ABD’de Eğitim Yönetimi Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Çözümlemesi


Creative Commons License

KONAN N. , KIŞ A.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.4, ss.100-123, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH
  • Sayfa Sayıları: ss.100-123

Özet

Bu çalışmada, ABD’de Eğitim Yönetimi alanında yapılan doktora tezlerinin analizi yapılmıştır. Bu amaçla, ABD’de Eğitim Yönetimi alanında yapılan doktora tezlerinin (2000-2009 yılları arası) hangi konularda yoğunlaştığı ve tezlere ait bazı nicel verilerin (tezin yöntemi; başlık, özet, anahtar kelimelerdeki sözcük sayıları; kaynakça ve tezin sayfa sayısı) dağılımı belirlenmeye çalışılmıştır. Betimsel tarama modelindeki bu çalışma, nitel ve nicel boyutları olan karma (mix) türü bir araştırmadır. Araştırmanın nitel boyutundaki veriler içerik analizi ile nicel boyutundaki veriler ise frekans, yüzde değerlerinden ve Kruskal Wallis testinden yararlanılarak analiz edilmiştir. 2000-2009 yılları arasında ABD’de Eğitim Yönetimi alanında yapılan ve ProQuest’in veri tabanında yer alan doktora tezi sayısı 299’dur. Bunlardan biri Fransızca diğeri İspanyolca olan iki tez dışındaki 297 tezin tamamı araştırma kapsamına alınmıştır. ABD’de Eğitim Yönetimi alanında yapılan doktora tezlerinde, en çok “kadın yöneticiler” ve “liderlik” konularında yoğunlaşıldığı, bunları sırasıyla “yönetici yeterliği”, “EYD programları” ve “okul geliştirme” konularının izlediği belirlenmiştir. Tezlerin yöntemine göre nicel (% 44) ve nitel (% 43) yöntemler neredeyse eşit sayıda kullanılmışken, karma yöntem % 12’de kalmıştır. Ancak son 5 yıla bakıldığında karma yöntemde bir artış eğilimi görülmektedir. Ortalama olarak tezlerin başlığında 14, özetinde 306 ve anahtar kavramalarında ise 5 sözcük kullanılmıştır. Tezlerin kaynakça sayısı ortalaması 124 ve sayfa sayısı ortalaması ise 200’dür. ABD’de yapılmış doktora tezlerinin ele aldığı, yoğunlaştığı konular, araştırma konusu belirleme aşamasındaki araştırmacılara esin kaynağı olabileceği gibi; doktora tezlerinde kullanılan araştırma yöntemlerinin yoğunluğu ve eğilimi; başlık, özet ve anahtar kavramlardaki sözcük sayısı ortalamaları; tezlerde kullanılan ortalama kaynakça sayısı ve tezlerin sayfa sayısı ortalaması, doktora tezi yapacaklara bir referans olabilir.