Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2016 - 2018 Ön Lisans

  İnönü Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölümü - Adalet Programı, Türkiye

 • 2012 - 2017 Doktora

  İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı- Yönetim Bilimleri Bilim Dalı, Türkiye

 • 2008 - 2012 Yüksek Lisans

  İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2001 - 2006 Lisans

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  Kamu Yönetiminde Yasa/Etik Dışı Davranışların Önlenmesinde "İfşa" Mekanizması: Bir Model Önerisi

  İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yönetim Bilimleri Bilim Dalı

 • 2012 Yüksek Lisans

  2000 Sonrası Yerel Yönetim Yasalarının "Yönetişim" Kavramı Üzerinden Değerlendirilmesi

  İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce