Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The clinical effects of somatotype difference on isokinetic knee muscle strength and dynamic balance scores,

TÜRKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, cilt.64, sa.1, ss.28-36, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The clinical effects of somatotype difference on isokinetic knee muscle strength and dynamic balance scores

TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, cilt.64, sa.1, ss.28-36, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acute physiological changes in elite free-style wrestlers during a one-day tournament

JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, cilt.56, sa.10, ss.1113-1119, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of strength exercises at different angular velocities on muscular LDH and CK

ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, cilt.22, sa.1, ss.63-68, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effect of Different Fields on Oxidant and Antioxidant situations.

HEALTHMED, cilt.7, sa.7, ss.2186-2190, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Examination of Relation Between Performance Scores and Estimated Percentage of Fast Twitch Muscle Fibers for the Vastus Lateralis.

The Examination of Relation Between Performance Scores and Estimated Percentage of Fast Twitch Muscle Fibers for the Vastus Lateralis., cilt.11, sa.2, ss.82-89, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Influence of Birth Weight on Physical Fitness in Children Between 8 to 10 Years

Turkish Journal of Sports Medicine, cilt.54, sa.1, ss.9-16, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hypertrophy: The Rationalize Cellular Mechanism

Turkiye Klinikleri Journal of Sport Sciences, cilt.11, sa.1, ss.41-54, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Resistance Training: Nutrient Timing in Terms of Protein Consumption

Journal of Athletic Performance and Nutrition, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Examination of Relationship Between Performance Scores and Estimated Percentage of Fast Twitch Muscle Fibers for the Vastus Lateralis

Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, cilt.11, sa.2, ss.82-89, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hypertrophy: The Rationalize Cellular Mechanisms

Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, cilt.11, sa.1, ss.41-54, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acute Effect Different Warm up Protocols on 1-Repetition Maximum Squat Performance

Journal of Sport and Performance Researches, cilt.9, sa.3, ss.192-205, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Isınma Protokollerinin 1-Maksimum Tekrar Skuat Performansı Üzerine Akut Etkisi

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.192-205, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The longitudinal development of endurance, sprint, agility, strength and jumping performance within college volleyball players

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.5, sa.2, ss.1-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FARKLI ISINMA PROTOKOLLERİNİN 1-MAKSİMUM TEKRAR SKUAT PERFORMANSI ÜZERİNE AKUT ETKİSİ

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.192-205, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Using Myofascial Release via Foam Roller Exercises as a Regeneration Tool

Inonu University, Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt.5, sa.2, ss.25-38, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Relationship between Linear Running and Change of Direction Performances of Male Soccer Players

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.20, sa.2, ss.93-99, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE MASA TENİSİ GENÇ MİLLİ TAKIM ADAY SPORCULARININ VÜCUT KOMPOZİSYONU VE BİYOMOTOR PERFORMANS PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.22-39, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Masa Tenisi Genç Milli Takım Aday Sporcularının Vücut Kompozisyonu Ve Biyomotor Performans Parametrelerinin İncelenmesi

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Derigisi, cilt.4, sa.3, ss.22-39, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Egzersiz Alışkanlığı Süresi İle Diyabet Ve Kan Basıncı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.83-89, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Waist circumference in Turkish adults: 19 – 75 years age

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.4, sa.2, ss.1-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship between sleep duration and body composition, body fat ratio and waist circumference

Journal of Sport and Social Sciences, cilt.4, sa.2, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Waist Circumference in Turkish Adults: 19-75 years age

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.4, sa.2, ss.1-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANABOLİK ETKİYE SAHİP BESİN TAKVİYELERİ: POTANSİYEL MEKANİZMALAR VE KAS GELİŞİMİ

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.48-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE RELATIONSHIP BETWEEN SLEEP DURATION AND BODY COMPOSITION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS IN TURKEY

