Bireyden Devlet Adamına Olgunlaşma Kültürü ve Osmancık Romanı İle Tip Tahlilleri Örneği


DURUKOĞLU S.

III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 24 - 25 Eylül 2013, ss.467-490

  • Basıldığı Şehir: Kayseri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.467-490

Özet

ÖZET

Bildirimizde içinde evrensel ahlak yasalarını ve ilkelerini barındırdığına inandığımız olgunluk kavramının izlerini; Ronald Tobias’ın “Roman Yazma Sanatı”, Tarık Buğra’nın “Osmancık”, Mehmet Kaplan’ın “Tip Tahlilleri” adlı eserlerinde sürecek; Türk kültürüne mal olan alp, eren / veli, alperen, gazi, ahi tipleri ile olgunluk kavramının ilişki haritasını şekillendirmeyi deneyeceğiz. Bildirinin nihai amacı olgunlaşmanın sırlarını ve sınırlarını belirginleştirmek; özelde Türk insanını, genelde insanı ve insanlığı da doğru anlama ve istendik yönde değiştirme olanaklarını çoğaltmaktır.

Anahtar Kelimeler: Roman Yazma Sanatı, Osmancık, Tip Tahlilleri,  olgunlaşma, birey, devlet adamı, alp, eren, ahi…

MATURATION CULTURE FROM THE INDIVIDUAL TO THE STATESMAN AND THE EXAMPLES OF “OSMANCIK” AND “TİP TAHLİLLERİ”

ABSTRACT

               In this study, we are going to follow the traces of maturation,  the concept which, we believe, contains the universal principles and laws of morality in Ronald Tobias’s ‘The Art of Teaching Novel’, Tarık Bugra’s ‘Osmancık’ and Mehmet Kaplan’s ‘Tip Tahlilleri’; and we are going to draw the relationship network between maturity concept and the characters such as alp (hero), eren/veli (saint) and ahi (akhi: a member of a brotherhood in Anatolia), which are the peculiar Turkish cultural characters. The final aim of the study is to find out the secrets and boundaries of maturity, and to increase the activities aiming to understand and direct in the wanted way in particular the Turkish people and in general humans and humanity.

               Key Words: The Art Of Teaching Novel, Osmancık, Tip Tahlilleri, maturation, individual, statesman, hero (alp), saint (eren), akhi (ahi).