Çocukluktan Yetişkinliğe Baba Kavramı


Durmuş E. , Sumbas E. , Haylı R. G. , Çok R.

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.09, sa.57, ss.174-191, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 09 Konu: 57
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.174-191

Özet

Aile ve çocuk ebeveyn ilişkisi içinde önemli bir rolü olan "baba" kavramı tarihsel dönemler içerisinde birçok bilim alanına konu olmuştur. Araştırmanın amacı farklı gelişim dönemlerinde "baba" kavramanına ilişkin algıları ortaya koymaktır. Bu amaçla, baba kavramının yaş dönemlerine göre ne ifade ettiği prototip analizi yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma nitel desende yürütülmüştür. Araştırmaya ilkokul (40), ortaokul (40), lise (40), üniversite (40), genç yetişkinlik (40), orta yaş (40) olmak üzere 240 katılımcı dâhil edilmiştir. Katılımcılara üzerinde bir kavramı ifade etmenin örnekle somutlaştırıldığı ve baba kavramının ne anlam ifade ettiğinin sorulduğu bir forma kavramın kendileri için ne anlam ifade ettiği sorulmuştur. Elde edilen verilerin analizi için "Prototip Analiz Yöntemi" kullanılmıştır. Baba ile ilgili tanımlamalar frekanslar şeklinde cinsiyete ve gelişim dönemlerine göre sınıflandırılarak ve yüzdelikleri hesaplanarak en çok tekrarlanandan en az tekrarlanana doğru sıralanmış ve tablo halinde sunulmuştur.