Journal of Sport and Social Sciences, cilt.4, sa.2, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anabolik Etkiye Sahip Besin Takviyeleri: Potansiyel Mekanizmalar Ve Kas Gelişimi

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.38-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Urban and Rural Adolecance Behavioral regulation in exercise according to body weight status

Pamukkale Journal of Sport Sciences, cilt.8, sa.3, ss.78-88, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

URBAN AND RURAL ADOLESCENTS’ BEHAVIORAL REGULATION INEXERCISE ACCORDING TO BODY WEIGHT STATUS

Pamukkale Journal of Sport Sciences, cilt.8, sa.3, ss.78-88, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acute Effect of Static Warm-up Duration on 50 Meter Freestyle and Breaststroke Performance

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.3, sa.2, ss.1-10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Somatotype Component Differences on Biomotor and Cognitive Abilities

Journal of Sport and Social Sciences, cilt.3, sa.2, ss.1-11, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect Of Somatotype Character Differences On Cognitive And Biomotor Abilities

journal of sport and social sciences, cilt.3, sa.2, ss.1-14, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of different passing training methods on forearm and reception passing techniques in males volleyball players

Journal of Psychology Research, cilt.6, sa.9, ss.535-541, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acute Effect Of Static Warm Up Duration On 50 Meter Freestyle And Breaststroke Performance

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.3, sa.2, ss.1-10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Olimpiyat Oyunları Etki Ölçeği nin OOEÖ Uzun Versiyon Geçerlilik veGüvenilirlik Çalışması

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.279-289, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Olimpiyat Oyunları Etki Ölçeği’nin (OOEÖ-Uzun Versiyon) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi:Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.26, sa.2, ss.279-289, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECTS OF DIFFERENT EXERCISE PROGRAMS ON KNEE MUSCLE STRENGTH AND H Q RATIOS OF SEDENTARY MALES AND FEMALES

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.1, sa.2, ss.1-13, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Impact of Acute Exercise on Testosterone Hormone Levels

GAZZETTA MEDICA ITALIANA ARCHIVIO PER LE SCIENZE MEDICHE, cilt.173, sa.4, ss.181-184, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Obezite Farkındalık Ölçeği nin OFÖ Türkçeye Uyarlanması Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.1-11, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of regular exercise and massage oxidant and antioxidant parameters

Indian J Physiol Pharmacol, cilt.57, sa.4, ss.378-383, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of regular exercise and massage on oxidant and antioxidant parameters.

Indian journal of physiology and pharmacology, cilt.57, ss.378-83, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

The Effect of Apricot Kernel Grease Massage and Exhaustive Acute Exercises Upon The Oxidant and Antioxidant Activities of Obese Women.

GAZZETTA MEDICA ITALIANA ARCHIVIO PER LE SCIENZE MEDICHE, cilt.172, sa.3, ss.145-151, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Fan Motivation Questionnaire A Study of Validity and Reliability

Niğde University Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt.6, sa.1, ss.34-41, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Sport Imagery Qestionnaire A Study of Validity and Reliability

Niğde University Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt.5, sa.2, ss.101-109, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analysis of Job Satisfaction and Life Quality of Physical Education Teachers

Pakistan Journal of Social Sciences, cilt.8, sa.6, ss.284-288, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Exhaustive Exercise on Oxidative Stress and Adenosine Deaminase Activities in Women Compared to Men

Journal of US-China Medical Science, cilt.8, sa.3, ss.150-155, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik Algıları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.93-111, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the Relationship between Preservice Physical Education Teachers Sense of Self Efficacy and Professional Concerns

Inönü University Journal of The Faculty of Education, cilt.11, sa.2, ss.93-111, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sectoral Approaches in Sports Sponsorship Journal of Physical Education and Sport Sciences

SPORMETRE-Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt.7, sa.4, ss.151-157, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Comparison of Some Physical Physiologic and Anthropometric Parameters of Junior Male National and Amateur Badminton Players

