Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Impact of Friendship Skills Psycho-education on the Friendship Quality of 9-12 Year-Old Students

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.42, sa.191, ss.397-413, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Turkish adaptation of Young's Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.17, ss.69-76, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Study of Graffiti in Teacher Education

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.9, sa.36, ss.39-56, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyal Beceri Eğitiminin PDR I.Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi

Atlas Journal, cilt.4, sa.14, ss.1460-1467, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Kariyer Danışmanlığı Uygulamasının Algılanan Kariyer Engelleri Ve Kariyer Geleceği Üzerindeki Etkisi

Journal Of Social and Humanities Sciences Research, cilt.25, sa.5, ss.2153-2158, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE SOSYAL ZEKA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Journal of International Social Research, cilt.11, sa.57, ss.401-409, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul öğrencileri arasındaki zorbalık olaylarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.3, ss.43-63, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Anne-Baba Tutumlarının Ergenlerin Karar Verme Stratejileri Üzerindeki Etkisi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.45-64, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında verilen mesleki rehberlik hizmetlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.6, sa.2, ss.1477-1489, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sosyal Beceri Eğitiminin Pdr I. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi

V th International Eurasian EducationalResearch Congress, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE SOSYAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Magusa, Kıbrıs (Kktc), 7 - 10 Aralık 2017

Zaman Yönetimi Becerileri Grup Rehberliği Programının Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerine Etkisi

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.66

Comparasion of Nutritional Habits of Professional and Ameteur Footballers

HACETTEPE UNIVERSITY, SCHOOL OF SPORTS SCIENCE AND TECHNOLOGY SPORT SCIENCE ASSOCIATION, Ankara, Türkiye, 16 - 19 Şubat 2000, ss.254-255