Investigation of Ballistic Behavior of Agricultural Waste Doped Hybrid Composite Plates in Vacuum Infusion Method


Creative Commons License

Bahçe H. T. , TEMİZ Ş.

El-Cezerî Journal of Science and Engineering, cilt.6, ss.881-893, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: El-Cezerî Journal of Science and Engineering
  • Sayfa Sayıları: ss.881-893

Özet

Vakum infüzyon yöntemi, balistik kompozit malzemelerin üretiminde, uçak parçalarının onarımında ve katmanlı hibrit kompozit malzemelerin üretiminde kullanılır. Bu çalışmada kayısı çekirdeği kabuğu tozu, fındık kabuğu tozu, ceviz kabuğu tozu ve grafen nanotozu katkılı tabaka içeren hibrit kompozit malzemelerin üretimi vakum infüzyon yöntemi ile yapılmıştır. Saf grafen nanopowder eklenmiş ve farklı kabuk tozu eklenmiş katmanlı hibrit kompozit numuneler üretildi. Daha sonra üretilen hibrit kompozit numuneler balistik deneylere tabi tutulmuştur. Güvenlik nedeniyle, yalnızca balistik test sonuçlarının fotoğraflarının paylaşılmasına izin verilmiştir.

The vacuum infusion method is used in the production of ballistic composite materials, in the repair of aircraft parts and in the production of layered hybrid composite materials. In this study, production of hybrid composite materials including apricot kernel shell powder, hazelnut shell powder, walnut shell powder and graphene nanopowder added layer were made by vacuum infusion method. Layered hybrid composite samples with pure graphene nanopowder added and different shell powder added were produced. Then the produced hybrid composite samples were subjected to ballistic experiments. Due to the security, only the photographs of the ballistic test results were allowed to be shared.