Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

10th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Mardin, Turkey, 19 May 2023, pp.20-28

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

10th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Mardin, Turkey, 19 May 2023, pp.29-37

INVESTIGATION OF MATHEMATICS LANGUAGE SELF-EFFICIENCY BELIEFS OF CLASS TEACHERS

8th INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES, Aksaray, Turkey, 05 May 2023, pp.389-396

CLASSROOM TEACHERS' METAPHORIC PERCEPTIONS FOR THE SCIENCE COURSE

8th INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES, Aksaray, Turkey, 05 May 2023, pp.381-388

EXAMINATION OF MATHEMATICAL CURIOUS LEVELS OF CLASS TEACHER CANDIDATES

INTERNATIONAL EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends 10, Baku, Azerbaijan, 16 February 2023, pp.649-659

EXAMINATION OF MATHEMATICAL CURIOUS LEVELS OF CLASS TEACHERS

INTERNATIONAL EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends 10, Baku, Azerbaijan, 16 February 2023, pp.668-678

İlkokul Öğrencileri Çevrimiçi Matematik Sınavlarına Ne Kadar Hazır?

19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2021) / 12-14 Kasım 2021, Şanlıurfa, Turkey, 12 November 2021, pp.313-317 Creative Commons License

TERÖRE KALICI ÇÖZÜM: EĞİTİM

20. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu Tam Metin Bildiri Kitabı, Malatya, Turkey, 21 October 2021

Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitimde Yaşanan Sorunlara İlişkin Veli ve Öğrenci Görüşleri

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu’xxna (USVES), Elazığ, Turkey, 9 - 10 October 2020

Sosyal Medyada İlkokul Öğrencilerinin Türkçe Kullanımına İlişkin Bir İnceleme

VII. Internetional Eurasian Educational Research Congress Online, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020

Sosyal Medyada Öğretmen Adaylarının Türkçe Kullanımına İlişkin Bir İnceleme

VII. Internetional Eurasian Educational Research Congress Online, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020

ANALYSIS OF SOCIAL STUDIES TEXTBOOK IN ACCORDANCE WITH THE PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), İstanbul, Turkey, 21 - 24 March 2020

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Tutumları

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu/ 11-14 Nisan 2018-Ankara, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018 Sustainable Development

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi

5. International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (ITTES2017), İzmir, Turkey, 11 October - 13 November 2017, pp.237

Investigation of Internet Addiction Levels of Final Class of Secondary School Students

XI. International Computer and Instructional Technologies Symposium(ICITS2017), Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.773-780

A Study Of Primary School Teaching Department Students’xx Attitudes Towards Digital Technologies

XI. International Computer and Instructional Technologies Symposium(ICITS2017), Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.751-758

Investigation of Internet Addiction Levels of Final Class of Primary School Students

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST2017), Kuşadası, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.413-421

Views of Teachers on the Level of Achievment in the Subject of Yesterday, Today, Tomorrow in the Second Class in Life Science Course

International Conference on Research in Education and Science (ICRES2017), KUŞADASI, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.857-870

Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Dijital Teknolojilere Yönelik Tutumlarınınİncelenmesi

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.743-750

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNTERNET BAĞIMLILIKDÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11 - 14 May 2016

Learning Styles Of The Pedagogical Formation Students

International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2015, pp.389-396

Beliefs About Personal Competence Among Pedagogical Formation Students With Regard To The Teaching Profession

INTE 2015 International Conference on New Horizons in Education, BERSELONA, Spain, 10 - 12 June 2015, pp.38-44

Determining Primary School 3rd Grade Students Geometric Thinking Levels Through Tangram Activities

15th International Educational Technology Conference and International Reserach Symposium and New Media, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2015

Study of secondary school students' multiple intelligence areas (Malatya case)

ERPA International Congress on Education (ERPA), İstanbul, Turkey, 6 - 08 June 2014, vol.152, pp.167-172 identifier

Books & Book Chapters

Matematiksel Coğrafya Okuryazarlığı

in: Eğitimde Coğrafya Okuryazarlığı-I, Ramazan SEVER, Editor, PEGEM, Ankara, pp.488-520, 2022

YAŞAM BOYU ÖĞRENME BECERİLERİ

in: 21. YÜZYILDA ÖĞRETMEN BECERİLERİ, AYDEMİR, HASAN; CİĞERCİ, FATİH MEHMET; KARALI, YALÇIN, Editor, NOBEL, Ankara, pp.69-92, 2022

BÖLÜM 1. GEZEGENİMİZİ TANIYALIM Dünya ve Evren

in: İLKOKUL FEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN EL KİTABI-I, YENER YEŞİM, Editor, NOBEL, Ankara, pp.1-31, 2022

Türk Eğitim Tarihinin Konusu, Kaynakları ve Temel Kavramlar

in: Türk Eğitim Tarihi, Hasan Aydemir, Remzi Kılıç, Erkan Göksu, Erol Koçoğlu, Editor, Nobel Akademik, Ankara, pp.1-14, 2021

Matematik Okuryazarlığı

in: Eğitimde Okuryazarlık Becerileri-II, Erol Koçoğlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.363-380, 2021