Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BİR EDEBİ VE EBEDİ TİP OLARAK BATTALGAZİ FİGÜRÜNÜN TİPOLOJİK TAHLİLİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Seyyid Battalgazi Sempozyumu 8-9 Aralık 2017 Malatya, Malatya, Turkey, 8 - 09 December 2017, pp.165-170

Türkçe Eğitiminde Hikaye Türünün Önemi ve Hikayeden Yararlanma Yolları

Eğitimde Hikayenin Gücü Sempozyumu, Malatya, Turkey, 28 February 2018, pp.61-73

MALATYALI YAZAR, ŞAİR, TARİHÇİ, DÜŞÜNÜR EBU’L-FEREC İBNÜ’L-İBRİ VE ESERLERİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİULUSLARARASI SEMPOZYUM GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZEMALATYALI İLİM VE FİKİR İNSANLARI 17-19 Kasım 2017, MALATYA, Malatya, Turkey, 17 - 19 November 2017, pp.3

Türk Sürgün, Katliam ve Soykırımlarının Türk Şiirine Yansımaları

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.216

TÜRKLERİN UĞRADIĞI İŞKENCE, SÜRGÜN, KATLİAM VE SOYKIRIMLAR SÖZLÜĞÜ AZERBAYCAN TÜRKLERİ ÖRNEĞİ

13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 28 - 29 October 2015, pp.885-896 Sustainable Development

Türklerin Uğradığı İşkence Sürgün Katliam ve Soykırımları Anlatan Edebi Eserler

7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi (25-30 Ağustos 2015 / Kaposvar / Macaristan), Kaposvar, Hungary, 25 - 30 August 2015, pp.221-236 Sustainable Development

Bireyden Devlet Adamına Olgunlaşma Kültürü ve Osmancık Romanı İle Tip Tahlilleri Örneği

III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 24 - 25 September 2013, pp.467-490 Sustainable Development

Değerler Eğitimi Açısından Yunus Emre Örneği

I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi, 31 October - 02 November 2013

Ömer Seyfettin in Hikâyelerinde Dünkü Balkanlar

Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Balkan Savaşı Paneli, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2011, pp.215-280

Books & Book Chapters

Mehmet Kaplan ve Eğitim

in: Bilim Dünyasında Eğitim-I, Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem Yayınları, Ankara, pp.301-318, 2022

Cenab Şahabeddin: Riyah-ı Mesa, Temaşa-yı Hazan

in: Servet-i Fünun Akımı Şiir Çözümlemeleri, Mehmet Nuri PARMAKSIZ, Editor, Yade Akademik, Ankara, pp.138-167, 2020

İhsan Raif Hanım: Aşkın Zehri, Bu Sevdadan Geçersin, Gel Gidelim, Kınalar Yaksın

in: Milli Edebiyat Dönemi Türk Şiiri Çözümlemeleri, Mehmet Nuri PARMAKSIZ, Editor, Yade Akademik, Ankara, pp.288-310, 2020

100. YIL MARŞI ŞİİRLERİ

İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2019

1923-1950 Yılları Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı

in: Eğitim Fakülteleri İçin Yeni Türk Edebiyatı II, Nurullah Çetin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.293-306, 2019

Letâif (Şemsettin Sami)

publitory.com/e_books, Malatya, 2018

Öğretmenin Öyküsü -Yedi-

İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, 2018

Öğretmenin Öyküsü -Altı-

İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, 2018

”Suskunlar”ı Hayal Etmek

Lap Lambert Academic Publishing, Düsseldorf, 2017

Öğretmenin Öyküsü Eğitimde Şiddet

İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2015

Öğretmenin Öyküsü

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, 2014

Öğretmenin Hikayesi 3

İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2013

Öğretmenin Hikayesi 1

İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2013

Öğretmenin Hikayesi 2

İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2013

Battalnâme

Malatya Kitaplığı Yayınları, İstanbul, 2012

Other Publications

Metrics

Publication

75

Thesis Advisory

7

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals