Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmenlerin Ücretli, Sözleşmeli ve Kadrolu Öğretmenlere İlişkin Metaforik Algıları

İzmir Demokrasi Üniversitesi 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 06 October 2019, vol.1, pp.50-51

Öğretmenlerin Okul Müdür Yardımcılarına İlişkin MetaforikAlgıları

III. International Congress on Science and Education 2019, Afyon, Turkey, 21 - 24 March 2019, pp.124

Öğretmenlerde Akıllı Telefon Bağımlılığı

III. International Congress on Science and Education, Afyon, Turkey, 21 - 24 March 2019, vol.1, pp.128

Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerine Güçlendirici Liderliğin Etkisi

II. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018), Afyonkarahisar, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.81-84

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Özyeterlik İnancıı

II. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018), 28 - 30 September 2018, vol.1, pp.136-140

SURİYELİ MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILANSORUNLARA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

I. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞYÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.633-651 Sustainable Development

SURİYELİ MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA İLİŞKİN TÜRK ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ

I. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞYÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.876-897 Sustainable Development

SURİYELİ MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ OKULLARDA KARŞILAŞILAN SORUNLARA İLİŞKİN TÜRK VE SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ

I. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞYÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.898-931 Sustainable Development

SURİYELİ MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜOKULLARDA YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN TÜRK VE SURİYELİ VELİLERİN GÖRÜŞLERİ

I. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞYÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.1019-1047 Sustainable Development

Eğitim Denetimine İlişkin Lisansütü Tezlerin Meta Sentezi

IX. ULUSLARASI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2017, pp.99

Öğretmenlerin Örgütsel İkiyüzlülük ve Mutluluk Düzeyleri Algısı Arasındaki İlişki

4th International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.536-537

Lideri Lider Yapanlar: İzleyenler

IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.491-492

Aday Öğretmen Performans Değerlendirmeye İlişkin Aday Öğretmen Görüşleri

4th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.499-500

Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Etkileşim Kaygısı İlişkisi

1. ULUSLARARASI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.833

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Algısı ile Akıllı Telefon Bağımlılığı İlişkisi

1. ULUSLARARASI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.834

Okul Müdürlerinin Algı Yönetimini Kullanma Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.557-559

İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Mobbinge Uğrama Nedenleri ve Başa Çıkma Yöntemleri

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.853-856

OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİ YAPMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.255

Öğrenen Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.121-122

Kuantum Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.848-850

Okul Müdürlerinin Örgütsel Affediciliğe İlişkin Görüşleri

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.753-755

Adapting Paranoid Leadership Scale Into Turkish For Educational Organizations, A Reliability and Validity Research

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.1119-1122

Teachers’ Views On Teacher Performance Assessment: A Mixed Method Research

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.996-998

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Eğitimi ve Öğrencilerine İlişkin Metaforik Algıları

7. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 05 November 2016, pp.296-297

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Özyeterlik İnancı ile Yaşam Yönelimi Algısı Arasındaki İlişki

7. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 05 November 2016, pp.298-299

İlkokulların Vizyon ve Misyon İfadelerinin Yoğunlaştığı Alanlar

I. International Symposium on Social Science, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.1932-1947

Ders Denetiminin Okul Müdürlerince Yapılmasına İlişkin Maarif Müfettişi Görüşleri

8. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.26-27

İlkokul Öğretmenlerinin Okullarının Vizyon ve Misyonuna İlişkin Bilgi Düzeyleri

I. International Symposium on Social Science, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.1924-1931

Eğitimde Teknoloji Liderliği Araştırmalarının Meta Sentezi

4. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.82

Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyi ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki

3. Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.740-741

Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerileri ile Yılmazlık Düzeyleri Arasındaki İlişki

3. Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.750-751

Okul Müdürüne Yönelik İlkokul Müdürü Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi

3. Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.712-713

Lise Müdürlerinin Okul Müdürüne İlişkin Metaforik Algıları

11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.357-359

Okul Müdürlerinin Tükenmişlik Düzeyleri

11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.220-222

Okul Müdürlerinin İş Doyumu Düzeyleri

11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.191-194

Otantik Liderlik Ölçeğinin Eğitim Örgütlerine Uyarlaması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

The Eighth International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.166

Üniversitelerin Sıralanma Ölçütleri ve Türkiye Üniversiteleri

The Eighth International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.147

Okul Müdürlerinin Okullarının Örgütsel İmaj Algıları

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016, pp.282-283

Okul Müdür Yardımcısı Görevlendirilmesine İlişkin Müdür Müdür Yardımcısı ve Öğretmen Görüşleri

The Seventh International Congress of Educational Research, Muğla, Turkey, 28 - 31 May 2015, pp.405-415

Okul Müdürü Görevlendirmeye İlişkin Müdür Görüşleri

The Seventh International Congress of Educational Research, Muğla, Turkey, 28 - 31 May 2015, pp.366-377

Okul Müdürü Görevlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri

The Seventh International Congress of Educational Research, Muğla, Turkey, 28 - 31 May 2015, pp.391-404

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalındaki Araştırmalarda Nitel Araştırmalar ve Nvivo Kullanımı

10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.361-362 Sustainable Development

Lisansüstü Tezlerde Denence

24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde, Turkey, 16 - 18 April 2015, pp.178

