Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Successful management of de novo acute hepatitis B with entecavir in a patient underwent living donor liver transplantation

The 2018 Joint International Congress of ILTS, ELITA & LICAGE, Lisbon, Portugal, 23 - 26 May 2018, vol.102, pp.334

Drug-induced autoimmune hepatitis: A single center experience

XV. Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, Antalya, Turkey, 27 April - 01 May 2016, pp.1-4 Sustainable Development

ŞİDDETLİ SARILIK İLE SEYREDEN AKUT HEPATİT E ENFEKSİYONU

15. ÇAPA GASTROENTEROHEPATOLOJİ GÜNLERİ, İstanbul, Turkey, 31 March - 02 April 2016 Sustainable Development

AKUT KOLESİSTİT İLE İLİŞKİLİ PORTAL VEN TROMBOZU

32.ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI, Antalya, Turkey, 25 - 29 November 2015

KARACİĞER HASTALIKLARINDE CERRAHİ RİSKLER VE ÖNERİLER NELERDİR

32.ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI, Turkey, 25 November - 29 May 2015

NADİR GÖRÜLEN KARIN AĞRISI SEBEBİ PORTAL VEN TROMBOZU

31.ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI, Antalya, Turkey, 25 - 30 November 2014

ERCP SONRASI GELİŞEN AKUT PANKREATİT OLGU SUNUMU

31.ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI, Antalya, Turkey, 25 - 30 November 2014

PANAX GİNSENG E BAĞLI TOKSİK HEPATİT

31.ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI, Antalya, Turkey, 25 - 30 November 2014 Sustainable Development

HIV enfeksiyonlu hastalarda karaciğer nakli: Türkiye’nin ilk iki olgusu

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, 15-18 Ekim 2014, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014 Sustainable Development

WIDESPREAD VITILIGO AFTER THE USE OF PEGYLATED INTERFERON A CASE REPORT

11. ULUSAL HEPATO GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ, MAGOSA, Cyprus (Kktc), 24 - 28 September 2014

TOXIC HEPATITIS IN A PREGNANT WOMAN RELATED TO THE USE OF ALPHA METHYLDOPA

11. ULUSAL HEPATO GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ, MAGOSA, Cyprus (Kktc), 24 - 28 September 2014 Sustainable Development

TOKSİK MEGAKOLON OLGUSU

11.ULUSAL HEPATO GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ, MAGOSA, Cyprus (Kktc), 24 - 28 September 2014

Nörofibromatozisli bir hastada nadir görülen bir malignite: Mide adenokarsinomu

2. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi. 24-28 Eylül 2014 Magosa, KKTC, Turkey, 24 - 28 September 2014

SİROZLU HASTALARDA SPONTAN BAKTERİYEL PERİTONİT İLE NOD2 MUTASYONU VE BAKTERİYEL TRANSLOKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

10.ULUSAL HEPATO GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ VE 1. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ, MAGOSA, Cyprus (Kktc), 25 - 29 September 2013

ALFA 1 ANTİTRİPSİN EKSİKLİĞİNE BAĞLI KRONİK KARACİĞER HASTALIĞI MEVCUT AYNI AİLEDEN DÖRT OLGU

10 ULUSAL HEPATO GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ VE 1. GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KONGRESİ, MAGOSA, Cyprus (Kktc), 25 - 29 September 2013

KRONİK HBV Lİ OLGULARDA TENOFOVİR TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

10.ULUSAL HEPATO GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ VE ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KONGRESİ, MAGOSA, Cyprus (Kktc), 25 - 29 September 2013

RELAPSE OF VIRAL HEPATITIS B IN LIVER DONOR LIVER TRANSPLANT RECİPİENT

10.ULUSAL HEPATO GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ VE ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KONGRESİ, MAGOSA, Cyprus (Kktc), 25 - 29 September 2013 Sustainable Development

TENOFOVİR TEDAVİSİNE BAĞLI NADİR YAN ETKİ BİR OLGU NEDENİYLE CİLT LEZYONU

10.ULUSAL HEPATO GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ VE ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KONGRESİ, MAGOSA, Cyprus (Kktc), 25 - 29 September 2013

SİROTİK HCV Lİ OLGULARDA TELAPREVİR TEDAVİSİNİN YAN ETKİLERİ

10.ULUSAL HEPATO GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ VE ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KONGRESİ, MAGOSA, Cyprus (Kktc), 25 - 29 September 2013

LONG TERM TENOFOVİR THERAPY REDUCES THE NEED FOR LİVER TRANSPLANTATİON İN PATİENTS VİTH CİRRHOSİS

10.ULUSAL HEPATO GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ VE ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KONGRESİ, MAGOSA, Cyprus (Kktc), 25 - 29 September 2013

SİROTİK HCV Lİ OLGULARDA TELAPREVİR İÇEREN 3 LÜ TEDAVİNİN 12 HAFTA SONUÇLARI

10.ULUSAL HEPATO GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ VE ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KONGRESİ, MAGOSA, Cyprus (Kktc), 25 - 29 September 2013

KRONİK HBV DE TELBİVUDİNE TEDAVİSİNİN 12 AYLIK ETKİNLİĞİ VE VİRAL DİRENÇ

10.ULUSAL HEPATO GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ VE ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KONGRESİ, MAGOSA, Cyprus (Kktc), 25 - 29 September 2013

ERKEN DÖNEMDE GELİŞEN GEBELİĞİN AKUT YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI

10.ULUSALHEPATO GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ VE 1. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ, MAGOSA, Cyprus (Kktc), 25 - 29 September 2013

Books & Book Chapters

AKUT HEPATİTLER

in: GASTROİNTESTİNAL ACİLLER, MERAL AKDOĞAN KAYHAN, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, pp.365-375, 2021

Metrics

Publication

174

Citation (WoS)

349

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

302

H-Index (Scopus)

10

Project

6

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals