Pandemi Döneminde Özel Eğitim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Bakışı


Sumbas E. , Çoban G.

5. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye, 16 Nisan - 18 Mayıs 2021, cilt.1, sa.1, ss.137

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Kayseri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.137

Özet

Yardımcı teknolojiler; özel eğitim öğrencilerinin kimseye ihtiyaç duymayacak şekilde bağımsızlığını, yaşam standartlarını artırmak ve öğretimlerini bireyselleştirmek için kullanılan hizmetlerdendir (Reed ve Bowser, 2005). Yardımcı teknolojilere ihtiyacın artması; özel eğitim alanında geleneksel yöntemlerin kullanılması öğrencinin öğrendiklerini genelleyebilme ve bir çok konuda yetersiz kalmıştır. Zamanla da verilen eğitimin bireylerin gelişimine katkı sağlaması için; eğitim öğretimin etkililik ve verimliliğini artırabilmek için yardımcı teknolojilerin kullanımı da ortaya çıkmıştır. Böylece de teknolojiyi kullanarak öğrenciye; bilgiyi etkileşimli bir şekilde uygulama, kendini geliştirebilme fırsatı sunmuştur (Ohene-Djan ve Sen, 2007). Chang, Chen ve Huang (2011)’ e göre; öğrenci motivasyonlarını belirlemek, yeteneklerini geliştirmek, öğrenciye uygun yöntem teknikleri bulmak için etkililiği yüksek bir yöntemdir. Luo ve Lei (2012)’e göre; eğitim öğretim sürecinde dijital kullanımı, öğretmen öğrenci arasındaki verimli etkileşimin artırılmasına ek olarak; medya ve öğretim materyalleriyle olan etkileşimi de kolay hale getirmiştir. Günümüz eğitimini teknolojiden ayrı düşünmek mümkün değildir. Bu amaçla uzaktan eğitimden belki de en çok etkilenen alanlardan birisi olan özel eğitim alanının dikkate alınması gerekmektedir. Bu çerçevede olgu bilim deseni kullanılarak özel eğitim öğretmenleri ile görüşmeler yapılması planlanmaktadır. Araştırmanın verileri içerik analizi kullanılarak ele alınacaktır. Araştırmanın sonuçlarından yola çıkılarak özel eğitim öğretmenlerinin yaşadığı sorunlar çerçevesinde grup rehberliği programı planlanması amaçlanmaktadır. Araştırma süreci devam etmektedir.