Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NOVEL ALKYL-SUBSTITUTED ARYL DIPHENYLPHOSPHINATE ESTERS

PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS, cilt.186, sa.7, ss.1531-1537, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis of phenoxy-substituted spiro-ansa phosphazene derivatives

HETEROATOM CHEMISTRY, cilt.18, sa.4, ss.372-375, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis of 2-aminomethylpyridine derivatives of phosphazenes

HETEROCYCLES, cilt.68, sa.11, ss.2381-2386, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The reactions of hexachlorocyclotriphosphazatriene with ligands including mercapto groups

PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS, cilt.181, sa.10, ss.2387-2394, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The reactions of hexachlorocyclotriphosphazatriene with pyridine derivatives

HETEROATOM CHEMISTRY, cilt.17, sa.1, ss.57-60, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Phenolysis of hexachlorocyclotriphosphazatriene

HETEROATOM CHEMISTRY, cilt.16, sa.4, ss.308-310, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

N-[bis(2,4,6-trimethylphenoxy)phos-phinoyl]-P,P,P-tris(2,4,6-trimethyl-phenoxy)phosphazene

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-STRUCTURAL CHEMISTRY, cilt.56, ss.1404-1406, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2,4,4,6,6-Pentachloro-2-(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)cyclo-2 lambda(5),4 lambda(5),6 lambda(5)-triphosphazatriene

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS, cilt.55, ss.783-785, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2-(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,4,6,6,8,8-heptachlorocyclo-2 lambda(5),4 lambda(5),6 lambda(5),8 lambda(5)-tetraphosphazatetraene

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS, cilt.52, ss.3243-3246, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Unusual products in the reactions of hexachlorocyclotriphosphazatriene with sodium aryloxides

HETEROATOM CHEMISTRY, cilt.7, sa.4, ss.249-256, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bifenil Sübstitüe Fosfazen ile Piridin Türevlerinin Etkileştirilmesi

26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 06 Ekim 2012, ss.307

Yüksek Isıl Dayanıma Sahip Fosfazen Temelli Poliimidlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.248

2-Merkaptotiyazolin Sübstitüe Siklofosfazenin 1,3-Propandiol ile Tepkimesi

Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.254

2,2’-Dioksibifenil Fosforotiyonat Bileşiğinin Tepkimeleri

Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.253

Fosfazen Temelli Metalosupramoleküler Polimerlerin Hazırlanması Karakterizasyonu

Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.10

Aril Difenilfosfinat Esterlerinin Sentezi

25. Ulusal Kimya Kongresi , Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.138

The Synthesis and Characterization of Novel Aryl Phosphorothionates

13. International Year of Chemistry JCF-Frühjahrssymposium, Erlangen, Almanya, 23 - 26 Mart 2011, ss.1

Aminofosfin / [RuCl2(p-simen)]2 Katalizörlüğünde Transfer Hidrojenasyonu

ORGANOMETALİK KİMYA VE KATALİZ ÇALIŞTAYI, Malatya, Türkiye, 16 - 17 Mayıs 2010, ss.72

2,2’-Dioksobifenilfosfinotiyonat`ın Fenolizi

Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı, Malatya, Türkiye, 16 - 17 Mayıs 2010, ss.52

Silil Eter Türevlerinin Sentezi

II. Ulusal Anorganik Kimya Kongres, Elazığ, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2009, ss.224

Aril 2,2’-Dioksibifenilfosfinotiyonat Türevlerinin Sentezi

II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Elazığ, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2009, ss.243

Difenilfenoksifosfin Oksit Türevlerinin Sentezi

XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 6 - 10 Ekim 2008, ss.117

Oktaklorosiklotetrafosfazatetraennin Piridin Türevlerinin Sentezi

XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 6 - 10 Ekim 2008, ss.118

2-Aminopiridin Türevi Fosfinlerin Sentez

21. Ulusal Kimya Kongresi , Malatya, Türkiye, 23 - 27 Ağustos 2007, ss.18

Sterik Engelli Fenol Sübstitüye Silan Türevlerinin Sentezi

21. Ulusal Kimya Kongresi , Malatya, Türkiye, 23 - 27 Ağustos 2007, ss.17

Piridin Türevi Fosfazenin Difonksiyonlu Ligantlarla Reaksiyonları

1. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Adana, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2007, ss.120

Fenoksi Sübstitüe Silan Türevlerinin Sentezi

1. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Adana, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2007, ss.110

Fenoksi Sübstitüe Spiro-Ansa Türevi Fosfazenlerin Sentezi

XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2006, ss.185

Aminometilpiridin Türevi Fosfazenlerin Sentezi

XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2006, ss.131

Piridin Türevi Fosfazenlerin Sentezi

XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Eylül - 04 Ekim 2005, ss.379

Hekzaklorosiklotrifosfazatrienin Fenolizi

XVIII. Ulusal Ulusal Kimya Kongres, Kars, Türkiye, 5 - 09 Temmuz 2004, ss.334

Hekzaklorosiklotrifosfazatrienin Tiyazol Türevleri ile Reaksiyonunun İncelenmesi

XVIII. Ulusal Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Türkiye, 5 - 09 Temmuz 2004, ss.335

Fosfazenlerin 2-Merkapto-1-metilimidazol ile Reaksiyonların İncelenmesi

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2003, ss.155

Düz Zincirli ve Halkalı Fozfazenlerin Reaksiyonlarının İncelenmesi

XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Samsun, Türkiye, 31 Ağustos - 04 Eylül 1999, ss.611

Sterik Engelli Fenollerle Fosfazenlerin Reaksiyonlarının İncelenmesi

II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleir Kongresi, Kırıkkale, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 1998, ss.255-256