Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİKTE YAPAY ZEKÂ KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Millî Eğitim Özel Eğitim Ve Rehberlik Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-25, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

STEM Merkezindeki Öğretmenlerin ve Öğrencilerin STEM Eğitimi Hakkındaki Görüşleri: PayaSTEM Merkezi Örneği

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.151-170, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Psikolojik Danışmanlarının E-Rehberlik Modülüne İlişkin Görüşleri

Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.8, ss.241-252, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Beceri Eğitimine Katılan Psikolojik Danışman Adaylarının Görüşleri

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.7, ss.137-147, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Beceri Eğitiminin Psikolojik Danışman Adaylarının Sosyal Beceri ve Psikolojik İyi Olma Düzeylerine Etkisi

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF),, cilt.3, sa.2, ss.96-115, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ÖFKE KONTROLÜ PROGRAMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖFKE KONTROLÜ BECERİLERİNE ETKİSİ

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, cilt.7, sa.47, ss.87-98, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokula yeni başlayan 60 66 ay grubu öğrencilerin okula hazır oluşları üzerine inceleme

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.1065-1080, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.11, sa.4, ss.1089-1105, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Active Listening Strategies of Academically Successful University Students

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, sa.60, ss.163-180, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stratejilerinin Belirlenerek Bölümlere Göre Karşılaştırılması

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.3, sa.2, ss.257-264, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Grup Rehberliği Programının Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Annelerin Stres Düzeylerine Etkisi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.10, sa.24, ss.181-196, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üstün Yetenekli Çocukların Dijital Ayak İzi Algıları

International Congress on Gifted and Talented Education, Malatya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019

Rehber Öğretmenlerin Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Algıları

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019

Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Rehberlik Öğretmenleri ile İlgili Metaforik Algıları

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019

Psikolojik Danışman Adaylarının Dijital Ayak İzi Algıları

16. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi, Bolu, Türkiye, 1 - 03 Ağustos 2019

Üstün Yetenekli Çocuklara Dijital Ebeveyn Olma: Bir Olgu bilim Çalışması

2. Kaşgarlı Mahmut Dil ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019

Fal Baktırma: Bir Olgu bilim Çalışması

2. Kaşgarlı Mahmut Dil ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Malatya, Türkiye, 3 Nisan - 04 Mayıs 2019

Sosyal Beceri Eğitiminin Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik İyi Olma Düzeylerine Etkisi

20. Uluslararası PDR Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.515-516

Sosyal Beceri Eğitiminin Psikolojik Danışman Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi

20. Uluslararası PDR Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.16-17

Yaşantısal Aile Terapisi Kuramı İle Evim Sensin Filminin Analizi

2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 8 - 10 Haziran 2015

Üniversite Öğrencilerinin Kendini Sabotaj Düzeylerinin İncelenmesi

2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015, ss.139-150

Aldatmanın Analizi

2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 8 - 10 Haziran 2015

5 Sınıf Türkçe Ders Kitabının Eleştirel Düşünme Standartlarına Göre İncelenmesi

V. International Conference on New Trends in Education and Their Implications 2014, 24 - 26 Nisan 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

BİR GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMININ ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN STRES DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları IV Cilt, Alim Kaya, Serdar Erkan, Editör, Pegem Akademi, 2015