General Information

Institutional Information: Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Education in Turkish Language and Literature, Education in Turkish Language, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Literature, Comparative Literature

Metrics

Publication

75

Thesis Advisory

7

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals

Biography

11.05.1973 yılında Kastamonu’da doğdum. İlkokulu, Kastamonu Merkez Budamış Köyü İlkokulu’nda; ortaokulu, Kastamonu ili Taşköprü ilçesi, Taşköprü Lisesi’nde; liseyi, Kastamonu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladım.

1991 yılında kazandığım İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’nden 1995 yılında “Bedri Rahmi Eyüboğlu Hayatı Edebi Kişiliği Şiirleri” adlı bitirme tezini vererek mezun oldum. Aynı yıl mezun olduğum bölüme araştırma görevlisi olarak atandım.

Elazığ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürüttüğüm yüksek lisans çalışmalarımı, “Süleyman Nesib (Süleyman Paşazade Sami Bey) Hayatı - Edebi Kişiliği - Şiirleri” adlı tezimle Şubat 1999; doktora çalışmalarımı ise “Bekir Yıldız’ın Eserlerinde İzlek ve Yapı” adlı tezimle 2012 yılında tamamladım.

Çeşitli edebiyat, sanat ve bilim dergilerinde okuyucuyla buluşan makalelerimin ve bazıları ödüllü hikâye ve masallarımın yanında; Süleyman Nesib (Süleyman Paşazade Sami Bey) Hayatı - Edebi Kişiliği - Şiirleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001; Battalnâme, (Prof. Dr. Hasan KAVRUK ile birlikte), Malatya Kitaplığı Yayınları Edebiyat Dizisi 1, Birinci Baskı, İstanbul Ağustos 2012; Öğretmenin Hikâyesi Cilt 1-2-3, (Prof. Dr. Hasan KAVRUK ile birlikte), İnönü Üniversitesi Yayınları, Birinci Baskı, Malatya 2013; Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Türklük Bilinci, Sonçağ Yayıncılık, Ankara 2014; Öğretmenin Öyküsü, (Prof. Dr. Hasan KAVRUK ile birlikte), Yılmaz Matbaacılık, Birinci Baskı, Malatya 2014; Her Yönüyle Bekir Yıldız ve Eserleri, Gece Kitaplığı, İstanbul 2014; Öğretmenin Öyküsü Eğitimde Şiddet, (Prof. Dr. Hasan KAVRUK ile birlikte), İnönü Üniversitesi Yayınları, Birinci Baskı, Malatya 2015; Kaybolan Millet Türklerin Uğradığı İşkence Sürgün Katliam ve Soykırımlar Sözlüğü, (Sevim SALİK ile birlikte), Tuzla Belediyesi Kültür Yayınları, Birinci Baskı İstanbul 2016 künyeli kitaplarım yayınlandı.

Halen İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde, öğretim üyesi olarak meslek yaşantımı sürdürüyorum. Yabancı dilim İngilizcedir. Evli ve iki çocuk babasıyım. 

Contact

Email
salim.durukoglu@inonu.edu.tr
Other Email
sdurukoglu@gmail.com
Web Page
https://avesis.inonu.edu.tr/salim.durukoglu
Office Phone
+90 422 377 4474 Extension: 4474
Address
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Battalgazi MALATYA