General Information

Institutional Information: Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Research Areas: Teacher Training For Primary School, Teacher Training, Mathematics Education

Names in Publications: yalcin karali, yalçın karali