Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İçimizden Biri: Şair Şemsi Belli ve Şiiri

AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, cilt.8, ss.133-150, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Hayvan Sevgisi Kazandırmaya Dönük Metinler Üzerine Bir İnceleme

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences, cilt.6, ss.610-619, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şiirde Biçim Bağlamında Yenilik - Mükemmellik Arayışları ve Parnasizmin Kısa Tarihi

Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, cilt.7, ss.47-59, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe İle Türk Düşmanlığı -Türk Şiiri Örneği- (Hostılıty Agaınst Turks And Turkısh -The Example Of Turkısh Poetry-)

ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TÜRKLAD), cilt.2, ss.280-300, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmet Muhip Dıranas’ın Şiirlerine Yansıyan Değerler (Merits Reflected İn Ahmet Muhip Diranas’ Poetry)

Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, cilt.5, ss.163-178, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İyi ve Değerli Bir Şehir Kitaplığı Örneği Olarak Malatya Kitaplığı Projesinde Yayınlanan Kitapların Tanıtımı

Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, cilt.4, ss.224-242, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Edebiyatının Sürgündeki Yazar ve Şairleri (The Wrıters And Poets Of Turkısh Lıterature On Exıle)

Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, cilt.4, ss.135-155, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünya Nimetleri Neslinin Özge Şairi Cahit Sıtkı Tarancı ve Şiiri

AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, ss.99-106, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Bekir Yıldız ’ın Romanlarını Marksist Edebiyat Kuramı ile Okuma Denemesi

AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, ss.107-126, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Materyal Unsurlar Bütünü Olarak Simyacı Romanının Çözümlemesi

Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, ss.211-243, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Kadının ve Kaderin ”Tırpan”ı (Swath Of Woman And Fate)

Turkish Studies / International Academic Journals, cilt.8, ss.145-156, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gönül Coğrafyamızın Özge Sesi Kazak Türk Halk Şairi Kenen Azerbayev ve Şiiri (Distinctive Voice of Our Spiritual Geography: Kazakh Turkish Folk Poet Kenen Azerbayev and His Poetry )

TÜRK DÜNYASI Dil ve Edebiyat Dergisi / TURKISH WORLD Journal of Language and Literature, ss.39-57, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki Kanıt Bir Kanı ve Bir Tanı: Türkiye’de Yazılı Anlatımın İflası

TÜRK DİLİ Dil ve Edebiyat Dergisi, ss.291-301, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teknik Unsurlar Bütünü Olarak Simyacı Romanı

Galender Aylık Kültür Sanat Edebiyat ve Fikir Dergisi, cilt.2, ss.7-11, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Materyal Unsurlar Bütünü Olarak Simyacı Romanı

Galender Aylık Kültür Sanat Edebiyat ve Fikir Dergisi, cilt.1, ss.19-24, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Şiiri Arayan Adam ve Üçler Vadisi

Turnalar -Uluslararası Türk Dili, Edebiyat ve Çeviri Dergisi-, ss.74-76, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Şöhreti Herkesçe Bilinen Bir Şair Şemsi Belli

Folklor / Edebiyat, ss.118-127, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Huzur Romanı Üzerine Bir Çözümleme Denemesi II

Seyir Estetik ve Sanat Dergisi, ss.42-49, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Huzur Romanı Üzerine Bir Çözümleme Denemesi I

Seyir Estetik ve Sanat Dergisi, ss.14-19, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Bedri Rahmi’nin Şiirlerinde Halkbiliminden Yararlanış Biçimi

Folklor / Edebiyat, ss.117-125, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BİR EDEBİ VE EBEDİ TİP OLARAK BATTALGAZİ FİGÜRÜNÜN TİPOLOJİK TAHLİLİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Seyyid Battalgazi Sempozyumu 8-9 Aralık 2017 Malatya, Malatya, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2017, ss.165-170

Türkçe Eğitiminde Hikaye Türünün Önemi ve Hikayeden Yararlanma Yolları

Eğitimde Hikayenin Gücü Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 28 Şubat 2018, ss.61-73

MALATYALI YAZAR, ŞAİR, TARİHÇİ, DÜŞÜNÜR EBU’L-FEREC İBNÜ’L-İBRİ VE ESERLERİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİULUSLARARASI SEMPOZYUM GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZEMALATYALI İLİM VE FİKİR İNSANLARI 17-19 Kasım 2017, MALATYA, Malatya, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2017, ss.3

Türk Sürgün, Katliam ve Soykırımlarının Türk Şiirine Yansımaları

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.216

TÜRKLERİN UĞRADIĞI İŞKENCE, SÜRGÜN, KATLİAM VE SOYKIRIMLAR SÖZLÜĞÜ AZERBAYCAN TÜRKLERİ ÖRNEĞİ

13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaycan, 28 - 29 Ekim 2015, ss.885-896

Türklerin Uğradığı İşkence Sürgün Katliam ve Soykırımları Anlatan Edebi Eserler

7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi (25-30 Ağustos 2015 / Kaposvar / Macaristan), Kaposvar, Macaristan, 25 - 30 Ağustos 2015, ss.221-236

Bireyden Devlet Adamına Olgunlaşma Kültürü ve Osmancık Romanı İle Tip Tahlilleri Örneği

III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 24 - 25 Eylül 2013, ss.467-490

Değerler Eğitimi Açısından Yunus Emre Örneği

I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi, 31 Ekim - 02 Kasım 2013

Ömer Seyfettin in Hikâyelerinde Dünkü Balkanlar

Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Balkan Savaşı Paneli, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2011, ss.215-280

Kitap & Kitap Bölümleri

Cenab Şahabeddin: Riyah-ı Mesa, Temaşa-yı Hazan

Servet-i Fünun Akımı Şiir Çözümlemeleri, Mehmet Nuri PARMAKSIZ, Editör, Yade Akademik, Ankara, ss.138-167, 2020

İhsan Raif Hanım: Aşkın Zehri, Bu Sevdadan Geçersin, Gel Gidelim, Kınalar Yaksın

Milli Edebiyat Dönemi Türk Şiiri Çözümlemeleri, Mehmet Nuri PARMAKSIZ, Editör, Yade Akademik, Ankara, ss.288-310, 2020

100. YIL MARŞI ŞİİRLERİ

İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2019

1923-1950 Yılları Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı

Eğitim Fakülteleri İçin Yeni Türk Edebiyatı II, Nurullah Çetin, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.293-306, 2019

Letâif (Şemsettin Sami)

publitory.com/e_books, Malatya, 2018

Öğretmenin Öyküsü -Yedi-

İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, 2018

Öğretmenin Öyküsü -Altı-

İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, 2018

”Suskunlar”ı Hayal Etmek

Lap Lambert Academic Publishing, Düsseldorf, 2017

Öğretmenin Öyküsü Eğitimde Şiddet

İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2015

Öğretmenin Öyküsü

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, 2014

Öğretmenin Hikayesi 3

İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2013

Öğretmenin Hikayesi 1

İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2013

Öğretmenin Hikayesi 2

İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2013

Battalnâme

Malatya Kitaplığı Yayınları, İstanbul, 2012

Diğer Yayınlar