Lisansüstü Tezlerde Sayıltı

24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde, Turkey, 16 - 18 April 2015, pp.177

İlköğretim Okulu Müdürlerinin EFQM Liderlik Kriterlerini Gerçekleştirme Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa, Turkey, 17 - 21 June 2012, pp.100

ABD de Eğitim Yönetimi Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Çözümlemesi

VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.380-381 Sustainable Development

ABD de Eğitim Yönetimi Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Çözümlemesi

VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.380-381 Sustainable Development

Yönetici Teftiş Formlarının Değerlendirilmesi

III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Mersin, Turkey, 22 - 24 June 2011, pp.571-582

Öğretmen Teftiş Formlarının Değerlendirilmesi

III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Mersin, Turkey, 22 - 24 June 2011, pp.558-570

Öğretmen Teftiş Formlarının Değerlendirilmesi

III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Mersin, Turkey, 22 - 24 June 2011, pp.558-570

Eğitim müfettiş yardımcıları eğitimi kursuna ilişkin Eğitim müfettiş yardımcılarının görüşleri

III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Mersin, Turkey, 22 - 24 June 2011, pp.132-146

Yönetici Teftiş Formlarının Değerlendirilmesi

III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Mersin, Turkey, 22 - 24 June 2011, pp.571-582

Eğitim müfettiş yardımcıları eğitimi kursuna ilişkin Eğitim müfettiş yardımcılarının görüşleri

III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Mersin, Turkey, 22 - 24 June 2011, pp.132-146

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İnterneti Kullanma Alanları

V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 02 May 2010, pp.1

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İnterneti Kullanma Alanları

V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 02 May 2010, pp.1

The characteristics of a learning school in information age

The 2nd World Conference on Educational Sciences, İstanbul, Turkey, 1 - 04 February 2010, pp.233

The characteristics of a learning school in information age

The 2nd World Conference on Educational Sciences, İstanbul, Turkey, 1 - 04 February 2010, pp.233

The Characteristics of a Learning School in Information Age

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.797-802 identifier identifier

Computer literacy levels of teachers

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.2567-2571 Sustainable Development identifier identifier

Öğretmenlerin Okuma Alışkanlıkları

18th National Education Sciences Congress, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2009

Books & Book Chapters

The Relation between Teachers’ Burnout and Organizational Commitment

in: Current Trends in Educational Sciences, Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, Violeta Kotseva, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.407-416, 2017

Metaphoric Perceptions of Primary School Principals Regarding ‘School Principal

in: Current Trends in Educational Sciences, Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, Violeta Kotseva, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.163-174, 2017

Okul Müdürlerinin Tükenmişlik Düzeyleri

in: Eğitim Yönetimi Araştırmaları, Beycioğlu Kadir, Özer Niyazi, Koşar Didem, Şahin İdris, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.327-339, 2016 Sustainable Development

Lise Müdürlerinin Okul Müdürüne İlişkin Metaforik Algıları

in: Eğitim Yönetimi Araştırmaları, Beycioğlu Kadir, Özer Niyazi, Koşar Didem, Şahin İdris, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.340-352, 2016 Sustainable Development

Değer Temelli Liderlik

in: Eğitim Yönetiminde Yeni Liderlik Yaklaşımları, Necdet KONAN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-17, 2016

Okul Müdürlerinin İş Doyumu Düzeyleri

in: Eğitim Yönetimi Araştırmaları, Beycioğlu Kadir, Özer Niyazi, Koşar Didem, Şahin İdris, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.314-326, 2016 Sustainable Development

EĞİTİME FARKLI YAKLAŞIMLAR

in: EĞİTBİLİM PEDANDRAGOJİ, TOPRAKÇI ERDAL, Editor, ÜTOPYA, Ankara, pp.447-492, 2016

Türkiye'de Eğitimin Yönetimi

in: Eğitbilim Pedandragoji, Toprakçı Erdal, Editor, Ütopya, Ankara, pp.270-310, 2016

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Öğrencilerine İlişkin Metaforik Algıları

in: Eğitime Dönüş, Babaoğlan Emine, Kıral Erkan, Çilek Adem , Editor, EYUDER Yayınları, Ankara, pp.285-296, 2016

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Özyeterlik İnancı ile Yaşam Yönelimi Algısı Arasındaki İlişki

in: Eğitime Dönüş, Babaoğlan Emine, Kıral Erkan, Çilek Adem , Editor, EYUDER Yayınları, Ankara, pp.276-284, 2016

Öğrenen Liderlik

in: Eğitim Yönetiminde Yeni Liderlik Yaklaşımları, Konan Necdet, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.109-132, 2015

Liderliği Betimleme Çabalarının Evrimi

in: Prof Dr Mustafa Aydın a Armağan Eğitim ve Toplum Yazıları, Bilgin Aksu Mualla, Şimşek, Hasan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.269-298, 2015

Değer Temelli Liderlik

in: Eğitim Yönetiminde Yeni Liderlik Yaklaşımları, Konan Necdet, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-19, 2015

Kuantum Liderlik

in: Eğitim Yönetiminde Yeni Liderlik Yaklaşımları, Konan Necdet, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.79-108, 2015

Metrics

Publication

129

Citation (WoS)

13

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

13

H-Index (Scopus)

2

Thesis Advisory

25
UN Sustainable Development Goals