran - 03 Temmuz 2014

Application Of Embedded Patch In Double-Strap Adhesive Joint Under Bending

Word Research & Innovation Convention on Engineering & Technology, Selangor, Malezya, 3 - 05 Aralık 2012, ss.388-398

Application Of Embedded Patch In Double-Strap Adhesive Joint Under Bending

World Research Innovation Convention on Engineering Technology 2012, Selangor, Malaysia, 3-5 December 2012, Selangor, Malezya, 1 - 02 Aralık 2012