İngiltere ve Fransa’da Merkez – Yerel İlişkilerini Yerellik (Subsidiarity) İlkesi Üzerinden Karşılaştırmak


Creative Commons License

NALCI ARIBAŞ N.

Akademik Yaklaşımlar Dergisi, cilt.6, ss.1-17, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Akademik Yaklaşımlar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-17

Özet

Bu çalışmada, Avrupa Birliği (AB) ülkesi olan İngiltere ve Fransa’nın merkez yerel ilişkileri yerellik ilkesi üzerinden karşılaştırılmıştır. Öncelikle yerellik ilkesi ve AB müktesebatındaki yeri tanımlanmış, ardından bu ülkelerde merkezi yönetim ve yerel yönetim arasındaki ilişkinin modeli, tarihi süreçte nasıl değişikliklere uğradığı, anayasal ve yasal güvenceleri aktarılmıştır. Yerel yönetimlerin yerel meselelerde karar alma yetkisi ve merkezi yönetim ile görev ve yetki paylaşımı, yerel yönetim birimlerinin mali bağımsızlığı ve parasal olanakların varlığı, merkezle yerel arasındaki denetim ve vesayet ilişkisi önce her ülke için ayrı ayrı daha sonra karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Sonuç bölümünde ise genel çıkarımlara yer verilmiştir.