Araştırma Alanları

  • Tıp

  • Sağlık Bilimleri

  • Temel Tıp Bilimleri

  • Fizyoloji

  • Spor Fizyolojisi

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Eğitim

  • Spor Bilimleri ve Teknolojisi