Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çocukluktan Yetişkinliğe Baba Kavramı

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.09, sa.57, ss.174-191, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

8. Sınıf Öğrencilerin Okul Psikolojik Danışmanı Kavramına İlişkinAlgılarının İncelenmesi (Malatya İli Örneği)

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.3, ss.952-962, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Beceri Eğitiminin PDR I.Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi

Atlas Journal, cilt.4, sa.14, ss.1460-1467, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Kariyer Danışmanlığı Uygulamasının Algılanan Kariyer Engelleri Ve Kariyer Geleceği Üzerindeki Etkisi

Journal Of Social and Humanities Sciences Research, cilt.25, sa.5, ss.2153-2158, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerin Yetişkinlere Yönelik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.45, ss.86-102, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Yaz Tatillerini Kullanım BiçimlerininBazı Değişkenler Açısında İncelenmesi

İnönü University International Journal of Social Sciences, cilt.7, sa.13, ss.173-189, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ROMANTİK YAKINLIĞI BAŞLATMANIN YORDAYICISI OLARAK CİNSİYET VE ROMANTİK İLİŞKİ İNANÇLARI

The Journal of International Social Research, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.55, ss.1-7, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerinde Anne Babaya Bağlanmanın İncelenmesi

Ege Eğitim Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Özel Eğitim Öğretmenlerinde Tükenmişlik: "Kaçınılmaz Son Mu?"

ICOESS, Muğla, Türkiye, 21 - 24 Mayıs 2021, cilt.1, sa.1, ss.212-213

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinde Kişi- Durum Yaklaşımına Göre Yardım Etme Eğilimi

5. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2021, cilt.1, sa.1, ss.145

Pandemi Döneminde Özel Eğitim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Bakışı

5. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye, 16 Nisan - 18 Mayıs 2021, cilt.1, sa.1, ss.137

The Relationship Between Gender Perception And Emotion Regulation

International Pegem Conference on Education, Diyarbakır, Türkiye, 16 - 19 Eylül 2020, cilt.1, sa.1, ss.941-942

Lise Öğrencilerinin Okul Psikolojik Danışmanlarına Yönelik Algıları Bir Metafor Çalışması Malatya İli Örneği

1.Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018

Sosyal Beceri Eğitiminin Pdr I. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi

V th International Eurasian EducationalResearch Congress, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Romantik yakınlığın yordayıcısı olarak cinsiyet ve romantik ilişki inançları

3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları, Magusa, Kıbrıs (Kktc), 7 - 10 Aralık 2017

Yediden Yetmişe Baba Kavramı: Bir Prototip Analiz

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.65

Ortaokul Öğrencilerinde Anne Babaya Bağlanmanın İncelenmesi

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015