Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NOVEL ALKYL-SUBSTITUTED ARYL DIPHENYLPHOSPHINATE ESTERS

PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS, vol.186, no.7, pp.1531-1537, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Synthesis of phenoxy-substituted spiro-ansa phosphazene derivatives

HETEROATOM CHEMISTRY, vol.18, no.4, pp.372-375, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Synthesis of 2-aminomethylpyridine derivatives of phosphazenes

HETEROCYCLES, vol.68, no.11, pp.2381-2386, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The reactions of hexachlorocyclotriphosphazatriene with ligands including mercapto groups

PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS, vol.181, no.10, pp.2387-2394, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The reactions of hexachlorocyclotriphosphazatriene with pyridine derivatives

HETEROATOM CHEMISTRY, vol.17, no.1, pp.57-60, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Phenolysis of hexachlorocyclotriphosphazatriene

HETEROATOM CHEMISTRY, vol.16, no.4, pp.308-310, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

N-[bis(2,4,6-trimethylphenoxy)phos-phinoyl]-P,P,P-tris(2,4,6-trimethyl-phenoxy)phosphazene

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-STRUCTURAL CHEMISTRY, vol.56, pp.1404-1406, 2000 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2,4,4,6,6-Pentachloro-2-(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)cyclo-2 lambda(5),4 lambda(5),6 lambda(5)-triphosphazatriene

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS, vol.55, pp.783-785, 1999 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2-(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,4,6,6,8,8-heptachlorocyclo-2 lambda(5),4 lambda(5),6 lambda(5),8 lambda(5)-tetraphosphazatetraene

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS, vol.52, pp.3243-3246, 1996 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bifenil Sübstitüe Fosfazen ile Piridin Türevlerinin Etkileştirilmesi

26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 06 October 2012, pp.307

Yüksek Isıl Dayanıma Sahip Fosfazen Temelli Poliimidlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Turkey, 27 June - 02 July 2011, pp.248

2-Merkaptotiyazolin Sübstitüe Siklofosfazenin 1,3-Propandiol ile Tepkimesi

Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 June - 02 July 2011, pp.254

2,2’-Dioksibifenil Fosforotiyonat Bileşiğinin Tepkimeleri

Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 June - 02 July 2011, pp.253

Fosfazen Temelli Metalosupramoleküler Polimerlerin Hazırlanması Karakterizasyonu

Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Turkey, 27 June - 02 July 2011, pp.10

Aril Difenilfosfinat Esterlerinin Sentezi

25. Ulusal Kimya Kongresi , Erzurum, Turkey, 27 June - 02 July 2011, pp.138

The Synthesis and Characterization of Novel Aryl Phosphorothionates

13. International Year of Chemistry JCF-Frühjahrssymposium, Erlangen, Germany, 23 - 26 March 2011, pp.1

Aminofosfin / [RuCl2(p-simen)]2 Katalizörlüğünde Transfer Hidrojenasyonu

ORGANOMETALİK KİMYA VE KATALİZ ÇALIŞTAYI, Malatya, Turkey, 16 - 17 May 2010, pp.72

2,2’-Dioksobifenilfosfinotiyonat`ın Fenolizi

Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı, Malatya, Turkey, 16 - 17 May 2010, pp.52

Silil Eter Türevlerinin Sentezi

II. Ulusal Anorganik Kimya Kongres, Elazığ, Turkey, 16 - 19 May 2009, pp.224

Aril 2,2’-Dioksibifenilfosfinotiyonat Türevlerinin Sentezi

II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Elazığ, Turkey, 16 - 19 May 2009, pp.243

Difenilfenoksifosfin Oksit Türevlerinin Sentezi

XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 6 - 10 October 2008, pp.117

Oktaklorosiklotetrafosfazatetraennin Piridin Türevlerinin Sentezi

XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 6 - 10 October 2008, pp.118

2-Aminopiridin Türevi Fosfinlerin Sentez

21. Ulusal Kimya Kongresi , Malatya, Turkey, 23 - 27 August 2007, pp.18

Sterik Engelli Fenol Sübstitüye Silan Türevlerinin Sentezi

21. Ulusal Kimya Kongresi , Malatya, Turkey, 23 - 27 August 2007, pp.17

Piridin Türevi Fosfazenin Difonksiyonlu Ligantlarla Reaksiyonları

1. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Adana, Turkey, 20 - 23 April 2007, pp.120

Fenoksi Sübstitüe Silan Türevlerinin Sentezi

1. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Adana, Turkey, 20 - 23 April 2007, pp.110

Fenoksi Sübstitüe Spiro-Ansa Türevi Fosfazenlerin Sentezi

XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Turkey, 4 - 08 September 2006, pp.185

Aminometilpiridin Türevi Fosfazenlerin Sentezi

XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Turkey, 4 - 08 September 2006, pp.131

Piridin Türevi Fosfazenlerin Sentezi

XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, Turkey, 30 September - 04 October 2005, pp.379

Hekzaklorosiklotrifosfazatrienin Fenolizi

XVIII. Ulusal Ulusal Kimya Kongres, Kars, Turkey, 5 - 09 July 2004, pp.334

Hekzaklorosiklotrifosfazatrienin Tiyazol Türevleri ile Reaksiyonunun İncelenmesi

XVIII. Ulusal Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Turkey, 5 - 09 July 2004, pp.335

Fosfazenlerin 2-Merkapto-1-metilimidazol ile Reaksiyonların İncelenmesi

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2003, pp.155

Düz Zincirli ve Halkalı Fozfazenlerin Reaksiyonlarının İncelenmesi

XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Samsun, Turkey, 31 August - 04 September 1999, pp.611

Sterik Engelli Fenollerle Fosfazenlerin Reaksiyonlarının İncelenmesi

II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleir Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 20 - 22 May 1998, pp.255-256