Niğde University Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt.3, sa.1, ss.13-20, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Alternative Approach to Sponsorship in Choosing Talented Sportsmen

e-Journal of New World Sciences Academy Sport Sciences, cilt.4, sa.2, ss.105-114, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

12 haftalık düzenli aerobik ve direnç egzersizlerinin orta yaş erkek ve kadınların vücut kompozisyonları üzerine etkisi

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.178-183, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SPOR SPONSORLUĞUNDA SEKTÖREL YAKLAŞIMLAR

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.4, ss.151-157, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Burnout Status of Physical Education Teachers with Some Variables

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.4, sa.3, ss.179-196, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

What Is The Optımal Posıtıon For Bench Dıps Exercıse In Terms Of Muscle Recruıtment? –Pılot Study

2. International Congress on Medical Fitness and Corrective Exercise (ICMFCE), İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2019, ss.54-57

Investıgatıon Of Ascendıng-Descendıng Phases Of Some Selected Muscles Durıng Bent-Over Row Exercıse

2. International Congress on Medical Fitness and Corrective Exercise (ICMFCE), İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2019, ss.58-61

Olimpik ve Deprem Bar Bent-over Row Egzersizi Sırasında Bazı Sırt Kaslarının EMG Aktivitesinin Karşılaştırılması

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi - SBK2019, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2019, ss.87-90

The Effect of Grip Width on Some Back Muscles EMG Activity during Olympic Barbell Bent-over Row Exercise

11th European Congress on Sports Medicine, Portorose, Slovenya, 3 - 05 Ekim 2019, ss.57

Cancer and Exercise

8th European Exercise is Medicine, Amsterdam, Hollanda, 19 - 20 Eylül 2019

Hypertrophy Mechanism

International Conference on Personal Trainer, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Mart 2019, cilt.1, ss.13-16

Fonksiyonel Isınmanın Judo Spesifik Fitnes Testine ve Toparlanmaya Akut Etkisi

Uluslararası Medikal Fitness ve Düzeltici Egzersiz Konferansı, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, ss.87-93

Sirkadiyan Ritmin Judo Uchikomi Fitnes Testi Performansına Etkisi

Uluslararası Medikal Fitness ve Düzeltici Egzersiz Konferansı, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, ss.94-99

Egzersiz İlaçtır

Uluslararası Medikal Fitness ve Düzeltici Egzersiz Kongresi, 28 - 30 Eylül 2018

Judo Spesifik Isınmanin Uchikomi Fitness Testine ve Toparlanmaya Akut Etkisi

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.26-30

Diurnal Varyasyonun Judo Spesifik Fitness Testine Olan Etkisi

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.22-25

Acute Effect of Judo Specific Warming on Uchikomi Fitness Test and Recovery Status

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.223-224

EMG Analysis of Muscle Activation at Different Phases During Czech Get-Up Exercise

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.256-257

Investigation of the sEMG Activity of Some Selected Muscles During Turkish Get-up Exercise

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.231-232

EMG Analysis of Muscle Activation at Different Phases During Czech Get-Up Exercise

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.256-257

Investigation of the Relationship Between Muscle Pennate Angle and Some Selected Field Performance Tests

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.23-24

Investigation of the sEMG Activity of Some Selected Muscles During Turkish Get-up Exercise

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.231-232

Investigation of the Relationship Between Muscle Pennate Angle and Some Selected Field Performance Tests

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.23-24

EMG Analysis of Muscle Activation at Different Phases During Czech Get-Up Exercise

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.256-257

Acute Effect of Diurnal Variation on the Judo Specific Fitness Test

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.12-13

Investigation of the sEMG Activity of Some Selected Muscles During Turkish Get-up Exercise

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.11, ss.231-232

DİRENÇ EGZERSİZİNDE FAZ SÜRESİNİN MAPK VE MTOR ÜZERİNE ETKİLERİ

International Congress on Medical Fitness and Corrective Exercise (ICMFCE) - 2018, 28 - 30 Eylül 2018

