Kamuda Stratejik Planlamanın "Katılımcılık" Boyutu


Creative Commons License

NALCI ARIBAŞ N.

Akademik Yaklaşımlar Dergisi, cilt.4, ss.80-100, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Akademik Yaklaşımlar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.80-100

Özet

Yeni kamu yönetimi yaklaşımının, özel sektörden kamu yönetimine transfer ettiği uygulamalardan biri de stratejik yönetimdir. Bu kapsamda, kamu kurumlarının kendi stratejik planlarını hazırlamaları birçok ülkede görülebilen bir uygulamadır. Aslında, ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerin kullandığı araçlardan birisi olan stratejik planlama; gelişmekte olan ülkelerde de kullanılmakla birlikte uygulamada bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunların en önemlisi ise paydaş katılımında yaşanan sıkıntılardır. Katılım sağlanmadan yapılan bir planın başarı şansı zayıflamakta, katılımı doğru sağlayamamak da başarıyı düşürmektedir. Etkili ve verimli bir stratejik plan için katılımı da etkili ve verimli sağlamak gerekir. Bilindiği gibi ülkemizde birçok kamu kurumunun stratejik plan hazırlaması zorunludur. Yasal zorunluluk gereği kurumlar stratejik plan hazırlamakta ancak uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. Kalkınma Bakanlığı tarafından tespit edilen en önemli sıkıntılardan biri katılımın doğru sağlanamamasıdır. Bu nedenle, bu araştırmada bu konuya değinilmektedir. Araştırmada sırasıyla; stratejik planlama kısaca anlatılmış, Türk Kamu Yönetimi’ne girişi ve hukuksal çerçeve hakkında bilgi verilmiş, demokrasi ve katılım konusuna kısaca değinilerek katılım ve stratejik planlama konusu farklı boyutlarıyla değerlendirilmiş ve ilişkilendirilmiştir.