Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Self-Compassion’s Correlation with Attachment for Middle School Adolescents

Bartın Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.3, pp.598-612, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumu ile Duygu Düzenleme Arasındaki İlişki

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.39, pp.117-125, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Çocukluktan Yetişkinliğe Baba Kavramı

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.09, no.57, pp.174-191, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Kariyer Danışmanlığı Uygulamasının Algılanan Kariyer Engelleri Ve Kariyer Geleceği Üzerindeki Etkisi

Journal Of Social and Humanities Sciences Research, vol.25, no.5, pp.2153-2158, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Ergenlerin Yetişkinlere Yönelik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, no.45, pp.86-102, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Lise Öğrencilerinin Yaz Tatillerini Kullanım BiçimlerininBazı Değişkenler Açısında İncelenmesi

İnönü University International Journal of Social Sciences, vol.7, no.13, pp.173-189, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

ROMANTİK YAKINLIĞI BAŞLATMANIN YORDAYICISI OLARAK CİNSİYET VE ROMANTİK İLİŞKİ İNANÇLARI

The Journal of International Social Research, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.55, pp.1-7, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Medyada Araştırma Görevlisi Algısı: Ekşi Sözlük Örneği

7. Uluslararası Zeugma Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 January 2022

Covid-19 Sonrası Akademinin Eğitim-Öğretime Bakışı

7. Uluslararası Zeugma Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 January 2022 Sustainable Development

Anne Olunca Anladım Mı?

EJER Congress 2021, Ankara, Turkey, 7 - 10 July 2021, vol.1, pp.15-16

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinde Kişi- Durum Yaklaşımına Göre Yardım Etme Eğilimi

5. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 16 - 18 April 2021, vol.1, no.1, pp.145 Sustainable Development

Pandemi Döneminde Özel Eğitim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Bakışı

5. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 16 April - 18 May 2021, vol.1, no.1, pp.137 Sustainable Development

The Relationship Between Gender Perception And Emotion Regulation

International Pegem Conference on Education, Diyarbakır, Turkey, 16 - 19 September 2020, vol.1, no.1, pp.941-942

Sosyal Beceri Eğitiminin Pdr I. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi

V th International Eurasian EducationalResearch Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018

Romantik yakınlığın yordayıcısı olarak cinsiyet ve romantik ilişki inançları

3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları, Magusa, Cyprus (Kktc), 7 - 10 December 2017

Yediden Yetmişe Baba Kavramı: Bir Prototip Analiz

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.65

Ortaokul Öğrencilerinde Anne Babaya Bağlanmanın İncelenmesi

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 7 - 09 October 2015