Acute Effect of Circadian Rhythm on Judo Uchikomi Fitness Test Performance

International Conference of Medical Fitness and Corrective Exercise, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.67-75

Acute Effect of Functional Warm up on The Judo Specific Fitness Test and Recovery Status

International Conference of Medical Fitness and Corrective Exercise, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.65-69

The Effect of Active Recovery After Muscle Exercises on Muscle Damage

International Conference of Medical Fitness and Corrective Exercise, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.78-84

The Effect of Eccentric-Concentric Phase Time on Satellite Cell Activation in Resistance Training

International Conference of Medical Fitness and Corrective Exercise, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.87-93

Exercise and Metabolic Cost

International Conference of Medical Fitness and Corrective Exercise, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.112-117

Influence of Traditional and Cluster Set Plyometric Warm ups on Reactive Strength Index and Leg Stifness in Male Rugby Players

International Conference of Medical Fitness and Corrective Exercise, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.345-39

The Effect of Eccentric-Concentric Phase Time on Satellite Cell Activation in Resistance Training

International Conference of Medical Fitness and Corrective Exercise, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.87-93

Kinetic Chain Approach for Medical Exercise

International Conference of Medical Fitness and Corrective Exercise, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.93-99

Exercise is Medicine

International Conference of Medical Fitness and Corrective Exercise, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.14-16

The Effect of Compression on Muscle Damage

International Conference of Medical Fitness and Corrective Exercise, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.123-131

Diurnal Varyasyonun Motorik Performansa Etkisi

DÜNYA SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ - WCSSR, Manisa, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2017, ss.448-449

Effect of Aquatic Exercises on Unilateral and Bilateral Muscle Imbalances

14th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, cilt.1, sa.1, ss.111

Examination of some Motoric Parameters Based on Somatotype Features

14th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, cilt.1, sa.1, ss.21

Variables Resistance Modalities: EMG Activity

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, 19 - 22 Ekim 2017

Farklı Isınma Protokollerinin Patlayıcı Kuvvet Üzerine Etkisi

European Conference on Science, Art Culture (ECSAC), PRAG, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017

Bel Çevresi Kalınlığı: Yaş Faktörü

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, Praha, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, ss.105-106

Egzersiz Alışkanlığı Süresi ile Diyabet ve Kan Basıncı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE (ECSAC), Praha, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, ss.90-91

Relationship Between Sleeping Time And Body Composition

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE (ECSAC), PRAG, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, ss.91-92

Relationship Between Sleeping Time And Body Composition

European Conference On Scıence, Art Culture (Ecsac), Praque, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, ss.109-110

Effect of Different Warming Protocols on Maximal Oxygen Consumption Capacity and Blood Lactate Level

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.78

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.112

Waist Thickness: Age Factor

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.23

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.112

Waist Thickness: Age Factor

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.23

Waist Thickness: Age Factor

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.23

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.112

Examination of the Relationship Between Exercise Habits Time and Diabetes and Blood Pressure

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.112

The Effects of Different Warming Protocols on Explosive Force

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.54

Waist Thickness: Age Factor

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.23

The Effects of Different Warming Protocols on Explosive Force

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.54

RELATIONSHIPS BETWEEN LEG MUSCLE FIBER TYPE

8th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, Hırvatistan, 10 - 14 Mayıs 2017, ss.693 identifier

THE EFFECTS OF KINESIO TAPING ON LATERAL EPICONDYLE PAIN AND HANDGRIP MUSCLE STRENGTH DURING TENNIS TOURNAMENT

8th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, Hırvatistan, 10 - 14 Mayıs 2017, ss.38 identifier

