Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kamuda Stratejik Planlamanın "Katılımcılık" Boyutu

Akademik Yaklaşımlar Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.80-100, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SPOR YAPAN DEZAVANTAJLI BİREYLERİN ORTAMLARINDA DEMOKRASİ ALGISI NASILDIR?

INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES - V, Kahire, Mısır, 24 - 27 Ocak 2019, ss.382-383

SPOR YAPAN DEZAVANTAJLI BİREYLERİN ORTAMLARINDA DEMOKRASİ ALGISI NASILDIR?

INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES - V, Kahire, Mısır, 24 - 27 Ocak 2019, ss.382-383

The Evolution of Metropolitan Municipality System ın Turkey as Part of Centralisation Decentralsation Arguments

International Business Tourism Social Sciences Humanities and Education Research Conference, Paris, Fransa, 13 - 16 Nisan 2016, ss.102-109

The Evolution of Metropolitan Municipality System ın Turkey as Part of Centralisation Decentralsation Arguments

International Business Tourism Social Sciences Humanities and Education Research Conference, Paris, Fransa, 13 - 16 Nisan 2016, ss.102-109

The Evolution of Metropolitan Municipality System ın Turkey as Part of Centralisation Decentralsation Arguments

International Business Tourism Social Sciences Humanities and Education Research Conference, Paris, Fransa, 13 - 16 Nisan 2016, ss.102-109

Sovyet Sonrası Dönemde Özbekistan ve Türkmenistan'ın Politik Rejimlerini Merkez-Yerel İlişkisi Üzerinden Okumak

Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 26 Kasım 2014, ss.59-79

A Review of Turkey's New Metropolitan Municipality Law in Terms of Subsidiarity Principle

International Journal of Arts and Sciences Conference, Roma, İtalya, 22 - 25 Ekim 2013, ss.173-180

A Review of Turkey's New Metropolitan Municipality Law in Terms of Subsidiarity Principle

International Journal of Arts and Sciences Conference, Roma, İtalya, 22 - 25 Ekim 2013, ss.173-180

Yerel Yönetişimde Demokratik Katılımın Teşvik Edilmesi

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi, Malatya, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2012, ss.1126-1153

Yerel Yönetişimde Demokratik Katılımın Teşvik Edilmesi

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi, Malatya, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2012, ss.1126-1153

Kitap & Kitap Bölümleri

Spor Yapan Dezavantajlı Bireylerin Ortamlarında Demokrasi Algısı Nasıldır?

SPOR BİLİMLERİNDE AKADEMİK YAKLAŞIMLAR, Süleyman Şahin, Hüseyin Nasip Özaltaş, Editör, Akademisyen Kitapevi Yayınları, Ankara, ss.25-39, 2019

İfşa (Whistleblowing) Kararı veYasa/Etik Dışı Davranışın Türü Arasındaki İlişki

Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı İktisadi ve İdari Blimler Cilt:3, Azmi Yalçın, Editör, Akademisyen Kitabevi, 2018

Almanya Federal Cumhuriyeti

Yönetsel Yapı İncelemeleri, Altunok H.,Aykaç B., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.15-64, 2014

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

YÖNETSEL YAPI İNCELEMELERİ, BURHAN AYKAÇ, HATİCE ALTUNOK, Editör, NOBEL, Ankara, ss.15-63, 2014

Ansiklopedide Bölümler