Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dış Paydaşların Üniversiteden Beklentilerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma: İnönü Üniversitesi Örneği

1st INTERNATIONAL HAZAR SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE, Baku, Azerbaijan, 18 - 20 September 2020, pp.624-641

DIŞ PAYDAŞLARIN KURUMSAL İMAJ ALGISI: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

1st INTERNATIONAL HAZAR SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE, Baku, Azerbaijan, 18 - 20 September 2020, pp.606-623

TÜKETİCİLERİN TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI: ŞARKÜTERİ REYONU ÖRNEĞİ

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, ALANYA/ANTALYA, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1519-1529

Algılanan Hizmet Kalitesinin Tekrar Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi

II. INTERNATIONALAPPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (C-IASOS), DEMRE/ANTALYA, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.233-237

ÖRGÜTSEL ADALETİN ÇALIŞAN MOTİVASYONU VE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ICOMEP 2017 International Congress of Management, Economy and Policy, 20 - 21 May 2017

KURUM İMAJININ HASTA MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ

ICOMEP 2017 International Congress of Management, Economy and Policy, 20 - 21 May 2017

The Effect of the Campus Life Quality to Student Satisfaction

SPEHES-ANKARA - 2016 International Conference On “Studies in Politics, Education, Health, Engineering and Sociology”, 18 - 19 November 2016

Üniversitelerin Stratejik Planlarının Girişimci Üniversite Bağlamında İncelenmesi

INTERNATIONAL CONGRESS ON NEW TRENDS IN HIGHER EDUCATION: KEEPING UP WITH THE CHANGE, 12 - 13 April 2016 Sustainable Development

Üretim İşletmelerinde Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Algısı Düzce İlinde Bir Araştırma

I.Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 1 - 03 October 2015, vol.4

Türkiye de 2006 Yılında Kurulan Üniversitelerde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Girişimcilik Algısı

Uluslararası Sosyal Ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar-Kurum Ve Uygulamalar Sempozyumu, 16 - 18 September 2015

TÜKETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE E-TİCARETE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

12th International Conference on Knowledge, Economy Management (ICKEM 2014), Antalya, Turkey, 27 - 30 November 2014

İstanbul Kapalı Çarşı ile İlgili Turistlerin Etik Algısı

11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Konya, Turkey, 10 May 2012, pp.973-979

HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK İNTERNET TÜRKİYE DEKİ İL BELEDİYELERİNİN WEB SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 December 2007, vol.1, pp.1279

Books & Book Chapters

Müşteri İlişkileri Yönetimi

in: Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, İnci Varinli ve Kahraman ÇATI, Editor, Detay, 2008

Halkla İlişkiler Aracı Olarak Websiteleri: İl Belediyeleri Karşılaştırmalı Analizi

in: Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar, BEKİR PARLAK, Editor, TURHAN KİTAPEVİ, 2008

Pazar Yönlülük

in: Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, İnci Varinli ve Kahraman Çatı, Editor, Detay, 2008

Turizm Sektöründe Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü ve Önemi

in: Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Melih Bulu ve İ. H.Eraslan, , Editor, URAK, İstanbul, 2007

Kalite Çemberlerinin İç Müşteri Tatminine Etkisi

in: Toplam Kalite ve Stratejik Yönetimde Yeni Eğilimler, Said Kıngır, Editor, Gazi Kitapevi, 2007

Hizmet Kalitesi Ölçüme Teknikleri

in: Toplam Kalite ve Stratejik Yönetimde Yeni Eğilimler, Said Kıngır, Editor, Gazi Kitapevi, 2007

Metrics

Publication

68

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals