Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeylerine İlişkin Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Görüşleri: Bir Meta-Analiz


Creative Commons License

KIŞ A. , KONAN N.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.359-374, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.359-374

Özet

Bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarını gösterme düzeylerine ilişkin sınıf ve branş öğretmen görüşlerinin etki büyüklüklerini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için eğitim bilimleri alanında son yıllarda giderek artan şekilde kullanılmaya başlanan meta-analiz yöntemi tercih edilmiştir. 126 çalışma içerisinden araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan 16 çalışmada toplam örneklem sayısı 7.313 olup, 4.068’i sınıf öğretmeni ve 3.245’i branş öğretmenidir. Ayrıca, birincil araştırmalarda değerlendirmeye katılamayan moderatör değişkenler de bu araştırmada analiz edilmiştir. Bu değişkenler uygulama bölgesi, yayın türü, örneklem içeriği, uygulama düzeyi ve kullanılan ölçektir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin branş
değişkenine göre sınıf öğretmenleri lehine önemsiz düzeyde (d=0.06) bir etki büyüklüğü belirlenmiştir. Moderatör analizleri sonucunda ise yayın türü ve örneklem içeriği analizlerinde istatistiksel anlamlı fark belirlenmiştir.

The aim of this study is to do a meta-analysis concerning the views of classroom and branch teachers on levels of school principals’ instructional leadership behaviours. Meta-analysis method, named as the analysis of the analysis, has been increasingly used in social sciences literature in recent years. Using standardized mean
difference as effect size type, it was determined the effect sizes concerning the views of classroom and branch teachers on levels of school principals’ instructional leadership behaviours. As a result of literature review, it was revealed that total 126 studies were done as doctoral thesis, master thesis, article and conference proceeding. From these studies, 16 studies were included into the study since they met the inclusion criteria
and having data concerning branch variable. The sample of the study consists of 7.313 participants, 4.068 classroom and 3.245 branch teachers. According to the results of the study, it was found that there is a positive and statistically significant effect size favouring classroom teachers d=0,054 [0,007 / 0,101] in fixed effect model and d=0,062 [-0,001 / 0,125] for random effect model, but not statistically significant. Negligible level
difference between the views of classroom and branch teachers on instructional leadership of principals indicates for future research that this variable should not be used as a variable anymore. Also some implications and recommendations were discussed.