Somatotip Özellikler Açısından Bazı Motorik Parametrelerin İncelenmesi

14. uluslararası spor bilimleri kongresi, 01 Kasım 2015 - 04 Kasım 2016

Farklı Isınma Protokollerinin 50 Metre Yüzme Performansı Üzerine Akut Etkisi

14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2016

SOMATOTİP KARAKTER FARKLILIĞININ BİLİŞSEL VE LOKOMOTOR BECERİLER ÜZERİNE ETKİSİ

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education(ICoSReSSE), 14 - 16 Ekim 2016

Somatotip karakter farklılığının bilişsel ve lokomotor beceriler üzerine etkisi

International Conference of Strategic Researchin Social Science and Education 2016, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2016, cilt.1

Farklı Isınma Protokollerinin Maksimal Kalp Atım Sayısı Üzerine Akut Etkisi

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education(ICoSReSSE), Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2016

Statik Germe Süresinin Ve Diurnal Varyasyonun 50 Metre Yüzme Performansı Üzerine Akut Etkisi

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICOSRESSE), Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2016

The effects of based on hamstring exercises on several angular velocities bilateral knee muscle strength

ERPA International Congress on Education, Atina, Yunanistan, 4 - 07 Haziran 2015, cilt.1, ss.170

İZOKİNETİK EGZERSİZ VE KAS HASARI

V. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu, Konya, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2015, cilt.1, ss.46

Different Site on Ground the Activity Effect of Exercise of Oxidative and Antioxidant Status

11th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2010, cilt.1, sa.1, ss.78

Fan Motivation Questionnaire: A Study of Validity and Reliability

11th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2010, cilt.1, sa.1, ss.87

Effects of Acute Exercise in Obese Women of Adenosine Deaminase, Oxidant and Anti-Oxidant Activity

11th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2010, cilt.1, sa.1, ss.45

The Sport Imagery Questionnaire: A Study of Validity and Reliability

2nd International Congress of Educational Research, Antalya, Türkiye, 29 Nisan - 02 Mayıs 2010, cilt.1, sa.1, ss.90

Analysis of Physical Education Teachers' Level of Healthy Life Style Behaviours

2nd International Congress of Educational Research, Antalya, Türkiye, 29 Nisan - 02 Mayıs 2010, cilt.1, sa.1, ss.78

Olimpiyat Oyunları Etki Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

1. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Turizm Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2009, cilt.1, ss.78-79

Examination of Job Satisfaction and Life Quality Among The Physical Education Teachers in Terms of Some Variables

International Congress of Sport for All and Sport Tourism, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2009, cilt.1, sa.1, ss.4

Adaptation of the Olympic Games Effect Scale into Turkish: A Study of Validity and Reliability

International Congress of Sport for All and Sport Tourism, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2009, cilt.1, sa.1, ss.5

Olimpiyat Oyunları Etki Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

1. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Turizm Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2009, cilt.1, ss.58

Do Physical Education Programs Contribute to Lifelong Sport?

The European Conference on Educational Research, Viyana, Avusturya, 28 - 30 Eylül 2009, cilt.1, sa.1, ss.15

Turkish Version of Teacher Concern Questionnaire-Physical Education: Validity and Reliability Studies

1st International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2009, cilt.1, sa.1, ss.56

Turkish Version of Teacher Concern Questionnaire-Physical Education: Validity and Reliability Studies

1st International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2009, cilt.1, sa.1, ss.56

Kitap & Kitap Bölümleri

İnsan Hareketinin Tanımlanması

Egzersiz Profesyonelleri İçin Temel Bilimler Kitabı, Kafkas M., E., Editör, Spor Yayınevi Ve Kitapevi Yayınları, Ankara, ss.13-37, 2019

merkezi sütun (core) antrenman yaklaşımı

egzersiz profesyonelleri temel bilimler kitabı, KAFKAS E., Editör, Spor Yayınevi Ve Kitabevi, Ankara, ss.1, 2019

egzersiz katılımı ve risk görüntüleme yöntemleri

egzersiz profesyonelleri temel bilimleri kitabı, KAFKAS E., Editör, Spor Yayınevi Ve Kitabevi, Ankara, ss.1, 2019